vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


????a ra kh???i 810 v??? V??n s?? Vi???t

????a ra kho???ng 100 ng?????i kh??ng x???ng ????ng l?? V??n s?? Vi???t. Trong ???? c?? nhi???u ng?????i t??i v??n k??m, t??i th?? k??m; c?? nhi???u k??? vi???t nh??ng, vi???t cu???i, gi??? c??ch t??n, h???u h???u hi???n ?????i. Th???c ra h??? l?? k??? l??m b??ng ho???i v??n ch????ng Vi???t. S??? n??y c??ng lu???n c???n l??n ??n nhi???u h??n n???a!
vannghecuocsong.com
????a ra kh???i 810 v??? V??n s?? Vi???t

????A RA KH???I 810 V??? V??N S?? VI???T
(tr??ch)

                       TH??
                  CH????NG I

1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!

4- Nh??n m??ng hoa h???u v??i ve
D????ng K??? anh b??? m??ng ???? ch???t t????i
5 -  Tr???n Gia Th??i vi???t d??? h??i 
????i ?????ng nh???c b??t h??t l???i l??u la
6 - Lanh chanh Nguy???n Th??? Ng???c H??
Th?? v?? th???p tho??ng ta b?? gian th????ng.
7 ??? Th??i ?????ng nh???c ?????n Tr???n Tr????ng
M?? l??m x???u h??? v??n ch????ng n?????c m??nh.
8 ??? Nguy???n B??nh Ph????ng g?? phong t??nh
V?? l???i ngu ?????n h???c tinh thi ????n
9 ??? Bu???n cho anh V?? T??? Trang
Bu??n g??? sung s?????ng l???i qu??ng qua th??.
10 ??? Gi??ng V??n vi???t l??ch ngu ng??
C??ng d??ng nh???t nh???o v???t v??? tr???n gian

11- Ho??ng Quang Thu???n ?????a b???p tham
T?????ng mua th?? ???????c b???ng v??ng l??u manh.
12 ??? Kh??? I??m l???n ch???n th???p th??nh
Quy???t ph?? th?? Vi???t kh?? l??nh n???i ??au.
13 ??? ????? Kh ?????i nh???p ng???t c??u
C??ng l?? lo???i qu??? ba ?????u s??u tai
14 - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai
D???ch ra th?? Vi???t kh?? x??i ai ??i!
15 ??? ????? Quy??n l?? k??? l???m l???i
Ba voi kh??ng ng???t m???t m??i canh b??!

(c??n n???a)
   CH????NG II
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây