M???t thi??n B???c m???nh...

Thứ tư - 09/10/2019 23:35
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u vi???t kh??c B???c m???nh, C??? Nguy???n Du ch??? nh???c:"M???t thi??n b???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n". C??? kh??ng d???ch b??i th?? n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
M???t thi??n B???c m???nh...
: KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ????  Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T???  l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u vi???t kh??c B???c m???nh, C??? Nguy???n Du ch??? nh???c:"M???t thi??n b???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n". C??? kh??ng d???ch b??i th?? n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi???t.  Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
     vannghecuocsong.com

KI???U S??NG T??C:

Nguy??n b???n:

????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????!
Nguy??n v??n H??n - Vi???t:      

B???c m???nh o??n kh??c

Ho??i c??? qu???c h??? th??n n?? S??m Th????ng,
Bi lu??n v????ng h??? ng???c dung h?? t?????ng?
T??? mu???i c??? s???ng h??? nh???t tri??u c??u t???,
????ng qu??n b???t l???nh h??? Ph???ng Ti??n di???t v????ng.
H???u m??n t??? h???i h??? Ti??u Lang m???ch l???
Th???t th??n phi lo???i h??? M???u L??m tranh quang.
V??? lang ti???u tu??? h??? c???p nh?? ?????ng t???,
Ly h???n t??nh tr???ng h??? thi???n x?????ng ??m th????ng.
T??? ph??? ph??? thi h??? sinh ?????i ph??? t???,
S???ng suy ho??n phi???n h??? nh?? sinh b???t x????ng.
H???u thu??? v?? chung h??? bi h??? th???t l???,
M??n ti???n linh l???c h??? l??o ?????i thu??? t????ng.
C??? kim h???ng nhan h??? m???c b???t b???c m???nh.
H???ng nhan b???c m???nh h??? m???c b???t ??o???n tr?????ng.
Ng?? b???n o??n nh??n h??? n??i vi o??n kh??c,
V??n th??? o??n kh??c h??? thu??? b???t bi th????ng.

????? Ho??ng d???ch ngh??a:

Kh??c o??n m???nh b???c

L??ng nh??? v??? qu?? c??, nh???ng l???n l???a c??ch tr??? nh?? S??m, Th????ng,
H???ng nhan c?? ph???i ????? n???i bu???n nh?? ??i???m g????
Ch??? em Tri???u Phi Y???n ???????c vua s???ng ??i nh?? th??? m???t s???m c??ng ti??u tan!
Ph???ng Ti??n ch???t th???m, Ch??a Xu??n c??ng v?? t??nh.
M???t b?????c v??o ch???n C??ng h???u kh??c n??o b?????c xu???ng b??? th???m, ch??ng Ti??u  S??? tr??? th??nh kh??ch qua ???????ng!
G??i ??? ch???n M???u L??m  t??i s???c ????? ??i???u xe duy??n ch???ng l???a ????nh b??? m???ng.
L??ng d??? thi???p ????y ti???u tu???, kh?? h??o c??ng v?? ch??ng.
H???n b??? ??i c???u tuy???n, t??nh n???ng v?? v??n sao ch???ng c??ng khu???t n???o tr???n gian? C???t l??n nh???ng ti???ng than n???o n???, ai o??n!
N??ng T??o Nga ?????i th??y cha ch???t ??u???i, cha l???n lao sinh con l???n lao!
T???m l??ng s???ng ??i l??c y??u, l??c gh??t, s????ng thu l???nh, m???nh qu???t ????? r??i.
Tr?????c c???a l???nh l??ng, l??c gi?? c???i c??n ai c???u n???a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
X??a nay h???ng nhan ?????u l?? ng?????i b???c m???nh.
H???ng nhan b???c m???nh l??m kh??ng kh???i n???i ??au ?????t ru???t.
Ta c??ng l?? kh??ch m?? h???ng ai o??n l??m ra kh??c o??n n??y.
H???i ai khi nghe kh??c o??n n??y m?? kh??ng bu???n th????ng bi lu???!
????? Ho??ng d???ch th??:

Kh??c o??n m???nh b???c

???Nh??? v??? c??ch tr??? S??m, Th????ng. (1)
H???ng nhan l?? gi???ng bu???n v????ng lu??? phi???n.(2)
Tri???u n????ng vua chu???ng ng??y ????m (3)
Ch??a Xu??n ch??n b??? Ph???ng Ti??n ch???t s???u!(4)
Ch??ng Ti??u ng?????i ng???c th???y ????u? (5)
M???u L??m con g??i gieo c???u tr??i duy??n! (6)
V?? ch??ng kh?? h??o thuy???n quy??n (7)
H???n v????ng ly lo???n c???u tuy???n, tr???n gian. (8)
C???u cha ghi d???u s??? v??ng! (9)
T???m l??ng ??u ??i v?? n??ng ???? th??i! (10)
B???i ????u l??m l??? l???a ????i?
V?? duy??n gi?? c???i ch???ng ng???i l???u trang (11)
C??? kim b???c m???nh h???ng nhan! (12)
M?? h?????ng ph???n m???ng ??a ??oan, ??o???n tr?????ng! (13)
V???i ta kh??c o??n Ki???u n????ng.
Ai nghe kh??ng kh???i x??t th????ng ph???n m??nh!...

Ch?? th??ch:
 1. T??ch c??  l?? hai ng??i sao tr??n tr???i ch??? s??? xa c??ch.
 2. Thuy???t h???ng nhan
 3. Tri???u Phi Y???n ng?????i ?????p ?????i H??n ???????c vua s???ng ??i, sau ch???t v?? o??n h???n.
 4. Ph???ng Ti??n t??n hi???u c???a Tri???u Phi Y???n.
 5. T??ch x??a, ch??ng Ti??u b??n thi???p t??i s???c v??o c???a C??ng h???u kh??ng bao gi??? th???y m???t n???a.
 6.  T??ch ??? T?? M?? T????ng Nh?? - Con g??i mi???n M???u L??m ?????p nh??ng c???u h??n kh??ng ????ng ch??? n??n x???y ra nhi???u oan tr??i.
 7. Thuy???n quy??n l?? g??i ?????p.
 8. Theo ?????o Ph???t ch???t c??n h???n v????ng l???i d?????i ch??n su???i v?? tr??n c??i tr???n
 9. T??ch T??o Nga m???t thi???u n??? ?????i ????ng H??n li???u m??nh xu???ng s??ng c???u cha ???????c ?????i sau khen ng???i.
 10. Ai c??ng y??u m???n T??o Nga.
 11. Ca dao: ???C??n duy??n k??? ????n, ng?????i ????a/ H???t duy??n ??i s???m v??? tr??a m???c l??ng???, ch??? nh??ng c?? g??i h???t duy??n kh??ng c??n ng???i ???????c ??? l???u h???ng.        
 12. (13) Thuy???t h???ng nhan b???c m???nh - Ng?????i ?????p ?????u b???t h???nh trong t??nh y??u v?? cu???c s???ng.
(C??n n???a)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay1,209
 • Tháng hiện tại71,831
 • Tổng lượt truy cập6,306,883
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây