05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

Thứ bảy - 06/07/2019 00:08
Ban ?????u c?? t??n m?? l?? 6LL3, c?? c???u nh??n b???n ???????c ?????t theo t??n c???a n??? ca s?? v?? di???n vi??n c?? d??ng ng?????i ?????y ???? Dolly Parton. C??i t??n n??y ???????c cho l?? do g???i ?? c???a m???t trong nh???ng ng?????i ch??n nu??i gia s??c h??? tr??? cho vi???c sinh n??? c???a c?? c???u n??y, sau khi anh bi???t r???ng c?? c???u ???????c nh??n b???n t??? m???t t??? b??o ?????ng v???t c?? v??.
05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan
V??o ng??y n??y n??m 1996, c???u Dolly-?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n ???????c nh??n b???n th??nh c??ng t??? m???t t??? b??o c???a m???t con c???u tr?????ng th??nh-???? ???????c sinh ra t???i Vi???n Roslin ??? Scotland.
Ban ?????u c?? t??n m?? l?? 6LL3, c?? c???u nh??n b???n ???????c ?????t theo t??n c???a n??? ca s?? v?? di???n vi??n c?? d??ng ng?????i ?????y ???? Dolly Parton. C??i t??n n??y ???????c cho l?? do g???i ?? c???a m???t trong nh???ng ng?????i ch??n nu??i gia s??c h??? tr??? cho vi???c sinh n??? c???a c?? c???u n??y, sau khi anh bi???t r???ng c?? c???u ???????c nh??n b???n t??? m???t t??? b??o ?????ng v???t c?? v??.
C??c t??? b??o ???? ???????c l???y t??? b???u v?? c???a m???t c?? c???u c??i s??u tu???i v?? ???????c nu??i c???y trong ph??ng th?? nghi???m s??? d???ng c??c kim si??u nh???, b???ng m???t ph????ng ph??p l???n ?????u ti??n ???????c s??? d???ng trong ph????ng ph??p ??i???u tr??? sinh s???n c???a con ng?????i v??o nh???ng n??m 1970. Sau khi t???o ra ???????c m???t s??? tr???ng b??nh th?????ng, c??c nh?? khoa h???c ???? c???y ch??ng v??o nh???ng c?? c???u m??? thay th???; 148 ng??y sau, m???t trong s??? ???? ???? sinh ra Dolly.
S??? ra ?????i c???a Dolly ???????c c??ng b??? v??o th??ng 02 n??m 1997, g??y ra s??? tranh c??i gay g???t. M???t m???t, nh???ng ng?????i ???ng h??? l???p lu???n r???ng c??ng ngh??? nh??n b???n c?? th??? d???n ?????n nh???ng ti???n b??? quan tr???ng trong y h???c, ch???ng h???n nh?? vi???c t???o ra ?????ng v???t bi???n ?????i gen ????? hi???n t???ng cho con ng?????i c??ng nh?? nh??n b???n ???tr??? li???u??? (???therapeutic??? cloning), hay qu?? tr??nh nh??n b???n ph??i ????? thu th???p t??? b??o g???c nh???m s??? d???ng trong vi???c ph??t tri???n ph????ng ph??p ??i???u tr??? c??c b???nh th???n kinh tho??i h??a nh?? Alzheimer v?? Parkinson. M???t s??? nh?? khoa h???c c??ng xem vi???c nh??n b???n ?????ng v???t nh?? m???t c??ch gi??p b???o t???n c??c lo??i c?? nguy c?? tuy???t ch???ng.
M???t kh??c, nh???ng ng?????i ch??? tr??ch ???? xem c??ng ngh??? nh??n b???n m???i n??y c?? kh??? n??ng kh??ng an to??n v?? phi ?????o ?????c, ?????c bi???t l?? khi n?? ???????c ??p d???ng cho ??i???u m?? nhi???u ng?????i coi l?? b?????c ti???p theo h???p l??: nh??n b???n con ng?????i.
Trong su???t cu???c ?????i ng???n ng???i c???a m??nh, Dolly ???? giao ph???i v???i m???t ch?? c???u ?????c t??n l?? David v?? cu???i c??ng ???? sinh ra b???n ch?? c???u con. V??o th??ng 01 n??m 2002, Dolly ???????c ph??t hi???n b??? vi??m kh???p ??? ch??n sau, m???t ch???n ??o??n ???? ?????t ra c??u h???i v??? nh???ng bi???n d??? di truy???n c?? th??? di???n ra trong qu?? tr??nh nh??n b???n.
Sau khi m???c b???nh ph???i ng??y c??ng nghi??m tr???ng, Dolly ???? ???????c cho ch???t v??o ng??y 14 th??ng 02 n??m 2003, l??c 6 tu???i. C??i ch???t s???m c???a c?? c???u ???? ?????t ra nhi???u c??u h???i v??? s??? an to??n c???a nh??n b???n, c??? ?????i v???i ?????ng v???t v?? con ng?????i. M???c d?? Ian Wilmut, tr?????ng nh??m nh??n b???n Dolly, ???? l??n ti???ng c??ng khai ch???ng l???i nh??n b???n con ng?????i, nh???ng ng?????i ???ng h??? ??i???u n??y d?????ng nh?? kh??ng th??? b??? thuy???t ph???c. V??? ph??a Dolly, c?? c???u l???ch s??? ???? ???????c nh???i b??ng v?? hi???n ??ang ???????c tr??ng b??y t???i B???o t??ng Qu???c gia Scotland ??? Edinburgh.

Nghi??n c???u qu???c t??? g???i b???n b??o.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay736
  • Tháng hiện tại24,470
  • Tổng lượt truy cập5,769,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây