????i l???i v??? b??i vi???t c???a ????? Ho??ng

Chủ nhật - 31/03/2019 07:55
????i l???i v???i ????? Ho??ng v??? vi???c t???p ch?? Th?? in lu???n v??n c???a ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng
Th??? b???y, 13/09/2014, 13:17 (GMT+7)
(B???n ?????c) - M???i ????y, tr??n V??n ngh??? v?? Cu???c s???ng ????ng t???i b??i ???g??p ????? c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ??? bi??n t???p vi??n T???p ch?? Nh?? v??n, mang t??n ???T???p ch?? Th?? in lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? l???i cho ??ng ???.
????i l???i v??? b??i vi???t c???a ????? Ho??ng
????i l???i v???i ????? Ho??ng v??? vi???c t???p ch?? Th?? in lu???n v??n c???a ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng
Th??? b???y, 13/09/2014, 13:17 (GMT+7)
(B???n ?????c) - M???i ????y, tr??n V??n ngh??? v?? Cu???c s???ng ????ng t???i b??i ???g??p ????? c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ??? bi??n t???p vi??n T???p ch?? Nh?? v??n, mang t??n ???T???p ch?? Th?? in lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? l???i cho ??ng ???.
B??i vi???t g??i g???n trong h??n 1.000 t??? ch??? ????? b??n v??? lu???n v??n ???Phong v??? ca dao, d??n ca trong th?? T??? H???u??? c???a t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng (T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam) Khoa V??n, ?????i h???c T???ng h???p V??n kh??a 1964 -1967 .
Th??i th??, trong h???c thu???t, c?? th??? m???i ng?????i m???t g??c nh??n, m???t quan ??i???m ??? ??u c??ng l?? chuy???n b??nh th?????ng. Tuy nhi??n, thay v?? g??p ?? m???t c??ch ch??n t??nh, kh??ch quan th?? nh?? th?? ????? Ho??ng l???i ch??? s??m soi v??o nh???ng ??i???u m?? ??ng cho r???ng kh??ng ????ng. Ph???i ch??ng ??ng c?? m???c ????ch kh??c?

B??i vi???t c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ???????c ????ng t???i tr??n V??n ngh??? v?? Cu???c s???ng
Ph???n ?????u b??i vi???t, nh?? th?? ????? Ho??ng ????a ra nh???ng ??i???m sai c???a nh?? th?? T??? H???u nh??: Th?? c???a T??? h???u c?? nhi???u c??i ch??a chu???n; ca ng???i Stalin l?? kh??ng ????ng v???i t??nh c???m c???a ng?????i Vi???t. Sau ????, nh?? th?? ????? Ho??ng ????a ra kh???ng ?????nh r???ng vi???c T???ng B?? Th?? Nguy???n Ph?? Tr???ng ch???n nh?? th?? T??? H???u ????? l??m lu???n v??n l?? sai l???m?
Ti???p ?????n, ??ng l???i nh???n ?????nh ?????i h???c T???ng h???p V??n l?? n??i ????o t???o ra ng?????i nghi??n c???u v??n h???c, ch??? kh??ng ????o t???o nh?? ch??nh tr????. T??i kh??ng b???ng l??ng v???i nh???n ?????nh n??y, t???i sao l???i kh??ng ???????c? x??a kia trong tri???u ?????i phong ki???n ch??ng ta v???n c?? quan v??n v?? quan v?? ?????y th??i!
T???t c??? m???i ?? ki???n ph?? b??nh ?????u suy t??? ?? ki???n ch??? quan c???a nh?? th?? ????? Ho??ng m?? ra. Cu???i c??ng th?? m???c ????ch c???a b??i vi???t c??ng ???????c v??n m??n trong ??o???n k???t.
Gi??? th?? ???? r??, b??i lu???n v??n c???a TBT Nguy???n Ph?? Tr???ng ch??? l?? ???m??i t??n??? ????? nh?? th?? ????? Ho??ng b???n h??? T???p ch?? Th?? m?? th??i? Ng?????i vi???t b??i n??y c??ng kh??ng m???y ng???c nhi??n v???i vi???c ???m?????n gi?? b??? m??ng??? c???a nh?? th?? ????? Ho??ng v?? d?? l?? bi??n t???p vi??n T???p ch?? Nh?? v??n nh??ng ??ng c?? m???i quan h??? ???c??m ch???ng l??nh, canh ch???ng ng???t??? v???i h???i nh?? v??n. ??i???u n??y ???????c th??? hi???n trong b??i vi???t: ???Nh?? th?? ????? Ho??ng cay ?????ng: ???H???i nh?? v??n nh??? l??a tr???ng ??ay, anh em t???p ch?? tr???ng tay ?????ng ???????ng???.
Vi???c l??m n??y c???a nh?? th?? ????? Ho??ng h?? ch???ng ph???i l?? h??nh ?????ng tr??? ????a hay sao? ????y ????u ph???i vi???c l??m c???a m???t ch??nh nh??n qu??n t???! Th???t ti???c cho m???t nh?? th?? v???n lu??n t??? t??n m??nh l?? ng?????i hay ch???!
T???p ch?? th?? in lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? l???i cho ??ng
Th???t ra lu???n v??n ???Phong v??? ca dao, d??n ca trong th?? T??? H???u??? c???a t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng (??????ng kim T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam) Khoa V??n, ?????i h???c T???ng h???p V??n kh??a 1964 -1967 c??ng b??nh th?????ng nh?? lu???n v??n c???a c??c sinh vi??n kh??c trong Khoa. Trong ???? c?? nhi???u sinh vi??n xu???t s???c nh?? : Th??i Ninh (sau n??y l?? Tr?????ng Ban T?? t?????ng ??? V??n h??a Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam t??? n??m 1991 ??? 1992), Phan Cung Vi???t (nh?? th?? ???nguy??n ph??ng vi??n b??o Ti???n Phong), Nguy???n Ng???c Thi???n (nh?? v??n ??? T???ng bi??n t???p t???p ch?? Di???n ????n v??n ngh??? Vi???t Nam), Ng??n V??nh (nh?? v??n ??? nguy??n T???ng bi??n t???p b??o C??ng an nh??n d??n)???

Kh??a h???c c?? r???t nhi???u ng?????i t??i, v?? c?? m???t ng?????i duy nh???t l??m n??ng d??n th??? thi???t. T??i ???? vi???t b??i v??? kh??a h???c n??y in tr??n b??o Gi??o d???c & th???i ?????i c??ch ????y ????? h??n m?????i n??m.
T??? H???u l?? nh?? th?? l???n c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam, ??i???u ???? kh??ng ai b??n c??i. C??c nh?? th??, nh?? v??n nh?? Xu??n Di???u, Ch??? Lan Vi??n, Ho??i Thanh, Tr???n D???n, Nguy???n ????nh Thi??????? vi???t nhi???u b??i hay v?? ????ng v??? th?? T??? H???u. Xu??n Di???u ??? T??nh th????ng m???n trong th?? T??? H???u, Ch??? Lan Vi??n ??? T??? H???u con chim v??? ???????ng bay nh??ng b??? l??ng c??nh r???t ?????p.
B??i lu???n v??n c???a t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? ph??t hi???n g?? m???i v??? th?? T??? H???u. B??n c???nh s??? th??nh c??ng h???c t???p ca dao, d??n ca l??m cho th?? T??? H???u th???m ?????y phong v??? ca dao, d??n ca, ???????c ?????i ??a s??? ng?????i ?????c n???m l??ng thu???c th?? ??ng th?? c??ng n??n ch??? ra nh???ng h???n ch??? khi T??? H???u s??? d???ng ca dao, d??n ca ch??a nhu???n nh???y, nhi???u ch??? kh??ng ch??nh x??c ho???c ?? ??i, v???n v??, chung chung???
???Ai v??? th??m m??? qu?? ta
Chi???u nay c?? ?????a con xa nh??? th???m??????

Sao l???i nh??? th???m? Ch??? c?? trai g??i y??u nhau m???i th???m th????ng, tr???m nh???. ????y l?? nh??? m??? kia m??? Ngay c??? nh??? v???, ng?????i ta c??ng kh??ng nh??? th???m, ng?????i ta c??ng khai:
???T??i nh??? v??? t??i qu??
Cho t??i v??? hai ng??y
Nh?? t??i ??? M?????ng Lay
C?? con s??ng N???m R???m
Ng??y kia t??i s??? ?????n
L???i c???m s??ng ???????c ngay
T??i c??ng b???n tr??ng T??y
V?? tay c?? h??i v?????????
(C???m V??nh Uy)

B??i th?? Vi???t B???c l?? b??i th?? n??i t???i c??i nh??? th????ng chung chung.
Nh??? th????ng r???t nhi???u, nh??ng nh??? to??n nh??? tr???i, nh??? ?????t, l??nh t???, nh??? r???ng, nh??? c??y ????u ????u, ch??? kh??ng c?? n???i nh??? n???i th????ng c??? th??? n??o. C??ng nh?? nhi???u k??? n??i th????ng c??? tr??i ?????t, tinh c???u, nh??ng th???t ra ch???ng th????ng ai c???!
B??i th?? Vi???t B???c ???? c?? nh?? ph?? b??nh n??i r???ng: ??? Ng?????i ta ch??? c???n c???c s???a ch??? kh??ng c???n m???t chum n?????c pha c???c s???a v??o. Ng???i ????u c??ng nghe mang mang m??i s???a nh??ng kh??ng c?? s???a th???t!??? (????ng H???)
Lu???n v??n ???? kh??ng c?? ph??t hi???n g?? m???i m?? t??c gi??? l???i kh??ng ch??? ra m???y c??u th?? ca ng???i Stalin c???a T??? H???u l?? kh??ng ????ng v???i t??nh c???m c???a ng?????i Vi???t c???a con ng?????i. T??c gi??? c??n n??ng l??n t?? t?????ng c??ch m???ng d??? h??a ra m???t n???p ngh?? h???n nhi??n.th????ng m??nh th????ng m???t, th????ng ??ng th????ng m?????i.
Ca dao ng?????i Vi???t n??i:
???Th????ng ng?????i nh?? th??? th????ng th??n
Th???y ng?????i ho???n n???n th?? th????ng???

Th??? ???? nh??n ??i l???m, bao dung l???m. Nh??n ??i v?? bao dung t???t ?????nh. Kh??ng c?? g?? h??n.
V?? l?? do ch??nh tr???, v?? nhi???u l?? do, nh?? th?? T??? H???u qu?? ca t???ng l??nh t??? Stalin:
??????H??m qua ti???ng g???i ngo??i ?????ng
Ti???ng loa x?? ru???t x?? l??ng bi???t bao!
L??ng tr??n x??m d?????i x??n xao
L??m sao ??ng ???? l??m sao, m???t r???i
??ng Stalin ??i! ??ng Stalin ??i!
H???i ??i ??ng m???t ?????t tr???i c?? kh??ng?
Th????ng cha, th????ng m???, th????ng ch???ng
Th????ng m??nh th????ng m???t, th????ng ??ng th????ng m?????i!??????
(?????i ?????i nh??? ??ng ???T??? H???u)

Th?? n??y c??c ch??u m???u gi??o b?? c??ng bi???t ph??n t??ch ????ng sai!
Th??? m?? t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng vi???t trong lu???n v??n:

???H??nh th???c h??t ru l??m cho n???i dung tr??? th??nh t???t y???u ph???i c?? g???n  b?? m???t thi???t v???i ?????i s???ng t??nh c???m c???a nh??n d??n. N?? nh?? nh???ng chuy???n th?????ng t??nh ??? chuy???n ???c??y c???y???, ra ch??? b??n ch??, b??n rau, chuy???n th????ng cha, th????ng m??? , th????ng ch???ng??? ??? t??? ?????i n???o, ?????i n??o trong ?????i s???ng v?? t??nh c???m c???a cha ??ng ch??ng ta. N?? ???? th??nh m??u th???t trong con ng?????i ch??ng ta. C??i cao xa ??ang tr??? th??nh g???n g???i, c??i m???i l??? ??ang tr??? th??nh quen thu???c. T??nh c???m gia ??inh quy???n v???i t??nh c???m x?? h???i, c??i ri??ng h??a v??o c??i chung, t?? t?????ng c??ch m???ng d??? h??a ra m???t n???p ngh?? h???n nhi??n:
Th????ng cha, th????ng m???, th????ng ch???ng
Th????ng m??nh , th????ng m???t, th????ng ??ng th????ng m?????i
Y??u con, y??u n?????c, y??u ?????i
Y??u bao nhi??u l???i th????ng ng?????i b???y nhi??u??????

D?? ??ng Ph???t ??i n???a th?? c??ng th????ng kh??ng th??? th????ng m?????i nh?? th??? ???????c!
N???u lu???n v??n c???a t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng ch??? ra nh???ng h???n ch??? trong th?? T??? H???u  th?? ch???t l?????ng c???a lu??n v??n n??y s??? n??ng cao h??n!

C??n lu???n b??n v??? Staalin th?? c??ch ????y h??n 30 n??m t??? MOLODOI ??? Tu???i tr??? c???a Nga ???? tr??ng c???u ?????c gi??? l?? ai ??c nh???t th??? k??? XX, ng?????i ta ???? b??nh Stalin ?????ng ?????u, H??tle ?????ng th??? hai!
Nh?? th?? T??? H???u l??m ch??nh tr??? ch???n l??nh t??? ????? ca ng???i, Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m ch??nh tr??? ch???n T??? H???u l??m lu???n v??n. Sao kh??ng ch???n Nguy???n Du, Nguy???n Tr??i, Nguy???n ????nh Chi???u????
V?? t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng ???? th??nh c??ng khi t??? b??? v??n ch????ng nghi??n c???? ????? tr??? th??nh nh?? ch??nh tr???!
?????i h???c T???ng h???p V??n l?? n??i ????o t???o ra ng?????i nghi??n c???u v??n h???c, ch??? kh??ng ????o t???o nh?? ch??nh tr???. Nh??ng khoa v??n ?????i h???c T???ng h???p l???i c?? nhi???u nh?? ch??nh tr??? h??ng ?????u c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam nh?? Nguy???n Ph?? Tr???ng v?? Th??i Ninh???
C??ng hay l?? ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng b??? v??n ch????ng ????? l??m ch??nh tr???. N???u theo v??n ch????ng nghi??n c???u, may m???n l???m ??ng k??? c???n ???????c th???y d???y m??nh l?? H?? Minh ?????c ho???c Ph???n C???  ????? (Phan C??? ????? ???? t???ng l??ng b???t v?? tr??i Gi??o s?? Tr????ng T???u th???y d???y m??nh n???p cho C??ng an). Nh??ng hai th???y gi??o v?? hai nh?? ph?? b??nh n??y v?? c??c ??ng H??? S??? V???nh, Tr???n ????nh S???, Phong L?????l?? nh???ng nh?? ph?? b??nh M???u d???ch qu???c doanh tem phi???u th??? thi???t!
Lu???n v??n ?????i h???c c???a sinh vi??n d?? k??m, d?? gi???i g?? th?? c??ng ch??? ??? trong ph???m vi nh?? tr?????ng ????? x??t t???t nghi???p, ch???ng ai b???t b??? vi???c n??y. ????ng ph?? ph??n l?? ph?? ph??n T???p ch?? Th?? ???? in lu???n v??n n??y v?? c??n vi???t r???t ???u:
???Ti???u lu???n n??y ???? ???????c t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng vi???t t??? h??n b???n m????i n??m tr?????c, song c?? l??? gi??? ????y v???n c??n mang ?? ngh??a s??u s??u s???c v???i ch??ng ta trong ti???n tr??nh ph??t tri???n v?? ?????nh h?????ng th?? h??m nay!???
????ng l?? ??? N???nh vua l???i h???i h??n m?????i ph??? vua!???

H?? N???i, ng??y 5 th??ng 9 n??m 2014
????? Ho??ng

(Theo Qu?? Choa) 
B???n ?????c Minh T??m

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,153
  • Tháng hiện tại34,591
  • Tổng lượt truy cập9,408,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây