H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...

Thứ bảy - 29/12/2018 07:29
H???U TH???NH - C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng
* ????? HO??NG

Trong th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M???... nh?? th?? H???u Th???nh xu???t hi???n qu?? mu???n v?? kh??ng n???i ti???ng v?? t??i th?? c???a ??ng qu?? d?????i m???c trung b??nh trong d??ng th?? c??? ?????ng, t???ng ca ch??? ?????. M??i ?????n cu???i n??m 1975, ??ng m???i ra t???p th?? ?????m vang chi???n h??o??? ??? in chung c??ng L??m Huy Nhu???n. L??m Huy Nhu???n ???? n???i ti???ng v???i ch??m th?? ??o???t gi???i nh?? cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1972 ??? 1973 v???i tinh th???n th?? kh???u hi???u ???M??? t???p con ??i, ?????ng d???y con ??i
H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...
H???U TH???NH - C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng
* ????? HO??NG
 

     Trong th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M???... nh?? th?? H???u Th???nh xu???t hi???n qu?? mu???n v?? kh??ng n???i ti???ng v?? t??i th?? c???a ??ng qu?? d?????i m???c trung b??nh trong d??ng th?? c??? ?????ng, t???ng ca ch??? ?????. M??i ?????n cu???i n??m 1975, ??ng m???i ra t???p th?? ?????m vang chi???n h??o??? ??? in chung c??ng L??m Huy Nhu???n. L??m Huy Nhu???n ???? n???i ti???ng v???i ch??m th?? ??o???t gi???i nh?? cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1972 ??? 1973 v???i tinh th???n th?? kh???u hi???u ???M??? t???p con ??i, ?????ng d???y con ??i ??? (L??m Huy Nhu???n)???.Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t vi???t b??i in tr??n b??o Ti???n Phong r???t ????ng l??: Khi ??ng ???? tr??? th??nh nh?? th?? r???t n???i ti???ng th?? H???u Th???nh ch??a th??nh t??c gi???.
  Xu???t hi???n qu?? mu???n, l???i kh??ng c?? g?? n???i tr???i n??n t??? th???p k??? 80 tr??? v??? tr?????c ngay trong gi???i v??n ch????ng kh??ng m???y ai bi???t H???u Th???nh.
  H???u Th???nh n???i l??n nh??? ???????c gi???i th?????ng th?? H???i Nh?? v??n n??m 1980 v???i t???p tr?????ng ca ??????????ng t???i th??nh ph??????. M???t gi???i ????? quy ho???ch c??n b??? qu???n l?? v??n ngh??? m?? nh?? n?????c C??ch m???ng hay l??m! aSau ???? ??ng tham gia l??nh ?????o v??n ngh???. Con ???????ng l??m quan v??n ngh??? t??ng ti???n, t??n tu???i ??ng n???i nh?? c???n.

   Ph????ng ????ng hay ph????ng T??y g?? c??ng v???y, trong c??c th??? ch??? ?????c t??i to??n tr??? ri??ng v??? th?? ca th?? th?? hay t??? l??? thu???n v???i ch???c v??? quan l???i. Ch???c quan c??ng to th?? th?? hay c??ng hay l??n(!)
M???t l???n nh?? v??n V?? Th?? Hi??n h???i nh?? th?? Ch??? Lan Vi??n:
-         Th?? v?? t??? Mao Tr???ch ????ng c?? hay kh??ng anh?
Ch??? c?????i nh???t:
-         N?? ???? l??m l??n ?????n Ho??ng ????? Trung Hoa r???i th?? c???c c???t c???a n?? c??ng hay!
  V???i H???u Th???nh sau khi c?? ch??t ch???c cai v??n ngh??? th?? ng?????i khen th?? ??ng tr??ng tr??ng ??i???p ??i???p. C?? nhi???u b??i r???t d??? ng?????i ta c??ng b??? tr?? tu???, s???c l???c ra khen. C?? ng?????i nh?? Tr?????ng L??u t??? gi?? mi???ng m???i ch??nh tr??? b??o b??? ????? chuy??n t??m khen th?? H???u Th???nh. C??? m???t v??i s??? T???p ch?? Nh?? v??n ??ng ta l???i g???i b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh. V??? ??ng ta ?????n nh???n nhu???n b??t quen nh???n m???t anh em ??? c?? quan!
  Duy nh???t c?? hai nh?? th?? l?? Tr???n M???nh H???o, Ph???m Ng???c Th??i ???? ph???n bi???n ch?? th?? H???u Th???nh.
     ?? ki???n c???a hai nh?? th?? tr??n l?? r???t x??c ????ng, nh??ng b??? s??? ????ng la ?? r???ng: ???Kh??ng ???????c ?????ng ?????n H???u Th???nh, c??ng nh?? kh??ng ???????c ?????ng ?????n T??? H???u, Nguy???n Khoa ??i???m tr?????c ????y. Th?? H???u Th???nh l?? b???ng v??ng bia ???? r???i. ????nh con chu???t l?? v??? l??? b??nh ?????y! C?? ng?????i c??n cho th?? H???u Th???nh hay ?????n m???c ??m Ph??? ph???i d???ch (!)
  Th???c ra th?? H???u Th???nh ?????t l??m ti???n ??m ph??? ch??a ch???c ??m Ph??? ???? nh???n!
  ????? c?? c??i nh??n, ????nh gi?? ph???n bi???n kh??ch quan v??? th?? H???u Th???nh, t??i xin g??p m???t ?? ki???n ph???n bi???n ????? m???i ng?????i hi???u ????ng th?? H???u Th???nh, ch??? c??? nh??n m???t r???ng ng?????i v??? tay m?? kh??ng bi???t r???ng ???? m???t r???ng a tu la (Ch??a th??nh ng?????i theo Ph???t) th?? r???t d??? nh???m v??ng thau l???n l???n
  Tr?????c h???t, H???u Th???nh kh??ng thu???c lo???i thi nh??n ???vi thi nhi sinh??? (sinh ra v?? th??) v?? c??ng kh??ng ph???i ???vi thi chi ho???t??? (s???ng ch???t v?? th??).m?? l?? ???vi thi l???p th??n??? (l???y th?? l???p th??n). ??i???u n??y ??ng ???? tuy??n ng??n t???p th?? r???t th????ng m???i c???a ??ng ??? Th????ng l?????ng th???i gian. ??ng kh??ng th??m m???c c??? ch??? b??a v???i con g?? con con v???t, ??ng m???c c??? v???i th???i gian ?????ng cho ??ng  l??m quan su???t ?????i, quan g?? c??ng ???????c v?? ??i b???ng ????t su???t ?????i! ??ng d??ng tr?? kh??n c???a ??ng ??em ra m??i r???a ????? t???nh th???c l??m cho c??y c???i b???t kh??c!

Bu???i s??ng lo ki???m s???ng
Bu???i chi???u t??m c??ng danh
Bu???i t???i ??em tr?? kh??n ra m??i r??a
T???nh th???c
Nh???ng h??ng c??y b???t kh??c

(Th????ng l?????ng th???i gian)
                           10-2005
                       Nh???p v??o c??i ch??? l??ng v??n, H???u Th???nh l???y v??n ch????ng ti???n th??n, m???c d???u ??ng th???a bi???t ???L???p th??n t???i h??? th??? v??n ch????ng??? (Ti???n th??n b???ng v??n ch????ng l?? th???p nh???t). Ti???n th??n b???ng v??n ch????ng th?? ph???i vi???t, ph???i chi???u theo ?? c???a k??? cai tr???, k??? th???ng tr???. Anh kh??ng ph???i vi???t theo m???nh c???a tr??i tim m?? anh ph???i vi???t theo m???nh l???nh c???a vua quan. Vi???t nh?? th??? anh m???i ki???m ???????c ch???c t?????c, ki???m ???????c b???ng l???c!
  Trong ch??nh th??? minh qu??n, vua s??ng t??i hi???n, khi m???c ????ch nhu c???u c???a ng?????i th???ng tr??? h??a c??ng l??ng d??n th?? th?? anh ???????c d??n t???c t??n k??nh, khi quy???n l???i c???a k??? th???ng tr??? ??i ng?????c l???i quy???n l???i nh??n d??n th?? th?? anh l?? lo???i t???ng ca kh??ng ai nh???!
   V?? th??? xuy??n su???t ?????i th?? H???u Th???nh l?? h?? kh???u hi???u su??ng, s??o r???ng, ?????i ng??n, tri???t l?? x?? c???ng, c?? r??ch, l?? lu???n v???t??? ??? m???t t???m r???t th???p!

Tr???i ??i! N???u k??? th?? chi???m ???????c
Ch??? m???t g??c sim th??i, d?? ch??? m???t g???c sim c???n
T??? qu???c s??? ra sao? T??? qu???c?Th?? ta ??i! H??y gh?? l???y g???c sim.
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1977 ??? 1978)

C??ng vi???t c??ng th???y m??nh y???u ??u???i
???????ng nh??n ngh??a ch???ng n??o c??n l???m b???i
Anh hi???u v?? sao t??i ??t l???i.
Anh hi???u v?? sao t??i hay nh???c m??? t??i
N???i ??m ???nh su???t ?????i day d???t
?????i v???i m??? s??? l?? ????n ??au nh???t
C?? k??? n??o r??nh n??m b???n l??n t??i.
Gi???a ti???c r?????u v?? hoa, t?????ng ch???ng kh??ng ????ng l??c
Nh???c ?????n n???i ??au nh???ng u???t ???c ??? ?????i
L??m sao ???????c, r?????u hoa th?????ng ??t
So v???i chia ly, gian d???i, d???p v??i.

(CH???M C???C SA ??? IN 1987)

 ????ng l?? ?????i ng??n qu??, h?? h??o qu??!

Khi ?????ng trong chi???n h??o
B???ng th???y m??nh cao l???n
V???a tr??i gi???c bu??ng tay
L???i ?????i gi??? xu???t tr???n
Luy???n ????i ch??n Tr?????ng S??n
???????ng Tr?????ng S??n cao ng???t
Ng???c ?????ng b???ng m??nh m??ng
Nu??i ta ngh??n gi???ng h??t???
(??m vang chi???n h??o 1970)
 S??? th???t trong chi???n tr?????ng, ng?????i l??nh ??? trong chi???n h??o ai c??ng ph???i mu???n cong ng?????i th???p xu???ng ????? tr??nh ?????n qu??n th??. Nh???ng t??n binh ??i ng??? ng??? nh?? ?????u l??n ?????u b??? ti???u ?????i tr?????ng qu??t th??o b???o khom ng?????i xu???ng. Khi n??o c?? th???i c??? xung phong th?? h??y nh???y l??n chi???n h??o. ???? l?? c??ch b???o to??n l???c l?????ng ????? ????nh gi???c. ???Khi ?????ng trong chi???n h??o / B???ng th???y m??nh cao l???n??? l?? c??ch h?? h??o su??ng. Th?? ca kh??ng n??n n??i th???. Ki???u n??i ???y l?? ki???u n??i c???a nh???ng ng?????i tr???n h???m ngo??i h???u ph????ng tha h??? kh???u hi???u ????nh gi???c trong h???m v?? ????nh gi???c tr??n gi?????ng, c???a nh???ng ca s??? g??o qua ????i ?????ng vi??n b??? ?????i chi???n ?????u, c???a nh???ng ch??nh tr??? gia tr???n trong boong ke c??? x??y ????nh nhau! Ki???u n??i c???a nh???ng k??? l???c quan t???u, qu?? ph???n k??ch!
 M?? G. Belinski (Nh?? ph?? b??nh Nga l???i l???c th??? k??? XIX) ???? vi???t: ????????i v???i li???u thu???c t??m h???n, nh???ng n???i bu???n nh??n b???n bao gi??? c??ng c?? t??c d???ng th???m th???u h??n nhi???u so v???i h???i ch???ng ph???n k??ch???.
   Trong cu???c chi???n tang th????ng ???y c?? bao nhi??u k??? h??a theo ????m ch??nh kh??ch l??i s??ng xui lo??i ng?????i 
ch??m.gi???t:
bao tri??t gia coi khinh s??? ch???t
bao nh?? th?? ca ng???i c??i ??i??n cu???ng
bao nh?? v??n b??n ?????ng v??n ch????ng
bao ch??nh kh??ch ng???i m???t n??i k??u g??o, c??? v?????
  (T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)

  Th?? c??? kim ?????ng vi??n t??ng qu??n ????nh gi???c c???a nh??n lo???i k??? kh??ng h???t nh???ng b??i hay v?? c??c nh?? th?? ???? vi???t r???t ch??n t??nh t???m l??ng c???a m??nh khi ra tr???n b???ng m???t b??t ph??p ??i??u luy???n n??n c??n m??i ngh??n ?????i:
Ninh b??ch vi phu tr?????ng
Nh???t th???ng t??c th?? sinh
(?????u qu??n ??? D????ng Qu??nh ??? ?????i ???????ng)

Ngh??a l??:
Th?? l??m anh l??nh b??t
H??n l??m ch??ng sinh vi??n
(B??i h??t T??ng qu??n ??? D????ng Qu??nh - ????? Ho??ng t???m d???ch)

C??? vi??n ????ng v???ng l??? man man
Song t??? long chung l??? b???t kham
M?? th?????ng t????ng ph??ng v?? ch??? b??t
B???ng qu??n truy???n ng??? b??o b??nh an
(Ph??ng nh???p kinh s??? - S???m Than)

B???t ng??? v??o kinh ????

 Qu?? nh?? xa t??t ngo??i tr??ng sang
??o th???ng hai tay l??? ch???y tr??n
Tr??n ng???a g???p nhau kh??ng gi???y b??t
Nh??? anh nh???n h??? v???n b??nh an!
(Ho??ng T???o d???ch)
  Th?? H???u Th???nh d??y ?????c th?? h?? kh???u hi???u nhi???u l???n, g?????ng ??p, gi??? t???o, ?????y ch???t tuy??n hu???n c???p ti???u ?????i in tr??n b??o li???p:
M???t con ???????ng ?????t ????? nh?? son
M???t m??u xanh b???t ng??n hy v???ng
M???t ?? ch?? bay ra ?????u ng???n s??ng
M???t ni???m tin nghi???n n??t m???i qu??n th??
(Tr??n m???t chi???c xe t??ng - th??ng 3 n??m 1971)
Sau B???n ????ng gi???i ph??ng v??i ng??y
C??c chi???n s??? xe t??ng ra c???u Ka Ki t???m m??t
Anh ??u???i nhau tr??n c??t
Anh ????? d??? h??i hoa
C??c anh kh??ng n??i nhi???u v??? chi???n th???ng ng??y qua
Ch??? mong m??a cho ?????ng b??o gieo l??a???
  (Sau tr???n ????nh ??? ??