VĂN NGHỆ BỘ MỚI = TRIẾT LÝ CON CỪU, VĂN CHƯƠNG CÓC

Thứ bảy - 16/10/2021 04:37
VĂN NGHỆ BỘ MỚI = TRIẾT LÝ CON CỪU, VĂN CHƯƠNG CÓC ,,Anh đi che tàn một lũ ngốcTriết lý con cừu, văn chương cóc!,,,,Gửi Trương Tửu , Nguyễn Vỹ,, Văn chương ,,cóc,, còn may, thời nhố nhăng này ,,thơ,, Vô lối phá nát thơ ca nghìn năm thiêng liêng của tổ tiên. Bây giờ đám Vô lôi cầm chịch văn chương ,,Mậu dịch,, nên càng dễ bề thao túng . Văn chương mậu dỊch chuyên nghiệp tụng ca ,,hót học,, nhưng nó cũng một phần văn chương người Việt nên nó gây tai hại cho nhân quần không nhỏ. Nó có tính di truyền rất đậm đặc. Cha truyền con, bà truyền cháu…Hoàng Vũ Thuật vô lối tắc tỵ truyền cho con Hoàng Thụy Anh vô lối ,,đứng bóng,, ; Hoàng Hưng vô lối dục tính bẩn thỉu tởm lợm truyền cho con Ly Hoàng Ly vô lối mất màu hồ
tải xuống
tải xuống
VĂN NGHỆ BỘ MỚI = TRIẾT LÝ CON CỪU, VĂN CHƯƠNG CÓC

Đỗ Hoàng
,,Anh đi che tàn một lũ ngốc
Triết lý con cừu, văn chương cóc!,,
,,Gửi Trương Tửu , Nguyễn Vỹ,,
 Văn chương ,,cóc,, còn may, thời nhố nhăng này ,,thơ,, Vô lối phá nát thơ ca nghìn năm thiêng liêng của tổ tiên. Bây giờ đám Vô lôi cầm chịch văn chương ,,Mậu dịch,, nên càng dễ bề thao túng . Văn chương mậu dỊch chuyên nghiệp tụng ca ,,hót học,, nhưng nó cũng một phần văn chương người Việt nên nó gây tai hại cho nhân quần không nhỏ. Nó có tính di truyền rất đậm đặc. Cha truyền con, bà truyền cháu…Hoàng Vũ Thuật vô lối tắc tỵ truyền cho con Hoàng Thụy Anh vô lối ,,đứng bóng,, ; Hoàng Hưng vô lối dục tính bẩn thỉu tởm lợm truyền cho con Ly Hoàng Ly vô lối mất màu hồ…Đám vô lối khác như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Phạm Đương, Phú Trạm In ra sa ra, Phan Hoàng, Nguyễn Khoa Điếm, Mai Văn Phấn, Lê Văn Ngăn, Mã Giang Lân, Từ Quốc Hoài, Dư Thị Hoàn, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy, Tuyết Nga, Vi Thùy Linh, Phan Thị Huyền Thư, Thi Hoàng, Thanh Tùng, Phan Thị Vàng Anh…rồi cũng sẽ truyền vô lối lại cho đời sau.
  Tờ Văn nghệ cách tân ,, 更新,, = đổi mới đến số 15 rồi mà chẳng thấy cách và tân; ,,đổi,, và ,,mới,, gì cả. Nó giông giống tờ cu lit An ninh cuối tháng của Công an từ nội dung cho đến trình bày. Cái ,,măng sét,, thường mỗi người làm mới hay đổi kiểu vẽ, nhưng măng sét báo văn nghệ vẫn giữ nguyên và giữ nguyên ,, VÌ TỔ QUÔC ,  VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Nay Uỷ ban toàn quốc  Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã có thêm 4 Hội chuyên ngành  = Hội Sân khấu, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Âm nhạc, Hội Múa, hội nào cũng có tạp chí của mình. Tờ báo Văn nghệ nên bó chữ ,,NGHỆ,, mới phải. Nhưng cũ lai hoàn cũ.
    Vì những người Vô lốí cầm chịch nên Văn nghệ số nào cũng chơi thơ ,,vô lối,,. Điển hình số 1 trình làng lăng xê Ly Hoàng Ly con của đại vô lối dục tính bẩn thỉu Hoàng Hưng với 6 bài viết nhăng cuội, lung tung lang tang, ma nó chẳng thèm đọc. Số 3, có Nguyễn Bình Phương, số này ,số 15 có Mai Văn Phấn. Hai cây vô lối gạo cội hiện nay của văn đàn Mậu dịch. Nguyễn Bình Phương in ba bài số 3 ,,bộ mới,, ,gồm Vân múa, Vĩnh cửu , Nhà thơ,, . Tôi đã có bài phê bình ,,Văn nghệ số 3 bộ mới,, đậm đặc thơ vô lối, vô lối ngu độn Nguyễn Bình Phương. Giờ chỉ bàn về Mai Văn Phấn.
 Mai Văn Phấn trước đây viết truyền thống nhưng không nổi bật. Tình cảm nhạt nhẽo, giả dối. Sau đó chuyển qua vô lối. Vô lối của Phấn không ra hình thù gì cả, nói bộ không ra nói bộ, triết lý không ra triết lý. Nó là một thứ hầm bà làng. giả ngô, giả ngọng…
  Văn nghệ bộ mới số 15 in cho Phấn 29 bài thơ, thực ra là 29 câu viết cắt đoạn xuống dòng, chiếm nửa trang báo. Câu nào nào cũng sơ sài, nhạt nhẽo, triết lý rơm, triết lí giả cầy, giả cầy hai ku Nhật Bổn.
,,nhấp ngụm trà
chớp mắt
gió đã sang
bên kia
o
cầm ngọn lửa
ngủ mãi
bạn
gọi tôi dậy
o
hàng cây
nhích từng bước
đến rạng đông
o
cửa đóng
ngỡ
vẫn mở đêm qua
o
hương bưởi
qua cửa sổ
đôi lần
không chạm…
o
gối đầu
lên phiến đá
biết đâu
có thể ngủ…,,
Các bài trên nếu viết liền nó là một câu
,,nhấp ngụm trà chớp mắt gió đã sang bên kia
o
cầm ngọn lửa ngủ mãi, bạn gọi tôi dậy
o
hàng cây nhích từng bước đến rạng đông
o
cửa đóng ngỡ vẫn mở đêm qua
o
hương bưởi  qua cửa sổ đôi lần không chạm…
o
gối đầu lên phiến đá biết đâu có thể ngủ…,,
 Thật lếu láo, vô bổ.
Có nhiều câu người ta đã nói, nhiều viết nhiều
,,chiếc chuông lớn
thu mình
nghe tiếng vọng,,
Dân gian = ,,Những cái thùng kêu to là thùng rỗng,,
,,những cái thùng
kêu to
thùng rỗng,,
Dân gian = ,,Sông to không chảy ồn ào,,
,,sông to
không chảy
ồn ào,,

Mai Văn Phấn là sao mà học được thơ hai ku
Thơ hai ku

古池や
蛙飛込む
水の音
,,
ao xưa;
ếch nhảy vào
tiếng nước
o

hạt sương
trân châu
hình cố hương
o

vân tước bay
thở ra sương gió
dẫm lướt tầng mây…,,

Còn không thể so sánh với tục ngữ ca dao

1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
3. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
4. Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn
5. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
6. Kiến đen tha trứng lên cao
Thế nào cũng có, mưa rào rất to.
7. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
8. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.
9. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

Viết kiểu ,,ăn gian,, thơ vô lối
 1. Chuồn chuồn
bay thấp
thì mưa
bay cao
thì nắng,
bay vừa thì râm.
 1. mau sao
thì nắng,
vắng sao
thì mưa.
 1. Đêm tháng năm
chưa nằm
đã sáng
ngày tháng mười
chưa cười
đã tối.
 1. tháng ba
mưa đám,
tháng tám
mưa cơn
 1. mây xanh
thì nắng,
mây trắng
thì mưa.
 1. kiến đen
tha trứng
lên cao
thế nào
cũng có,
mưa rào rất to.
 1. lúa chiêm
lấp ló đầu bờ
hễ nghe tiếng sấm
phất cờ mà lên.
 1. ráng
mỡ gà,
ai có nhà
thì chống.
 1. chớp đông
nhay nháy,
gà gáy
thì mưa…,,
                         o
                            o   o

Nhà phê bình Chu Giang trên Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh có viết ý như sau , , Nhu cầu cách tân đổi mới là chính đáng nhưng xem ra những người làm báo Văn nghệ lực bất tòng tâm, không hiểu thơ văn thì cách tân sao được,, = ,, Văn Gía và giá của thơ,,
 Tôi thì nói thắng mực tàu =  Đám Vô lối Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Phạm Đương, Phú Trạm In ra sa ra, Phan Hoàng, Nguyễn Khoa Điếm, Mai Văn Phấn, Lê Văn Ngăn, Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Hưng, Mã Giang Lân, Từ Quố Hoài, Dư Thị Hoàn, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy, Tuyết Nga, Vi Thùy Linh, Phan Thị Huyền Thư, Phan Thị Vàng Anh, Thi Hoàng, Thanh Tùng…rất dốt nát tiếng Việt nhất là trong sáng tác thơ. Khong biết làm thơ tiếng Việt dù cho họ khoe hết Columbia, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nga, Tàu…trao giải thưởng. Thậm chí họ chạy chọt được giải văn học Nobel thì vô lối họ viết ra có chó mà đọc. Đám Tây mắt xanh mũi lõ biết THƠ VIỆT thế nào mà trao giải. Nó bi hài hơn ,,Những người thích đùa,,của Ê xít Nêxin

   Hà Nội tháng 1O / 2O21
                 Đ  H
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4,771
 • Tháng hiện tại19,935
 • Tổng lượt truy cập9,394,102
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây