V?? l???i qu?? ?????n Inrasara

Thứ ba - 16/04/2019 08:53
Trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c s??ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t c?? r???t nhi???u nh?? th?? t???c ng?????i thi???u s??? l??m th?? ti???ng Vi???t (ti???ng Kinh) r???t kh?? gi???i. H??? tr??? th??nh nh???ng nh?? th?? song ng??? t??i n??ng nh?? N??ng Qu???c Ch???n, Ho??ng V??n Th???, Ho??ng ?????c H???u, B??n T??i ??o??n, C???m Bi??u, B???c V??n ??i (c?? thuy???t n??i l?? C???m Giang), Y Ph????ng, L????ng ?????nh, Tri???u Lam Ch??u, D????ng Thu???n??? Duy ch??? Inrasara (t???c Ch??m) s??? d???ng ti???ng Vi???t trong giao ti???p v?? trong th?? ca r???t l???m kh???m, v?? l???i, t???c t??? , qu??i ?????n, b???nh ho???n???
V?? l???i qu?? ?????n Inrasara

V?? l???i Ph?? Tr???m - In ra sa ra

 
TH?? V?? L???I C???A INRASARA ??? R???T V?? L???I, T???C T???, QU??I ?????N
H???I NH?? V??N VI???T NAM TRAO GI???I CHO INRASARA L?? T??T V??O ?????I VI???T ??NG CHA
 
                      ????? Ho??ng
  
    Trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c s??ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t c?? r???t nhi???u nh?? th?? t???c ng?????i thi???u s??? l??m th?? ti???ng Vi???t (ti???ng Kinh) r???t kh?? gi???i. H??? tr??? th??nh nh???ng nh?? th?? song ng??? t??i n??ng nh?? N??ng Qu???c Ch???n, Ho??ng V??n Th???, Ho??ng ?????c H???u, B??n T??i ??o??n, C???m Bi??u, B???c V??n ??i (c?? thuy???t n??i l?? C???m Giang), Y Ph????ng, L????ng ?????nh, Tri???u Lam Ch??u, D????ng Thu???n??? Duy ch??? Inrasara (t???c Ch??m) s??? d???ng ti???ng Vi???t trong giao ti???p v?? trong th?? ca r???t l???m kh???m, v?? l???i, t???c t??? , qu??i ?????n, b???nh ho???n???
  Qu???ng n??m 1996, 1997, khi ??ang l??m cho t??? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam, t??i sang Nh?? xu???t b???n Thanh Ni??n xin t???p Th??p N???ng c???a Inrasara l???y b??i V?? ??i???u ??psara v??? in v??o T???p ch??. Sau ???? Th??p n???ng ???????c gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, sau ???? L??? t???y tr???n th??ng t?? c??ng ???????c gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, sau ???? Inrasara ???????c gi???i th?????ng ????ng Nam ??.
  B???ng ??i m???t th???i gian nghe Inrasara ra H?? N???i, t??i t???i nh?? kh??ch Thanh Ni??n ????? ????a b??o bi???u cho anh ta. C??ng ??i h??m ???? c?? ????ng B???y ??ang l??m t??? V??n ngh??? d??n t???c mi???n n??i. ????ng B???y khen t??i b???ng c??u Ki???u ???Anh h??ng ??o??n gi???a tr???n ai m???i gi?????.  In rasa ?????ng b??n t?????ng c???ng nh?? kh??ch Thanh Ni??n d??ng ??i???u r???t r??, m???t ch???p ch???p nh?? con th??? nh???y xu???ng ph???. T??i nh??n k??? anh ta. ???? l?? l?? m???t ng?????i t???m th?????c, da ??en nh???m, ??o qu???n c??n v????ng n???ng gi?? Ninh Thu???n. Khu??n m???t r???t Ch??m. Nh??n l?? nh???n ra ch??? kh??ng t??? sao cho ???????c. Inrasara n??i ti???ng Vi???t gi???ng th??? ??m Ninh Thu???n lai ti???ng Ch??m, ???p a ???p ??ng, kh??ng l??u lo??t .C??? ch???, ??nh m???t thay cho ng??n ng??? ng??? di???n ?????t. Th??? m?? sau n??y anh ta r???t hu??nh, r???t ho???ng.
  Th?? trong Th??p n???ng v?? trong L??? t???y tr???n th??ng t?? ???c?? ch??t ho??i c??? bu???n bu???n theo d???ng ??au ng???a g???i gh??? ru???i:
 Ng???n th??p ?????
ti???ng k??u d???i v??o th??nh ????m
d???i v??o tr??i tim con chim ng??? m?? trong oanh li???t c???a l???a
lay d???y t??? b??o ????i c??nh ng???i r??
ti???ng k??u gi???a khuya.

Nh???ng c??u g???i l?? th?? tr??n n?? d??? h??n c??u k??u c???u b??o Haiyan ??ang l??m ????? th??p, ????? nh??. Con chim ng??? m?? trong oanh li???t c???a l???a r???t s??o, r???t l??m xi???c. Ti???p m???y c??u d?????i nh?? tr??? con l??n ba th???y g?? n??i n???y:
??
M??a h??? th??p ??? tr???n n???m
m??a ????ng th??p ng??? ?????p ch??n l?? c??y
kh??ng c??nh kh??ng tay - th??p ?????ng n???ng
ng??y mai t???t c??? c??ng bay.

(Th??p n???ng)
???..                                                                                                              
Ng?????i Champa ???? ?????n ?????t n??y
????o m????ng tr???ng l??a / ?????t r???ng l??m r???y
y??u nhau / sinh con ????? c??i
l??m th?? r???i ra ??i
g???i M?? S??n ??? l???i.

R???i ng?????i Vi???t t??? ph????ng B???c t???i
l???i y??u nhau / n??n x??m n??n l??ng

Tr?????c ????
ng?????i Sa Hu???nh ??? kh??ng bi???t t??? ????u / v??? ????u
g???m nung l??m d???u ch??n ??n ngh??a.

M???t mai

C??n ai ?????n tr??
 N??i ?????n vi???c n?????c m???t, nh?? tan, d??n t???c xi??u ri??u m?? ????n s??, l???mh l??ng v?? c???m ?????n th??? sao? N??i th??? l?? c??? t???i v???i cha ??ng Chi??m Th??nh. ???Ng?????i Ch??mpa ???? ?????n ?????t n??y ????o m????ng tr???ng l??a/ ?????t r???ng l??m r???y y??u nhau/ sinh con ????? c??i/l??m th?? r???i ra ??i/ g???i M?? S??n ??? l???i.??? C?? th???t th??? kh??ng? Ng?????i Ch??mpa ??i ????u?
   Qu???c gia Ch??mpa h??ng m???nh th???i Ch??? B???ng Nga ???? c?? nhi???u l???n ????nh ra ?????n Th??ng Long th??? ???? ?????i Vi???t kia m??. Gi???a th??? k??? XIX vua Gia Long m???i ch??nh th???c x??a s??? Chi??m Th??nh. Ng?????i Ch??m tr??? th??nh c???ng ?????ng trong 54 d??n t???c c???a ?????i Vi???t. Ng?????i Ch??m ??i ?????u? V???n ??? Ninh Thu???n v?? m???t v??i n??i tr??n c??i Vi???t. ???R???i ng?????i Vi???t t??? ph????ng B???c t???i/ l???i y??u nhau/ n??n x??m n??n l??ng???. Vi???t d??? thua c??? n??i b???. Ng?????i ta c??ng th??ng c???m cho Inrasara l?? kh??ng th??? vi???t ?????i Vi???t x??m l??ng v?? x??a s??? Ch??mpa. Th?? m?? ch??a h???t m??nh th?? l??m sao m?? x??c ?????ng l??ng ng?????i, l??m sao m?? hay ???????c. Hu???ng h??? v?? l???i n??i vi???t lung tung, lang tang, t?? m??, h??? n??t.
 C??i b??i vi???t v?? l???i ???y g???i l?? th?? gi???i th?????ng th?? kh??ng sao hi???u n???i. M???t ?????a tr??? l??n ba ??? qu?? t??i c??ng c?? th??? n??i nh???ng c??u nh?? th???: ??? Ng?????i C?? L?? (V??n Ki???u) ???? ??? ????y/ d??o m????ng c???y l??a, ?????t r???y/ ??i sim/ l???y nhau sinh con ????? c??i/ l??m n??? r???i ra ??i/ g???i c??i g??i ??? l???i/ b??? m??? t??? ph????ng B???c ?????n ???/ l???i ??i sim n??n x??m n??n l??ng/ tr?????c ???? d??n H???i ch??n ng?????i trong h???/ sau n??y s??? c?? ng?????i kh??c.???
     Ng?????i Vi???t h??m nay v???n n??i th???ng v???i nhau: ???Cha ??ng m??nh x??a s??? Chi??m Th??nh. Chi??m Th??nh c??n m???t t?? b???o t??ng Ch??m ??? ???? N???ng. ???? l?? l???ch s???, ch??? trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c h??m nay kh??ng ch??? Ch??nh ph??? gi??p ????? m?? ng?????i d??n b??nh th?????ng c??ng c??u mang ??o??n k???t.???
Ti???p ?????n l?? n???i ??au ng???a gh??? l??? c???a V?? l???i Inrasara:
 13. Ph??c th???o ??? b??? m???t cu???c s???ng
3 Replies(c???m t??c t??? Phanrang)
 Vui s?????ng ch??ng ta b??? l???ch s??? b??? qu??n
vui s?????ng ch??ng ta s???ng s??t
vui s?????ng ch??ng ta c??n tay b???t, m??i h??n c??ng nh???ng chi???u n??ng c???c 

N???i ??au ngh???a v???y n???n:
Sinh nh???t c??y x????ng r???ng
C??  gi?? n???m reo ?????i tr???c
C??  lo??i c??n tr??ng ????a b??i c??t
C??  th??p Ch??m gi???a n???ng ????n ca

N???i ??au ng???a b??? l??c ??n:

t??i k??u to??ng l??n th???c gi???c m?? v???n
c??? th???p l??n ch???y x???c v??o nh?? trong
                        ??????
soi l???i tr??m l??? l???n m???i ?????n ng???
ra r???ng l??ng n?????c qu??? th???n ??i c???
x??m ??ang s???ng b???ng ?????u g???i.
 (?????u g???i 1)
N???i ??au ????i tham ??n, tham sex:

m???t ho??i v???ng ??ang ch???t v??
m???t n???n v??n minh ??ang ch???t
ni???m tin ??ang ch???t
 (??i???u cu???ng v?? bu???n hay chuy???n Ong Ka-ing C??n).
 Th??i th??i mi???n b??n, v?? n?? v?? l???i nhi???u l???m.
  Inrasara n??i to??n l?? c??i ??au chung chung, c??i ??au nh???t nh???t, c??i ??au kh??ng d??m n??i th???t, s??? ??????ng quy???n. Th?? v?? l???i ???y     l??m sao m?? rung ?????ng l??ng ng?????i, r???t m???t m??? v?? l???i l???n nhang l???n nh???n ,t?? m?? t???c t??? . Inrasara vi???t v?? c??ng s?? s??i nh???t nh???o o??n tr??ch m??? m???t, o??n ?????i Vi???t kh??ng ra o??n ?????i Vi???t, o??n cha ??ng m??nh kh??ng ra o??n cha ??ng m??nh. M???t th??? l??? l??? n?????c h???n r???t kh?? ch???u. V?? l???i c???a Inrasara l??m sao m?? so n???i ??au th???m t???n tim gan, n???i ??au v???t v??, n???i ??au mu??n ki???p trong ??i??u T??n c???a Phan Ng???c Hoan (Ch??? Lan Vi??n). So nh?? th??? c??ng ???? qu?? vinh d??? cho Inrasara! Ch??? Lan Vi??n v???i nh???ng v???n th?? thi??n b???m, t???m l??ng y??u n?????c, y??u nh??n lo???i n???ng n??n ???? vi???t n??n ki???t t??c ??i??u T??n trong b???i c???nh n?????c m???t nh?? tan. Kh??c Chi??m Th??nh m???t n?????c l?? kh??c cho d??n Vi???t m???t n?????c. Trong ho??n c???nh ki???m duy???t kh???t khe c???a th???c d??n Ph??p, Ch??? ph???i m?????n kh??c d??n H???i ????? tr??nh ??nh m???t soi m??i c???a th???c d??n.
????m th???c d??n Ph??p th???a bi???t Ch??? kh??c cho d??n Vi???t c??m th?? Ph??p n??n ch??ng c?? d??m trao gi???i Gonggua v?? c??c lo???i gi???i kh??c cho Ch??? ????u! M?? ??i??u T??n x???ng ????ng gi???i v??n ch????ng Nobel!

????y nh???ng th??p g???y m??n v?? mong ?????i
Nh???ng ?????n x??a ????? n??t d?????i th???i gian,
Nh???ng s??ng v???ng l?? m??nh trong b??ng t???i,
Nh???ng t?????ng Ch??m l??? l??i r??? r??n than.
????y, nh???ng c???nh ng??n s??u c??y l??? ng???n.
Mu??n ma H???i s??? so???ng d???t nhau ??i;
Nh???ng r???ng th???m b??ng chi???u lan h???n ?????n,
L???ng h????ng ????a, r???n r?? ti???ng t??? quy !
????y, chi???n ?????a n??i ????i b??n giao tr???n,
Mu??n c?? h???n t??? s?? h??t g???m vang,
M??u Ch??m cu???n th??ng ng??y ni???m o??n h???n,
X????ng Ch??m lu??n r??o r???t n???i c??m h???n???
L??m sao so v???i L???c Du ?????i T???ng b??n Trung Qu???c:
T??? kh??? nguy??n tri v???n s??? kh??ng
????n bi b???t ki???n c???u ch??u ?????ng
V????ng s?? B???c ?????nh trung nguy??n nh???t
Gia t???  v?? vong c??o n??i ??ng!
(V???n bi???t ch???t r???i l?? h???t chuy???n
Ch??n ch??u ch??? ti???c ch???ng sum v???y
Ng??y n??o l???y ???????c mi???n ch??u th???
C??ng b??? ?????ng qu??n kh???n b??? hay!)
(K-  D d???ch)     
N???u Inrasara vi???t ???????c nh?? Ch??? thi s??? th?? o??n h???n ?????i Vi???t ngh??n l???n ??i n???a th?? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam c??ng n??n trao gi???i th?????ng cho anh ta. ?????ng n??y c??i ??au ng???a gh??? ru???i, gh??? l??? , h???c l??o, v???y n???n th?? t?? t?? bu???n bu???n kh??ng c?? m???t ch??t ngh??? thu???t g??, to??n t??ng v?? l???i m?? trao gi???i l?? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam t??t v??o ?????i Vi???t ??ng cha ta!
  Sau ???? Inrasara c?? t??m l?? ???Thi Vi???t giai h??? ph???m, duy thi Ch??m th??ng cao??? (Th?? Vi???t th???p, th?? Ch??m m???i cao).
 Nhi???u b??i th?? anh ta vi???t c?? ph???n c???c ??oan ?????i ??:
C??n 5 ng?????i Ch??m t??i v???n s???ng v?? vi???t
C??n ba ng?????i Ch??m t??i v???n s???ng v?? vi???t
C??n m???t ng?????i Ch??m t??i v???n s???ng v?? vi???t.
Kh??ng bao gi??? ????nh m???t b???n ch???t Ch??m???
 Vi??t th??? l?? ?????i ng??n, g???ng v?? l??n g??n. D??n t???c n??o m?? ch???ng gi??? g??n b???n s???c d??n t???c m??nh. D??n t???c n??o c??ng l??n g??n nh?? th??? th?? kh???i ??o??n k???t c??i Vi???t m???t ??i.
  Tr??n th??? gi???i n??y ch??ng ta ?????u bi???t d??n t???c nh??? d???a v??o d??n t???c l???n, n?????c nh??? d???a v??o n?????c l???n ????? t???n t???i. ???? l?? quy lu???t mu??n ?????i h???p l??ng ng?????i l??ng tr???i. D??n t???c c??ng l???n c??ng khi???m nh?????ng.
Eexeenhin d??n t???c Nga ch??? vi???t:
Khi ???y r???i s??? ra sao
T??i ng???i ca v???i s???c b??nh sinh c?? trong ng?????i thi s???
?????t n?????c chi???m m???t ph???n s??u ?????a c???u mang c??i t??n ng???n ng???i l?? Nga!
V?? B???ch C??  D??? - ?????i H??n c??ng khi??m nh?????ng h??n, th??nh th???t h??n b??y gi???i n???i ??au, n???i oan c???a d??n t???c m??nh tr?????c chi???n tranh ??i??u linh l??m ngh??n ?????i x??c ?????ng:
T??? c??? th??? oan ??ng v??? h???u
H??n t??m, H??n ng???, Th??? Ph???n th??n!
(Ph??ng ph???c nh??n ??? B???ch C?? Di)
B???n t?? x?? x??c ai ??i!
N???i oan n??y t??? ngh??n ?????i c?? ????u
Tr??i tim H??n ????? m???t m??u
M?? th??n b??? tr??i ??i ?????u r??? Phi??n
(????? Ho??ng d???ch th??)
  N???u Inrasara vi???t ch??n th??nh nh?? B???ch l??o thi nh??n ch???c th?? ??ng s??? lay ?????ng l??ng ng?????i, ???????c h???u th??? s??? chia:
D??n Ch??m tan n??t ai ??i!
N???i ??au n??y t??? ngh??n ?????i c?? ????u
Tim H???i ch??i r???c ?????a c???u
Nh?? tan, n?????c m???t ?????ng ?????u man di!
    Trong l???ch s??? nh??n lo???i kh??ng thi???u g?? c?? t???c ng?????i m???nh l??n, c?? t???c ng?????i b??? di???t, c?? n?????c th??n t??nh nhi???u n?????c, c?? n?????c di???t vong, c?? n?????c b??? l???y m???t ph???n l???n ?????t ??ai. Chung quy l?? l???ch s??? ????? l???i. Kh??ng ai ????i duy???t l???i l???ch s???. N?????c Vi???t c??ng th???.
  T??? l??u t??i ???????c m??? t??i c??ng b?? con v?? c??? ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p l??c sinh th???i c?? ?????c cho nghe b??i h???c l???ch s??? c???a th??? h??? tr?????c c?? trong s??ch gi??o khoa (B??y gi??? Nh?? n?????c b??? r???i)
N?????c n??o c?? n?????c ?????u c?? s???
N?????c ?????i Vi???t ta t??? ngh??n n??m
B???c gi??p ?????ng ????nh H???
T??y gi??p Ba Th???c
????ng gi??p bi???n ????ng
Nam gi??p H??? T??n (Chi??m Th??nh)
 B??y gi??? ch??ng ta l??m th?? n??i n???i ??au ???y v?? ??em qu??n ????i l???i sao?
Ch???n ng??y l??nh gi??nh ?????t t??? x??a
Vi???t Nam quy???t r???a nh???c T??u ??!   
 H???i Nh?? v??n Trung Qu???c s??? trao t???ng gi???i th?????ng cho nh?? th?? y??u n?????c Vi???t Nam (!) nh?? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ba l???n trao gi???i cao cho Inrasara(!). Trao nh?? th??? kh??c n??o H???i Nh?? v??n Trung Qu???c t??t v??o m???t ?????i H??n ??ng cha!
      N???i dung th?? V?? l???i Inrasara s?? s??i, nh???t nh???o, ??au bu???n chung chung kh??ng c?? g?? s??u s???c, r?? r???t. C?? m???t ch??t o??n tr??ch k??? l??m cho qu???c gia Chi??m Th??nh b??? x??a s??? nh??ng kh??ng d??m n??i r?? r??ng m?? n??i vu v??, ai hi???u g?? th?? hi???u mi???n ?????ng ngh?? l?? ?????i Vi???t, v?? Inrasara v?? d??n t???c ??ang s???ng. Ngh??? thu???t th??? hi???n c???a V?? l???i Inrasara th?? th??i r???i v?? c??ng k??m c??i, r???i r???m, t???c t??? kh??? l???m n??i m??i.
  Sau khi Inrasara vi???t c?? v??i b??i ?????c ???????c v?? H???i Nh?? v??n li??n ti???p trao gi???i th?????ng, Inrasara nh???y v??o ng?? c???t m?? kh??ng bi???t. Anh ta lu??n lu??n g??o th??t c??ch t??n ?????i m???i. N??o l?? ??u??i h???u t??? n???, ??u??i h???u t??? nam???c??ch t??n th?? Vi???t??? B???n th??n anh ta mu???n l??m ng???n c??? ?????u ?????i m???i th?? Vi???t v???i chi??u b??i h???u hi???n ?????i, h???u h???u hi???n ?????i(!)
 Ch??? Vi???t ch??a r??nh, ti???ng Vi???t b???p b??m (m???i bi???t n??i ti???ng Vi???t pha Ch??m v??ng Ninh Thu???n v?? m???t ??t ti???ng S??i G??n). D??n t???c ch??a qu?? m???t ph?????ng trung b??nh c???a m???t th??nh ph??? lo???i 2 (tr??n d?????i 100 000 ng?????i). Quanh n??m su???t th??ng Nh?? n?????c ph???i tr??? c???p l????ng th???c nhu y???u ph???m k??? c??? b??t gi???y s??ch v??? ????? con em ??i h???c (16 t???nh mi???n n??i Nh?? n?????c ph???i tr??? c???p ng??n s??ch). C??c th??? lo???i th?? Vi???t, th?? Ch??m kh??ng bi???t m???t t?? g??, vi???t nh?? ng?????i th?????ng th???y g?? n??i n???y. Th??? m?? ????i c??ch t??n th?? Vi???t m?? nhi???u k??? phong cho l?? ng???n c??? c??ch t??n th?? Vi???t. Th???t hoang ???????ng l??m r???i c??? l??ng ta!
  Inrasara vi???t kh??ng v???n, kh??ng ??i???u. Anh ta v?? nhi???u ng?????i c??ng tr?????ng ph??i anh ta tuy??n b??? ???? l?? h???u h???u hi???n ?????i.
Th??p Sah In?? s???ng ?????i ?????c th??n
c?? l???a c?? b???n l?? Th??p ????i
l??ng M??? S??n th??p ??? ?????i gia ????nh
l??m tam nh??n h??nh th?? Ba Th??p
????? ?????y c??? th??i m?? c??? mu???n th???t truy???n.

 L??m v?? l???i, t??i nhi???u l???n n??i v??? vi???c n??y r???i. Th?? kh??ng v???n c?? khi lo??i ng?????i m???i xu???t hi???n. B??i th?? c??? nh???t kh??ng v???n c???a Trung Qu???c (kho???ng 5 ??? 6 ngh??n n??m C??ng nguy??n):
Ng?? nh???t xu???t nhi t??c               
Nh???t nh???p nhi t???c
T???c t???nh nhi ???m
Canh ??i???n nhi th???c
????? v????ng ?? ng?? h?? h???u tai?
T???m d???ch (chuy???n cho c?? v???n, nguy??n b???n kh??ng v???n):
M???t tr???i m???c ta b???t ?????u l??m vi???c
M???t tr???i l???n l?? ta ngh??? ng??i
T??? ????o gi???ng l???y n?????c m?? u???ng
T??? c??y ru???ng l???y g???o m?? x??i.
?????n ????? v????ng c??ng thua ta r???i!
 Inrasara vi???t th??  v?? l???i t??? do c??u d??i, c??u ng???n th?? th?? n??y c??ng c?? t??? ng??n x??a:
Y hi hu!
Nguy h??? v?? cao tai
Th???c ?????o chi nan, nan ?? th?????ng thanh thi??n
(L?? B???ch)                                                                            
(??i chao nguy hi???m v?? cao thay
??????ng ??i x??? Th???c kh?? h??n ???????ng l??n tr???i)
???
Je pene ?? toi mon Lou ton coeur coeur est ma cacerne
Mes sens sont tes chevaux ton souvenirresst ma luzerrne
(Appolinaire)                                                                                                             
(Anh ngh?? ?????n em Lou ??i, tr??i tim em l?? tr???i l??nh c???a anh
C??c gi??c quan c???a anh l?? b???y ng???a c???a em, k??? ni???m em l?? ng???n c?? linh l??ng c???a anh)
???
Nh???ng gi???t n?????c m???t c???a em gi???ng nh?? s???i gi??y x??ch nh??ng d?? sao, ????m nay anh v???n ph???i ra ??i. Em nghe th???y kh??ng? Bi???n ??ang r???n r??, r??o g???i. Bi???n g???i, v?? ????m nay anh s??? ra ??i!
?????ng ??m anh n???a. Anh kh??ng mu???n d???t kh???i v??ng tay ???m ???p c???a em. K??a ??nh tr??ng l???p h??n m???t n?????c ph???ng l???ng. N?????c tri???u d??ng ???? tr??n ng???p b??i c??t m???n m??ng. Em ?????ng nh??m l???a trong l?? m?? v?? ??ch. Ngay c??? h????ng th??m c???a th???o m???c n??? hoa trong l??c ch??ng ta y??u nhau c??ng kh??ng n??u ???????c anh???
(????? Thanh d???ch)
        Ji ri Wolker 1900 - 1924 ( C??ng h??a S??c)
 T??? phong m??nh l?? h???u h???u hi???n ?????i, nh?? ???c??ch t??n??? th?? Vi???t,  Inrasara vi???t nh???ng lo???i v?? l???i nh?? ng?????i n?????c ngo??i h???c ba ti???t ti???ng Vi???t l??m th?? Vi???t:
???, ng??y mai
ng??y mai t??i s???
mai t??i s???
t??i s???
Nh?? ng?????i Vi???t h???c ba ti???t ti???ng Anh l??m th?? ti???ng Anh:
Oke, tomorrow
tomorrow, I hopy
I hopy

 Sau ???? l?? ????nh ????? vi???t t?? m??, h??? n??t ng?????i Vi???t kh??ng hi???u, ng?????i Ch??m ch???ng bi???t, c?? th??nh Siva c??ng ch??o thua:
L???i h??n n??y c??p c???a Bardot, Fonda ??? ai bi???t
\th??? vu???t ve t???i qua t???a t???a The Pretty Woman
(Y??u nhau 3 th??)
 M???t anh m???c qu???n kh??ng ????y, ??n m???m t??m c??y, ??i bu??n v???t th??? c???m Ch??m l???a T??y m?? ????i h??n, ????i y??u ki???u ma ??am Ph??p, woman M???-  Gi??n ph??n ??a .
 X???u h??? thay!
Ng?????i Vi???t c?? c??u:
???K??? d???i ????? l???n, ng?????i kh??n x???u m???t!
?????c nh???ng c??u vi???t d?? d??y ???y m???i ng?????i x???u h??? thay cho Ph?? Tr???m.
  Nhi???u c??y ph?? b??nh l???m kh???m phong cho Inrasara l?? nh?? c??ch t??n th?? Vi???t n??n anh ta c??ng l??m h??? n??t, t???c t??? ????nh ????? ng?????i ?????c:. C???t b??? ch???, xu???ng d??ng, n???i d??ng c??u, ch??? c??u, chi???t t??? vi???t m???t c??ch v?? t???i v???:
 (??? n??i ???y, nh?? th??)
N???i d??ng v???t tr??n xu???ng d?????i:

M??? d???t anh ch??? em t??i ??i tr???n                                         
n??m s??u ba. Kh??ng ????u xa, m??? d???t
qua nh?? b?? c?? c??ch ba ng??. M???
n??i: ng??? l???i b?? c?? c??i c??t, t??i

bi???t m??? d???t anh em t??i ch???y d???ch.
Cha k???: ng??y x??a ??ng ngo???i c??ng cha
ch???y xa r???t xa. Th???i bu???i n??y ???p 

(Ch???y d???ch)
Vi???t c???u k??? r???c r???i, c??? t???o ra l???p d??? ph?? n??t ch??? c??u ti???ng Vi???t:
Th?? H (???u h) i???n ?????i ??? (Nguy??n b???n l?? d???u m??c vu??ng trong to??n h???c.
E ch??ng ta (ch??? e giun ?????t trong nguy??n b???n lo???ng ngo???ng nh?? ch??? Ph???n)
Y??u nhau nh?? l???p l???i
Nh?? l?? b???n sao
Ch??n qu?? ??i m???t, em n??i???

C???t d???n t???ng ch???, t???ng c??u ch???ng ????? l??m g??,ch???ng c?? th??ng tin g??, v?? c???m:
Tao kh??ng mu???n m??y l??m th?? t??nh bu???n
Tao kh??ng mu???n m??y l??m th?? t??nh
Tao kh??ng mu???n m??y l??m th??
Tao kh??ng mu???n m??y l??m
Tao kh??ng mu???n m??y
Tao kh??ng mu???n
Tao kh??ng
Tao
T

Ki???u n??y ng?????i Vi???t, th??? gi???i l??m t??? ng??n x??a:
????y l?? b??i th?? ???V?? trung s??n th???y??? c???a vua Thi???u Tr??? c??156 b??i th?? m???i ???????c gi???i m??.
(H??nh ???nh b??i th?? Thi???u Tr??? kh??ng hi???n ???????c)

 (Ch??? H??n x???p m???t v??ng tr??n gi???a. C??c d??ng ch??? H??n kh??c x???p d???c theo 16 ???????ng k??nh)

Phi??n ??m: (?????c c??u ch??nh gi???a sang tr??i)
Loan ho??n v?? h??? giang tri???u t???n
Tr?????ng d???t phong ti???n ng???n bi???n thanh
Nh??n ??i???u nh???t chu ng?? d???t t???n
H?????ng l??m song ti???n y???n phi khinh
T???m d???ch:
M??a xu???ng s??ng du???nh, n?????c tri???u l??n
Ng???p tr??n m??p n?????c gi?? ??m ?????m.
??n li???ng nh??n r???ng li???n c??nh ??m!
C??u bu??ng l?? l???ng ??ang t??m c??
(????? Ho??ng d???ch th??)    

C??c nh?? th?? d??n t???c s???ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t h??? c?? nhi???u t??c ph???m song ng??? ???????c ???????c c??ng ch??ng y??u th??ch. H??? vi???t ti???ng m??? ????? r???t hay m?? vi???t ti???ng ph??? th??ng c??ng r???t tuy???t. H??? n??m v???ng c??c th??? th?? v?? lu???t th?? d??n t???c h??? v?? c??c th??? th?? lu???t th?? Vi???t c?? s??ng t???o, c??ch t??n tr??n s??? ph??t huy v?? k??? th???a truy???n th???ng c??c d??n t???c:
???Ph???c th?? ch?? l???n kh??ng h??? n???n
Ng???c n??t c??n h??n gi??? ng??i l??nh
(Ho??ng V??n Th???)
Tr??u ?????c h??c nhau hay h??? ?????
V??o xem m???i bi???t m??y ??ang c??y
(N??ng Qu???c Ch???n)
T???ng phen gi?? l???nh bay v??o
Ng???n ng?? ta xu???ng ga n??o h??? em?
(H??? Dz???nh)
T??i nh??? v??? t??i qu??
Cho t??i v??? hai ng??y
???
V??? ??m v??? hai ????m
V??? t??i n?? s??? khen
Ch???ng em n??n gi???i
M???t ng??y s??? t???i
T??i c???m s??ng ???????c ngay
T??i s??? b???n tr??ng T??y
V?? tay c?? h??i v???
(C???m Bi??u)
G???p ng?????i ?????p kh??ng ????i
C??ng ph???i ????i
G???p ng?????i ?????p kh??ng kh??t
C??ng ph???i kh??t
G???p ng?????i ?????p mu???n ch???t
L???i kh??ng mu???n ch???t n???a.
(L?? Ng??n S???n)
  Inrasara kh??ng h??? k??? th???a ph??t huy c??c th??? th??, lu???t th?? c???a d??n t???c Ch??m v?? d??n t???c Vi???t, n???i dung c??c b??i vi???t s?? s??i, nh??n nh???t t???m l??ng ho??i c??? m???t n?????c, th??p ?????, l??ng xi??u, ng?????i Ch??m ch???ng ch???ng th??ch, ng?????i Vi???t th?? kh??ng th???  ng???i ???????c.  H??nh th???c th?? v?? l???i c???a Inrasara kh??ng c?? g?? m???i m?? l???i qu??i ?????n, c?? k???. Ng?????i ?????c ch??n ch??nh kh??ng th??? ch???p nh???n ki???u vi???t n??y!

H?? N???i, ng??y 22 ??? 12 ??? 2013
????? Ho??ng

Inrasara
Nguy??n b???n:

D???U CH??N ??N NGH??A

Ng?????i Champa ???? ?????n ?????t n??y
????o m????ng tr???ng l??a / ?????t r???ng l??m r???y
y??u nhau / sinh con ????? c??i
l??m th?? r???i ra ??i
g???i M?? S??n ??? l???i.
R???i ng?????i Vi???t t??? ph????ng B???c t???i
l???i y??u nhau / n??n x??m n??n l??ng

Tr?????c ????
ng?????i Sa Hu???nh ??? kh??ng bi???t t??? ????u / v??? ????u
g???m nung l??m d???u ch??n ??n ngh??a.

M???t mai
C??n ai ?????n tr??

????? Ho??ng
B???n d???ch ra th?? Vi???t
D???U CH??N ??N NGH??A

Ng?????i Ch??m ???? ?????n ?????t n??y
????o m????ng gieo l??a, tr??ng c??y g??y r???ng
Y??u nhau ?????m ??u???i t???n c??ng
Sinh con ????? c??i ???? t???ng chia ly

L??m th?? ca h??t r???i ??i
M??? S??n g???i l???i d???u ghi t???ng tr???i
Ng?????i Vi???t ph????ng B???c t???i n??i
Y??u nhau say ?????m nh?? th???i Ch??m pa
X??m l??ng ph??? m???i l???p ra
V?? th???i tr?????c ????, ng?????i Sa Hu???nh v??o.

Kh??ng bi???t t??? ????u, v??? ????u?
D???u ch??n ??n ngh??a g???m n??u tr??ng b??y
M???t mai ai ?????n tr?? ????y?
H?? N???i, ng??y 22 ??? 12 ??? 2013
?? -H

 Mi???n C??t Tr???ng vi???t:
 
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???????c coi l?? m???t hi???n t?????ng ?????c bi???t c???a ?????i s???ng thi ca Vi???t ??????ng ?????i,??ng c?? t???m ki???n v??n s??u r???ng v?? l?? lu???n s???c s???o,??ng r???t b???n l??nh, k thi??n ki???n m?? ?????y ch??? ki???n,v?? th??? ??ng ???? t???o ra m???t c??ch nh??n s???c l???nh tr?????c nh???ng tr??o l??u,xu h?????ng s??ng t??c,nh???ng lu???ng gi?? m???i x?? b??? c???a c??i g???i l?? "h????u h????u hi????n ??a??i " v?? x??? l?? n?? theo c??ch c???a ri??ng ??ng ,???? l?? d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t,m???t vi???c ch??a ai l??m th??? bao gi???.
Qua ????,cho ta th???y t??i d???ch th?? c???a ????? Ho??ng ???????c v?? nh?? c??? m??y nghi???n sinh t???,nghi???n n??t t???t c??? m???i th??? tr??i c??y v?? cho ra nh???ng "ly sinh t??? r???t ????? Ho??ng" d??? u???ng cho m???i ?????i t?????ng ?????c gi???, m???t vi???c l??m kh??ng h??? ????n gi???n.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,336
  • Tháng hiện tại34,774
  • Tổng lượt truy cập9,408,941
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây