Gi??o s??, Ti???n s??? Ph???m Quang Trung kh??ng bi???t th???m th??

Thứ tư - 27/03/2019 18:27
Ph?? gi??o s??, Ti???n s??? PH???M QUANG TRUNG kh??ng th???m ???????c th??.
????? Ho??ng

Hi???n t???i c?? c??c Gs, Ts v??n ch????ng ??ang gi???ng d???y trong c??c tr?????ng ?????i h???c kh??ng hi???u th?? ca, kh??ng th???m ???????c th??, kh??ng bi???t b??i th?? n??o hay, b??i th?? n??o d???, c??? khen b???a khen ???u, khen v?? n??n b???c ????m to???c ti vi, khen k??? c?? ch???c, k??? c?? ti???n??? ??i???n h??nh nh?? Ph???m Quang Trung, H??? Th??? H??, V??n Gi??, Chu V??n S??n???
Nh???t l?? Ph???m Quang Trung khen b???a khen ???u nh???t. (Xin xem Ph???m Quang Trung b???c th?? Ho??ng Quang Thu???n ??? ?? danh mu??n ?????i ??? vannghecuocsong.com).
Gi??o s??, Ti???n s??? Ph???m Quang Trung kh??ng bi???t th???m th??
Ph?? gi??o s??, Ti???n s??? PH???M QUANG TRUNG kh??ng th???m ???????c th??.
????? Ho??ng

Hi???n t???i c?? c??c Gs, Ts v??n ch????ng ??ang gi???ng d???y trong c??c tr?????ng ?????i h???c kh??ng hi???u th?? ca, kh??ng th???m ???????c th??, kh??ng bi???t b??i th?? n??o hay, b??i th?? n??o d???, c??? khen b???a khen ???u, khen v?? n??n b???c ????m to???c ti vi, khen k??? c?? ch???c, k??? c?? ti???n??? ??i???n h??nh nh??  Ph???m Quang Trung, H??? Th??? H??, V??n Gi??, Chu V??n S??n???
    Nh???t l?? Ph???m Quang Trung khen b???a khen ???u nh???t. (Xin xem Ph???m Quang Trung b???c th?? Ho??ng Quang Thu???n ??? ?? danh mu??n ?????i ??? vannghecuocsong.com).
 V??a r???i tr??n b??o Qu??n ?????i nh??n d??n cu???i tu???n s??? 925 (1203) ng??y 22 /9/ 2013, Ph???m Quang Trung  l???i b???c th??m Tr???n Nhu???n Minh trong m???c ?????n v???i b??i th?? hay, t??n t???ng V?? l???i b??i th?? ???? L???t c???a Tr???n Nhu???n Minh.
Nguy??n v??n :
Tr???n Nhu???n Minh
???? L???T
Ta l???ng nghe man m??c tu???i s????ng chi???u
Ngan ng??t t??m n???i b??ng khu??ng mu??n thu???
Ti???ng chu??ng c?? l??n r??u t???ng th??p c???
M??y ch???p ch???n th???c ng??? tr???ng h??ng th??ng

Em t??m ai ??o t??a ?????n nao l??ng
M??i ta ch???m m??u n???ng m??n nh???t th???ch
M???i t??nh hoang xanh r???n h????ng c??? t??ch
M?? h??? gi??ng trong s???c ?????ng hoa mua

Gi???t m??a bu???n g?? x??m m??i Nh?? vua
Y???m Ho??ng h???u v???t h??? v??o xa th???m
Kh??i h??? bi???c Xu??n H????ng n???ng n??n m?? t???nh l???ng
D??nh h???n ta h??n nh???a ?????t bzan

Tay ta x??e ngang ng???n LangBian
Xinh ?????p h???i sao em im ti???ng th???
Ta ??i???
Tr??n ?????nh r???ng qu???nh qu???
H???n ta bay nh?? nh???ng s???i t?? tr???i???
Chi??u 5 / 5 / 1992
 Tr???n Nhu???n Minh l?? nh?? th?? ??o???t nhi???u gi???i th?????ng, c?? c??? gi???i th?????ng Nh?? n?????c v?? gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n. ??ng c?? nhi???u b??i th?? ???????c. ??ng c??ng ch??? l?? nh?? th?? th?????ng th?????ng b???c trung trong d??ng th?? t???ng ca ch??? ????? c???ng s???n.  B??i th?? ???? L???t l?? m???t trong nh??ng b??i th?? d?????i trung b??nh c???a ??ng, kh??ng n??i l?? r???t s??o, r???t d???. Th??? m?? Ph???m Quang Trung  b???c th??m nh?? b???c th?? th???m Ho??ng Quang Thu???n. B???c th??m Ho??ng Quang Thu???n, Thu???n c??n cho 5 tri???u ?????ng, ch??? Tr???n Nhu???n Minh ch???c l?? kh??ng. V?? nh?? th?? c??ng kh??ng gi??u. Ph???m Quang Trung d??ng nhi???u m??? t??? u???n ??o ????? khen nh???ng c??i kh??ng ph???i th??, ch???ng t??? d??? hi???u bi???t v??n ch????ng, th?? ca r???t th???p v?? n??i th???t kh??ng bi???t th?? hay, th?? d???.
  Ph???m Quang Trung t??n d????ng kh??ng ph???i l???i: ??? T??n b??i th?? ???? L???t g???i nhi???u suy ngh?? trong t??i. ???? h???n l?? nh?? th?? mu???n ph??t hi???n ra nh???ng n??t ri??ng c???a th??nh ph??? n???i ti???ng th?? m???ng qua c???m nh???n c???a ch??nh m??nh. Th???t kh??ng d??? d??ng g??. L???i b???ng m???t b??i th?? ng???n v???n v???n b???n kh???, ch???ng tr??n m???t tr??m t???. Th??ch th???c ph???i n??i l?? nghi???t ng??. Ch??? nh???ng b???n l??nh thi ca cao c?????ng m???i d??m ch???p nh???n. Tr???n Nhu???n Minh ???? ch???p nh???n. N???i vi???c l??m ???y th??i ???? n??i nhi???u v??? t??i n??ng c???a anh. Kh??ng ????ng th??? sao! Ch???ng ph???i cgis qua ?? ?????nh, ng?????i ?????i c??ng c?? th??? x??t ??o??n s???c v??c tr?? l??? c???a m???t con ng?????i.???
  Ng??n ng??? Vi???t kh??ng c??n t??? n??o ????? b???c th??m hay nh?? Ph???m Quang Trung ???????c n???a.
  C??? b??i th?? ???? L???t, Tr???n Nh???n Minh d??ng to??n t??? ch??? c?? m??m, s??o r???ng, h?? kh???u hi???u t??nh ??i, h?? l???i t??n g???i c?? nh?? hoang m???c: ??o t??a ?????n nao l??ng, m???i t??nh hoang xanh r???n mi???n c??? t??ch,gi???t m??a bu???n g?? x??m, xinh ?????p h???i sao em im ti???ng th???, m??i ta ch???m m??u n???ng m??n nh???t th???ch??? Nh???ng t??? nh???ng ch??? m?? ti???u teen b??y gi??? d??ng ng?????i ta c??n g???ch b???.
Nh??n ti???n h???u c???nh ?????o b???t ?????c
Th??i Hi???u ????? thi t???i th?????ng ?????u
(L?? B???ch)
C???nh ?????p tr?????c m???t kh??ng n??i ???????c
B???i th?? Th??i Hi???u ???? tr??n ?????u
(????? Ho??ng d???ch)
 Tr?????c Tr???n Nhu???n Minh  ???? c?? ???? L???t tr??ng m??? qu?? hay, qu?? tuy???t v???i c???a H??n M???c T???:
????y ph??t thi??ng li??ng ???? kh???i ?????u
Tr???i m?? trong c???m th???c huy???n m??
Tr??ng sao ?????m ??u???i trong s????ng nh???t
Nh?? ????n t??? xa m???t ?? th??

Ai h??y l??m thinh ch??? n??i nhi???u 
????? nghe trong s??ng n?????c h??? reo
????? nghe t?? li???u run trong gi??
V?? ????? xem tr???i gi???i ngh??a y??u???
B??i ???? L???t c???a Tr???n Nhu???n Minh so v???i ???? L???t tr???ng m??? nh?? con giun so v???i con r???ng.
  ??? nh???ng ho??n c???nh kh??c, nh?? th?? Tr???n Nhu???n Minh c?? nh???ng b??i th?? hay. V?? ??ng th???c s??? m??u th???t v???i nh???ng b??i th?? ????. C??n b??i th?? ???? L???t ??ng vi???t trong v???i v??ng, trong tho??ng qua, kh??ng m???t ch??t k??? ni???m, kh??ng m???t ??i t??nh say ?????m ho???c th????ng ??au cho n??n n?? d??? l?? t???t nhi??n.  V???y Tr???n Nhu???n Minh ph???i t?????ng t?????ng, ph???i h?? c???u, ph???i g??o ph???i th??t?????ng ph???i huy ?????ng m???t l?? m???t l???c t??? ng??? s??o r???ng ????? l??m b??i th?? c?? t??nh, c?? h???n. Song ??ng ???? th???t b???i. Nh???ng t??? h?? kh???u hi???u t??nh ??i ???? ???? gi???t ch???t b??i th?? ???? L???t c???a ??ng. H???i thay, m???y ??ng ti???n s??? gi???y, ti???n s??? b?? kh??ng bi???t th?? ca nh???m m???t khen b???a, t??n ???u l??m h???i ?????n thi ca, c??ng ch??ng ?????c gi???.
   V?? c??ng xin ??ng Pgs, Ti???n s??? Ph???m Quang Trung ???? l??m kh??? sinh vi??n T??y Nguy??n ngo??i ?????i, ?????ng n??n l??m kh??? b??? ?????i n???a!
                                          H?? N???i, ng??y 24 ??? 9 ??? 2013
                                                    ?? - H

 (*) B??i in tr??n b??o Qu??n ?????i nh??n d??n cu??i tu???n s???: 925 (1203) ng??y 22 - 9 - 2013
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,370
  • Tháng hiện tại57,056
  • Tổng lượt truy cập9,189,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây