V?? l???i ??inh Th??? Nh?? Th??y

Thứ năm - 27/06/2019 20:59
V?? L???I ??INH TH??? NH?? THU?? NH?? NG?????I TH?????NG, TR??N M???C ??O V??T D?????I ????NG KH??? Th?? ??inh Th??? Nh?? Thu?? kh??ng ?????n n???i V?? L???i nh?? Mai V??n Ph???n, ????? Do??n Ph????ng nh??ng n?? gi???ng nh?? ??ng d??n t???c thi???u s??? ng?????i Th?????ng tr??n m???c ??o v??t, ??eo c?? v???t ????? c??n d?????i th?? ?????ng kh??? ????? ch??n tr???n. Nh?? th?? H???i B???ng sinh th???i c?? k??? cho t??i nghe c??u chuy???n vui c?? th???t c???a ??ng b??? anh.
V?? l???i ??inh Th??? Nh?? Th??y


 V?? L???I  ??INH TH??? NH?? THU?? NH?? NG?????I 
TH?????NG, TR??N M???C ??O V??T  D?????I ????NG KH???
 
             Th?? ??inh Th??? Nh?? Thu?? kh??ng ?????n n???i V?? L???i nh?? Mai V??n  Ph???n, ????? Do??n Ph????ng nh??ng n?? gi???ng nh?? ??ng d??n t???c thi???u s??? ng?????i Th?????ng tr??n m???c ??o v??t, ??eo c?? v???t ????? c??n d?????i th?? ?????ng kh??? ????? ch??n tr???n.
 
         Nh?? th?? H???i B???ng sinh th???i c?? k??? cho t??i nghe c??u chuy???n vui c?? th???t c???a ??ng b??? anh.
  ??ng b??? H???i B???ng thu???c d??ng Ho??ng t??c, th??? b???c mang ch??? ??ng trong c??u th?? ?????u c???a vua Minh M???ng vi???t truy???n ?????i ( Mi??n, H?????ng, ??ng, B???u, V??nh) ???????c ??i???u l??n l??m T???ng ?????c x??? Th?????ng (T??y Nguy??n b??y gi???).
   C??c quan b???n x??? ????n ti???p long tr???ng t??n quan ?????n nh???n ch???c.
   H???i B???ng c??n b?? ???????c gia ??inh ????a ??i theo m???c k??ch c??nh ????n quan m???i c???a t???c ng?????i thi???u s???.
  C??c quan Th?????ng ??n v???n r???t sang, ????ng ho??ng. H??? ?????ng m???y d??y d??i b??n voi, ng???a. ??ng n??o c??ng ??o v??t tr???ng, c?? v???t ????? ch??i. Duy ch??? b??n d?????i th?? ????ng kh???. H???i B???ng ph???i ph?? c?????i v?? b??? b??? m???ng:
  - Mi ?????ng khinh m???i!
 H???i B???ng s??? t??i m???t im ngay.
   V?? L???i ???Ng??y linh h????ng n??? s??ng??? c???a ??inh Th??? Nh?? Thu?? b??y gi??? ????ng nh?? v???y.
??inh Th??? Nh?? Thu??
???n T?????ng 
H?? N???i ??a v??o em t??? s??ng H???ng s??ng ?????
T??? v??ng xe t??m v??? ph??? lao ??ao
ho??ng lan, ho??ng lan tr?????c khung c???a m???
R??? nh??nh m???m t????i n??t m??i ch??o
H?? N???i ??? cu???n s??ch di???u k??? b???c trang kim l???p l??nh
Em ??? ?????a tr??? h???c v???n
V???ng v??? g?? l??n t???ng con ch???
H??o h???c ch??? ti???ng v???ng ng??n x??a
H?? N???i ??? nh???ng con ???????ng trong th??
Nh???ng h??ng c??y trong th??
B?????c ch??n em ng?? ng?? ???ph??? ???ph??????
D???c ngang, d???c ngang r???i r??t ti???ng ng?????i
?????n Ng???c S??n xanh th???m n???ng ng???i
L???i c???u ch??c b??nh y??n em th?? th???m trong thanh t??nh
Kh??i h????ng v??? con ???????ng v?? ?????nh
Mu??n tr??ng
????? Ho??ng d???ch V?? L???i c???a ??inh Th??? Nh?? Thu??
???n T?????ng 
H?? N???i ??a v??o em s??ng H???ng s??ng ?????
T??? v??ng xe t??m v??? ph??? lao xao
Ho??ng lan, ho??ng lan tr?????c khung c???a m???
R??? c??nh m???m t????i tr?????c n??t m??i ch??o!
 
H?? N???i cu???n s??ch hay b???c gi???y v??ng l???p l??nh
Em l?? ?????a tr??? h???c v???n
V???ng v??? g?? l??n t???ng con ch???
H??o h???c ch??? ti???ng x??a v???ng ng??n!
 
H?? N???i, nh???ng con ???????ng  trong th??,
Nh???ng h??ng c??y trong th??
B?????c ch??n em l??? l??ng... ph???... ph???...
D???c ngang r???i r??t ng?????i m??!
 
?????n Ng???c S??n xanh th???m n???ng ng???i
L???i c???u ch??c b??nh y??n em th?? th???m trong y??n t??nh
Kh??i h????ng v??? con ???????ng v?? ?????nh
L??n t???i mu??n tr??ng!
H?? N???i 10 ??? 1 ??? 1012
????? Ho??ng
Nh???n x??t:


 
  1. M???t b??i V?? L???i vi???t v??? H?? N???i d?????i m???c trung b??nh, in l??n m???t t??? b??o b??nh th?????ng c??n kh??. V?? n?? kh??ng c?? th??ng tin g?? m???i, t??nh c???m c???a t??c gi??? ?????i v???i Th??? ???? chung chung, nh???t nh??o, kh??ng m???t ???n t?????ng. Ch??? ngh??a th?? c?? m??m, th??? hi???n m???t lo???i V?? L???i. gi??? c???y r???t kh?? ch???u!
 
H??y ?????c nh?? th?? Nam H?? vi???t c??ch ????y 47 n??m ??? chi???n tr?????ng khu VI g???i ra H?? N???i:
G???I H?? N???I
...T??i ch??a m???t l???n ra th??m qu?? cha,
Nh??ng c??u th?? x??a ???? th??nh m??u chan ho??
Y??u H?? N???i nh?? y??u m??? hi???n n???ng m??a t???n t???o
T??i bi???t s??ng H???ng th??u s??ng ????? d??i tr??n ??o,
Bi???t H??? G????m nh?? m???t l???ng hoa
????m n???m m?? r???ng l?????n nguy nga,
Nghe ti???ng h??t d???p d??u tr??n ph???
V?? nh???ng h??ng c??y b???n m??a hoa n???
Nghi??ng m??nh soi b??ng gi???a c??ng vi??n
Nh???ng l??u ????i nh?? m??y m???i d???ng l??n
Tr???i H?? N???i, tr??n ?????u t??i, t??i g???p
?????t H?? N???i d?????i ch??n t??i, t??i bi???t
V?? ng?????i t??i ????y c??ng c???a H?? n???i tr??i tim t??i!...
Nam H??
 
 V?? Hu???nh V??n Ngh???
 
??? ...T??? th??? mang g????m ??i m??? c??i,
Tr???i Nam th????ng nh??? ?????t Th??ng Long???...

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,236
  • Tháng hiện tại11,086
  • Tổng lượt truy cập5,755,958
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây