M?? Giang L??n d??ng v?? gi??? ??i t??u Th??!

Chủ nhật - 05/05/2019 02:38
T??i qu??n khu???y ??i kh??ng g???i th?? cho ??ng. Sau ???? ?????c tr??n t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n th???y ??ng khen nhi???u ng?????i nh??ng t??i kh??ng th??ch ??ng khen m???t c??u th?? kh??ng ra th??, t??? kh??ng ra t???, ph?? ch???ng l?? ph?? c???a m???t t??c gi??? n???. Th??i khen ch?? thi mu??n v???, th??ch th?? khen, kh??ng th??ch th?? ch??, nh??ng ph???i ????ng. C??u th?? kh??ng ph???i th?? m?? khen th?? nguy h???i v?? c??ng.
??ng khen nh?? v???y n??n ??ng m???i vi???t Nh???ng l???p s??ng ng??n t??? nh?? v???y.
M?? Giang L??n d??ng v?? gi??? ??i t??u Th??!
M?? GIANG L??N D??NG V?? GI??? ??I T??U TH??

               ????? Ho??ng
 
Lts: Nh??m r?????u ch??ng t??i g???m c??  t??i, Nh?? v??n L?? S??n, nh?? v??n V?? Nho, nh?? th?? Tr???n H???u, nh?? v??n L?? Thanh T??ng???th?????ng hay k??o ra qu??n B?? T??nh ??? ???????ng ?????i C??? Vi???t g???n tr??? s??? b??? Gi??o D???c, hay qu??n ?????u ph??? m???m t??m ???????ng Tri???u Vi???t V????ng, c??c qu??n c?? r?????u c?? l??ng l???n nh??m nhi.
 H??m v???a qua ?????n l?????t nh?? v??n V?? Nho ch???u chi. V?? Nho v???a vi???t cho b???n m??nh ?????ng ti???n s??? ???n t?????ng M?? Giang L??n in tr??n b??o m???ng v?? in c??? t???p ch?? Th??. T??i n??i vui: - M?? Giang L??n hai l???n d??ng v?? gi??? ??i t??u th??. V?? Nho c?????i h???t c???, ti???p: - Kh??ng ph???i, anh ta ??i l???u v??.
  ??i l???u v?? c??ng r???t hay. Kh??ng ph???i chi M?? Giang L??n m?? r???t nhi???u ng?????i ??i l???u v??. 
 T??i g???t ?????u ?????ng ?? v?? gi??? l?? m??nh: - L???u v?? c??ng ??ng n???i, ??ng c??? v?? gi???.
   

Nh?? th?? M?? Giang L??n (ph???i) \

Th?? M?? Giang L??n t??? l??u m???i ng?????i qu??n khu???y r???i, kh??ng m???y ai bi???t ?????n ??ng, d?? c??? trong v??n gi???i. V???a r
???i H???i Nh?? v??n Vi???t Nam t???ng gi???i cho cu???n Nh???ng l???p s??ng ng??n t??? n??n m???i x??m tr??. Ng?????i ta l???i t??m M?? Giang L??n ????? ?????c.

   H??n 40 n??m tr?????c, M?? Giang L??n ???????c gi???i ba b??o V??n Ngh??? n??m 1969 ??? 1970 v??i b??i th?? Tr??? c???u H??m R???ng. ???? l?? b??i th?? thu???c d??ng tuy??n truy??n c??? ?????ng vi??n trong th???i chi???n ch???ng M???, n?? th???p th?? c??? ?????ng vi??n c???a Ph???m Ti???n Du???t t???i v???n l???n.- Ph???m Ti???n Du???t ??o???t gi???i nh???t n??m ????. Ph???m Ti???n Du???t tuy n???m ??? h???u ph????ng nh??ng v???n c?? m??c b??? ?????i Tr?????ng S??n. C??n M?? Giang L??n l?? anh s??vin chay, nh?? nhi???u ng?????i kh??c ??? trong h???m, ng??? tr??n gi?????ng, ngo??i h???u ph????ng h?? h??o ????nh gi???c.
B??i Tr??? c???u H??m R???ng l?? m???t b??i r???t k??m thi ph??p ??? ngh??? thu???t th??, n?? c??n thua xa b??i v??? Rau m?? ph?? ???????ng t??u Thanh H??a. B??i v?? Rau m?? c??n ???????c c??c nh?? gi??o d???y ??? tr?????ng Nguy???n ??i Qu???c tr?????c ????y (nay l?? h???c vi???n H??? Ch?? Minh) l??m d???n ch???ng cho b??i h???c Logic h???c ho???c c??c ph??p quy n???p, di???n d???ch???
C??i c???u con g???i l?? c???u b???
M???y c??y l?? nh??? m?? g???i l?? r???ng???
B??i Tr??? c???u H??m R???ng ca ng???i m???t chi???u, n??i l???y ???????c.
 
Tru c???u H??m R???ng
 
?????n hai m????i ly b???n th???ng xi m??ng 
Bom t???n ??p b??? cong c???t s???t 
T??n l???a n??? th??p gi?? th??nh n?????c 
Tr??? c???u H??m R???ng ch??? l??m b???ng c???t s???t xi m??ng 

Tinh m?? gi???c n??m bom 
T??n l???a t???m xa ph??ng v???i 
Kh??ng ng??y n??o b???n c?????p tr???i kh??ng t???i 
Kh??ng ????m n??o b??nh y??n 

C??? th??? su???t b???n n??m 
Tr??? c???u H??m R???ng ch??? l??m b???ng c???t s???t xi m??ng 

In xu???ng d??ng s??ng 
L?? m??u ????? l?? c??? 
Nh?? m???t tr???i m???i m???c 
L?? l???a h??n n??? tr??n t???ng thanh s???t 
Nh???ng n??? c?????i c??ng nh??n 
Nh???ng kh???u ph??o ph??ng kh??ng 
M???t ni???m ?????i gi???c 
C??c chi???n s?? c???t cao ti???ng h??t 
M??nh m??ng 

In xu???ng d??ng s??ng 
L?? nh???ng ??o??n t??u v???n t???i 
Nh???ng ??o??n xe chuy??n c???n nh???n n???i 
C??? th??? su???t b???n n??m 
Tr??? c???u H??m R???ng ch??? l??m b???ng c???t s???t xi m??ng 

Tr??? c???u ung dung ?????ng ???? 
B???n gi???c l??i b??? b???t qua ????y c??i ?????u run s??? 
C??? th??? su???t b???n n??m 
Tr??? c???u H??m R???ng ch??? l??m b???ng c???t s???t xi m??ng


1969 
B??i th?? tr??n ???? ???????c nh???n gi???i ba cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? (1969-1970) 
Ngu???n: V??? m???t c??y c???u, NXB H???i nh?? v??n, 2010.
 
 
 M?? Giang L??n l?? gi??o s?? v??n h???c m?? kh??ng h??? h???c c??ch n??i c???a ??ng cha v??? ngh??? thu???t th?? ca ??? n??i m???t hay m?????i:
?????c g?? s??ng r???ng t??y gang
B???c c???u gi???i y???m cho ch??ng sang ch??i
(Ca dao)


M?? Giang L??n (ngo??i tr??i)
   Tr??? c???u H??m R???ng v???a gi??? t???, gi??? t??nh, v???a tuy??n truy???n n???ng n???, ca ng???i kh???p khi???ng. N?? l?? m???t th??? th?? g?????ng, gi???, s???n, s?? s??i???n??? r??? trong chi???n tranh ch???ng M???.
  M?? Giang L??n ???? c???m c??i v?? gi??? n??y l??n t??u Th?? v?? ng???i y??n ??n ba b???n ch???c n??m nay.
  Tr??? c???u b???ng s???t th??p x?? m??ng th?? bom M??? kh??ng ph?? ???????c l?? l??? ??????ng nhi??n, vi???c kh??ng c???n ph???i b??n.Tr??? c???u d???i y???m, tr??? c???u qu???n l??t, tr??? c???u rau m?? M??? kh??ng ph?? n???i Thanh H??a, Vi???t Nam m???i l?? th???n th??nh!
N???u Tr??? c???u H??m R???ng c?? th??? vi???t nh?? th??? n??y th?? d??? thuy???t ph???c h??n:
H??m R???ng con g??i ?????m ??ang
Tr??? c???u d???i y???m tr??i ch??ng Gi??n x??n
H??m R???ng con g??i c??m h???n
Tr??? c???u qu???n l??t m??? ch??n Hu?? K???
H??m R???ng ph??? n??? gan l???
Tr??? c???u Rau M?? m??i ghi s??? v??ng!
  Sau ???? M?? Giang L??n vi???t nhi???u v??? qu?? m??nh nh??ng ?????u l?? c??ch vi???t c???a ng?????i ?????ng ngo??i cu???c nh??n v??o v???i c??i nh??n c??ng kh??ng ra t??nh c???m, c??ng kh??ng ra nh???t nh???o v???i nhi???u ki???u vi???t kh??ng thuy???t ph???c, c?? th??? l?? nhi???u ng?????i kh??ng tin ???????c:
T??i thao th???c trong ng??i nh?? ??ang thao th???c
C??nh ?????ng v??? g???t
B??n tay t??i c??n ?????m h??i b??n
(M??a tr??ng trong t???p M???t t??nh y??u nh?? th???)
 Ch??a n??i ?????n nh???ng c??u tr??n kia kh??ng ph???i th??, nh???ng c??u n??i qu?? b??nh th?????ng, kh??ng n??i l?? t???m th?????ng. M?? c??ch n??i v???ng l??n kh??ng ai tin ???????c.
Anh c?? thao th???c th???t kh??ng? B???ng ch???ng n??o cho bi???t anh thao th???c th???t?
 B??n tay anh c??n ?????m h??i b??n th???t kh??ng? B???ng ch???ng ????u? ???nh ho???c d???u v??n tay?
  M???t ??ng M??? ??? b??n M??? c?? th??? vi???t nh???ng c??u nh?? th???. M???t ng?????i h???c ti???ng Anh 5 ti???t c?? th??? vi???t nh?? th???.
 Sau khi vi???t nh???ng c??u th?? m?? ng?????i n?????c ngo??i h???c m???t ti???t ti???ng Vi???t l??m th?? Vi???t th?? M?? Giang L??n l???i vi???t nh???ng c??u d??i ngo???ng, d??i ngo???ng (c??u tr??n d?????i 14 t???) nh?? c??i l??c l???c c???a con tr??u ??i l???a g??? m???y ng??y trong r???ng c??? t?? ra kh??ng d???t.
B???i thu nh???ng tr???n m??a t???m t?? ????m qua
B???i thu nh???ng ng??y ch??i chang kh??ng m???t l??n m??y kh??ng m???t ng???n gi??
B???i thu nh???ng c??nh ?????ng kh?? c???n ????ng ????ng l???p l??a
B???i thu nh???ng ti???ng c?????i h??o h???t chi???u h??m
(G???i m??a m??ng)
 B???i thu ng?????i ta th?????ng dung chi c??nh ?????ng l??a ???????c m??a, qu?? n???a th?? b???i thu ti???ng c?????i, b???i thu ni???m vui, ch??? ai l???i ??i vi???t b???i thu nh???ng tr???n m??a t???m t??, b???i thu ti???ng c?????i h??o h???t chi???u h??m. Vi???t ???? kh??ng c?? t?? g?? g???i l?? ch???t th??, l???i r???t ph???n c???m, v???a v?? t??nh h???i ai, v???a l???nh nh???t, v???a kh??ng ????ng v??n ch????ng, v??n c???nh ch??t n??o.
  M?? Giang L??n c??? vi???t m???i kh??ng ra m???i, c??? hi???n ?????i kh??ng ra hi???n ?????i v?? khi vi???t c?? th?? eo ??i c?? nh?? hoang m???c tr??i ?????t:
m???i s???m ra ch???t gi???t m??nh
ch???t m??y, ch???t gi??, ch???t th??nh l??nh thu
(Thu n??m 2013) ??? In tr??n t???p ch?? Th?? s??? 1&2 n??m 2014
  Trong vi???t l???c b??t du??g t??? l??y l?? m???t ngh??? thu???t, gieo v???n ch??? ?????u t??? l??y c??ng n??ng l??n m???t b?????c ngh??? thu???t. D??ng l??u l?????ng v???a ph???i th?? hay, d??ng nhi???u th?? n?? th??nh xi???c ch???. Vi???c n??y kh??ng m???i. Trong S?? kinh t??n trang c???a Ph???m Th??i v?? trong ??o???n tr?????ng t??n thanh c???a Nguy???n Du, hai c??? ?????u d??ng nh??ng d??ng r???t ??t:
Bu???ng kh??ng l???ng ng???t nh?? t???
D???u xe ng???a ???? r??u l??? m??? xanh
(??o???n tr?????ng t??n thanh ??? Nguy???n Du)
3254 c??u l???c b??t m?? Nguy???n Du ch??? d??ng ????? m???t hai l???n.
 B??i Thu c???a M?? Giang L??n ch??? 16 c??u l???c b??t m?? d??ng ?????n g???n h???t l?????t:
b??y gi??? ????m ?????m m???t ??i???u
c??n bao thu n???a c?? nhi???u nh???n kh??ng???
(Th?? ???? d???n)
  
*
 
  T??i g???p nh?? th?? M?? Giang L??n hai l???n, m???t l???n tham d??? cu???c b??o v??? lu???n ??n ti???n s??? c???a m???t nghi??n c???u sinh. ??ng ng???i tr??n gh??? ng?????i ch???m ??i???m. T??i nh??? tr??n gh??? ???y c?? H?? Minh ?????c, Ph????ng L??u n???a . M???t lu???n ??n ti???n s??? kh??ng ph???i Gi???y m?? l?? Ti???n s??? B?? ????ng ngh??a. C??c gi??o s?? l???ng danh ?????u cho ??i???m 9 v?? 10 gi???ng nh?? c??c gi??m kh???o cho ??i???m B?????c nh???y Ho??n v?? h??m nay v???y(!)
  Th???i ???y gi??o vi??n, gi??o s?? g?? c??ng kh?? kh??n, th??i th?? m???t c??ch l??m th??m kh??ng ?????n n???i t???i t??n. Nh??ng th???t t???i t??n l?? c??i anh Ti???n s??? B?? ???y ???????c c???t nh???c nh??? c?? t???m v??? gi??? Ti???n s??? ???y v??o c?? quan l??nh ?????o V??n h???c. Kh??ng n??i th?? c??ng bi???t r???i! C??ng nh?? b??n th??, c?? nhi???u k??? l??m phi th?? ca ??o???t ???????c gi???i th?? ???????c b??? sung v??o c?? quan qu???n l?? v??n ngh??? th?? nguy h???i kh??ng thua c??c ti???n s??? b?? b??n th???y L??n!
 L???n th?? hai t??i g???p Gi??o s?? M?? Giang L??n ??? m???t cu???c h???i th???o v??n h???c n??o ????. ??ng n??i v???i t??i v?? m???t v??i nh?? th?? ?????ng quanh:
   - M??nh l??m m???ng th?? hi???n ?????i, c??c anh c?? th?? g???i cho m??nh k???o m??nh kh??ng t??m ?????c h???t ???????c.
  T??i r???t c???m k??ch l???i n??i c???a ??ng.
V?? t??i quan s??t ??ng trong kho???ng ?????ng r???t g???n. Gi??o s?? L??n v??c ng?????i g???n nh???, h??i m???nh kh???nh. G????ng m???t hi???n l??nh, c?? t??m. ??? ??ng to??t l??n s??? ?????c ?????, khi??m nh?????ng c???a m???t nh?? th?? v?? m???t ng?????i l??m nghi??n c???u khoa h???c gi??o d???c. Nhi???u ng?????i d???y h???c l??u n??m ho???c ??? ng??nh gi??o d???c ?????u c?? d??ng d???p n??y!
                      
  T??i qu??n khu???y ??i kh??ng g???i th?? cho ??ng. Sau ???? ?????c tr??n t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n th???y ??ng khen nhi???u ng?????i nh??ng t??i kh??ng th??ch ??ng khen m???t c??u th?? kh??ng ra th??, t??? kh??ng ra t???, ph?? ch???ng l?? ph?? c???a m???t t??c gi??? n???. Th??i khen ch?? thi mu??n v???, th??ch th?? khen, kh??ng th??ch th?? ch??, nh??ng ph???i ????ng. C??u th?? kh??ng ph???i th?? m?? khen th?? nguy h???i v?? c??ng.
  ??ng khen nh?? v???y n??n ??ng m???i vi???t Nh???ng l???p s??ng ng??n t??? nh?? v???y.
 T???p th?? c???a ??ng kh??ng th??? g???i l?? th??, n?? l?? m???t lo???i V?? l???i  - phi th?? ca ??ang th???nh h??nh ch??ng ta n??n b??? qu??n tr??n v??n ????n v?? trong tr?? nh???. M?? Giang L??n ???? v?? t??nh ho???c kh??ng v?? t??nh hai l???n d??ng v?? gi??? ??i t??u Th??.
 
                                         H?? N???i, ng??y 5 -4 -2014
                                                 
       ?? -H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

N??N C??NG B???NG V???I D??N KH??NG L???Y AI ????NH GI???C!

( Nh??n v??? ki???n c???a d??n B???ng A l??n T??a ??n qu???n Ho??ng Mai) Nh?? th?? ????? Ho??ng Ng??y 22 th??ng 5 n??m 2014, T??a ??n Qu???n Ho??ng Mai c?? c??ng v??n g???i ??ng Ch??? t???ch UBND qu???n Ho??ng Mai v??? vi???c nh???n ????n khi???u ki???n c???a ??ng L??u B??ch Thu???t v?? b??...

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,074
  • Tháng hiện tại74,681
  • Tổng lượt truy cập6,851,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây