D???ch V?? l???i Tr???n H??ng

Thứ năm - 21/03/2019 09:52
Th?? V?? l???i Tr???n H??ngLtg: Khi nghe tin H???i Nh?? v??n Vi???t Namthay h???t th??nh vi??n H???i ?????ng Th?? kh??a VIII, t??i vi???t ??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam thay m??u H???i ?????ng Th?? kh??a VIII, v???i mong m???i nhi???u v??n s??? v?? b???n ?????c hy v???ng h???i ?????ng th?? kh??a IX s??? c?? nh???ng quy???t ?????nh t???t khi trao gi???i cho t??c ph???m v?? t??c gi??? h??n nh???ng nhi???m k??? c?? H???i ?????ng th?? t??? ba b???n ch???c n??m nay. Nh??ng than ??i! ???s??ng tr?????c b??? sao, s??ng sau b??? v???y???, ???tr??u m??? ???a sao tr??u con ???a v???y. Trong c?? ch??? xin cho, ngay ??? l??nh v???c v??n ch????ng ph???i l?? ng??
D???ch V?? l???i Tr???n H??ng

Th?? V?? l???i Tr???n H??ng

 
Ltg: Khi nghe tin H???i Nh?? v??n Vi???t Namthay h???t th??nh vi??n H???i ?????ng Th?? kh??a VIII, t??i vi???t ??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam thay m??u H???i ?????ng Th?? kh??a VIII, v???i mong m???i nhi???u v??n s??? v?? b???n ?????c hy v???ng h???i ?????ng th?? kh??a IX s??? c?? nh???ng quy???t ?????nh t???t khi trao gi???i cho t??c ph???m v?? t??c gi??? h??n nh???ng nhi???m k??? c?? H???i ?????ng th?? t??? ba b???n ch???c n??m nay. Nh??ng than ??i! ???s??ng tr?????c b??? sao, s??ng sau b??? v???y???, ???tr??u m??? ???a sao tr??u con ???a v???y. Trong c?? ch??? xin cho, ngay ??? l??nh v???c v??n ch????ng ph???i l?? ng?????i t??i n??ng m???i v??o ???????c, th??? m?? nh???ng k??? k??m n??ng l???c, ch??? l??u c?? v???t, ??i ????m, n??m l???u ?????n??? nh?? Nguy???n Khoa ??i???m, H???u Th???nh, Thanh Th???o Nguy???n B??nh Ph????ng ???c??ng ng???i x???m tr??n th?? ca th?? th??i r???i l?????m ??i! Kh??ng mu???n n??i n???a!
 
Tr???n H??ng
V?????N KHUYA (*)
(Gi???i th?????ng Th??  - H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??m 2016)
Th??? ba - 01/12/2015 16:33  

C?? th??? ban mai trong t??i s???p t???t
C?? th??? d??ng h???ng c???u m???nh mai trong t??i s???p ng???ng
?????ng th???y t??c t??i c??n xanh m???t t??i c??n vui m?? ho??i nghi
T??i c???m th???y ??i???u g?? ??ang ?????n r???t g???n r???t g???n
V???y m?? l??ng t??i l???i h?????ng v??? c??c con t??i, h?????ng v??? m???t ng?????i
Ng?????i ??i h??y v??? v???i ch???ng v???i con v???i s???i kim ??an nh??? b??
M??a ????ng r???i s??? qua
?????ng ??nh tr??ng c???a s???
?????ng th???m th?? n???ng non
T??i mu???n ??m em th???t l??u r???i th??? ??nh nh??n v??o trong ????m...
(*) V??n ngh??? qu??n ?????i (??i???n t???) , th??? b???y 2 ??? 7 -2016 in
????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t:
V?????N KHUYA
Ban mai trong t??i s???p t??n
Gi???t h???ng t?? m???nh mu???n m??ng s??? ng??ng.
Ng??? chi m???t t??i vui m???ng
??i???u g?? ??ang t???i c??ng ch???ng ???y th??i.
H?????ng v??? con, h?????ng v??? ng?????i
V??? th??i kim ch??? m???t th???i d???t th??u.
M??a ????ng r???i s??? qua chi???u
?????ng tr??ng ??nh chi???u th??m nh???u ngo??i song
?????ng th?? th???m ch??t n???ng non
??m em ta th??? t??m h???n v??o ????m???
 
H?? N???i 2 -7 -2016
?? - H
 
NGUY???N TR???NG HO??N B???C TH??M NGUY???N KHOA ??I???M
                                  ????? Ho??ng

     Gian h??ng nh?? T??o Th??o nh??ng v??n th?? hay, ng?????i ?????i v???n truy???n t???ng. Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ???????c nh?? T??o Th??o, nh??ng ma lanh qu??? quy???t kh??ng k??m. ??ng ta m???c ?????i tr???ng t??i man khai l?? l???ch (m???t t???i danh ???????c  ghi v??o ph???n cu???i cam k???t khi khai l?? l???ch), gi??? m???o m??nh l?? ?????ng vi??n c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ????? lu???n s??u leo cao, l??m ?????n U??? vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n vi???t Nam coi v??? T?? t?????ng  - V??n ho??. Trong t?? th?? khai b??o c?? s??? C??ch m???ng, d???m c??? T??? qu???c, x?? ???nh H??? Ch?? Minh - L??nh t??? C???ng s???n Vi???t Nam. Con ng?????i nh?? th??? th?? l??m sao c?? th?? hay!
    Khi ??i???m ??????ng ch???c th?? kh??ng bi???t c?? man nh?? v??n, nh?? b??o th???i k??n, khen ?????n c???c c???t ??i???m c??ng hay. R???i kh??ng bi???t c?? man b??o ch?? in b??i v???, xin in. C?? t??? kinh t??? kh??ng d??nh d??ng ?????n v??n ch????ng c??ng xin in th?? ??i???m ????? ng???i m??i th??m c???a c??? Th?????ng!
 Khi ??i???m b??? t??? c??o man khai l?? l???ch ?????ng v??? h??u n???a ch???ng th?? ????m ton h??t c??ng v???ng h???n. Nay l???i n???y n??i ra ??ng Nguy???n Tr???ng Ho??n b???c th??m Nguy???n Khoa ??i???m: ????????c ch???m Nguy???n Khoa ??i???m??? in tr??n b??o V??n ngh??? s??? t???t K??? H???i (2019)
    Ph???n l???n th?? Nguy???n Tr???ng Ho??n tr??ch ????? b??nh l?? th?? d???, n?? v???a h?? kh???u hi???u, s??o r???ng,  nh???t nh???o, x?? c???ng, t?? m??, l???p l???ng, chung chung???c???a k??? vi???t l???y ???????c ?????o??i c??ng chu???c t???i???.
  Th???i ??i???m Nguy???n Khoa ??i???m vi???t ???M???t ???????ng kh??t v???ng???, ????????t ngo???i ????????l?? sau th???i ??i???m ??i???m b??? t??? ch???c ?????ng ????a v??? lao ?????ng ??? tr???i s???n xu???t A C??i. ??ng Nguy???n C??c (gi???i ph??ng Hu??? n??m 1975 l??m gi??m ?????c ????i truy???n h??nh Hu???) ph??? tr??ch b??o Ti???n tuy???n b???o l??nh xin v???.
Th?? s??o v?? k??? l??? ????n gi???n th??? n??y:
???Gi???a m??a chi???n ?????u
Ch??ng con l??n ???????ng
Con g??i con trai ?????i m?? tai b??o
Con g??i con trai ?????u ??i d??p l???p
Qu??n ph???c xanh l?? T??? qu???c may
Ti???ng c?????i l?? ?????ng ?????i d???y
Ch??ng con g???i ph??a sau l?? k??? ni???m
(Th??a m??? con ??i)
 Th??i th???i kh??ng chi???n tr??n chi???n khu in ???? ????? c??? ?????ng, ng?????i ta cho qua. Kh??ng ai b???t b??? s?? s??i k??? l??? v?? sai. Ti???ng c?????i cha m??? kh??ng d???y sao? Ch??? ?????ng d???i d???y ti???ng c?????i m?? ????? ??? ?????ng ?????i th?? ??t nh???t m?????i b???y tu???i m???i nh???p ??o??n th???! C??n tr??? con m???t tu???i ???? bi???t c?????i,  ba tu???i ???? bi???t n??i. Tr??? l??n ba c??? nh?? h???c n??i m??.
  Th??? m?? Nguy???n Tr???ng Ho??n b???c th???i:
???V???i x??c c???m l???ng ?????ng, gi??u suy ng???m c???a ng?????i tr?? th???c tham gia v??o cu???c chi???n ?????u v?? s??? th???ng nh???t T??? qu???c, nh???ng s??ng t??c ?????u ti??n Nguy???n Khoa ??i???m vi???t v??? ch??nh tu???i tr??? c???a m??nh, vi???t v??? ?????ng ?????i v?? nh??n d??n nh???ng th??ng n??m chi???n tranh oanh li???t. Nh???ng c??u th?? m???c m???c, h??m ch???a m???t v??? ?????p gi???n d???, thi???t tha, trong tr???o. Ti???ng th?? c??ng ch??nh l?? ti???ng long ng?????i chi???n s??, b??nh t??nh, t??? tin (!)
 

Th?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? th?? ???n ??o, s??o r???ng, to ti???ng, h??t h??:
???Trong chi???n tranh nay ai n??i gi??m ta
Nh???ng k??? di???u nh?? m???t m??a n?????c l???n
M?? tr?? tu??? ri??ng qu?? ch???ng b?? b???ng
Trong cu???c chi???n tranh xoay s??ng gi?? b???n b???
??i nh???ng ??i???u c???n ph???i h??t say m??
L?? b??i h??t v?? c??ng T??? qu???c
         (G???i anh T?????ng)
Nh???ng t??? ???k??? di???u???, ???h??t???, say m?????, ???v?? c??ng?????? ???n ??o, g??o th??t gi??? v???, l??n g??n b?? c???a tr??i tim l???nh tanh m??u c??!.
 ?????y l?? ch??a k??? l???p lu???n sai c???a Nguy???n Khoa ??i???m. Sao l???i ???M?? tr?? tu??? ri??ng qu?? ch???ng b?? b???ng???. Tr?? tu??? c???a ai? Tr?? tu??? ri??ng c???a ?????ch c??ng kh??ng b?? b???ng. Tr?? tu??? c???a anh th?? ???????c, ch??? kh??ng th??? n??i tr?? tu??? chung chung.
  Nguy???n Khoa ??i???m vi???t ???? h?? kh???u hi???u, Nguy???n Tr???ng Ho??n sau n???a th??? k??? y??n b??nh c??n g??n c??? h??t th???i ??i???m, m?? c??n h??,h??t kho??? h??n, s??o r???ng h??n, vi???t nh?? h???c tr?? ph??? th??ng: ???B??i h??t v??? T??? qu???c ch??nh l?? b??i h??t v??? ni???m tin c??ch m???ng, b??i h??t quy???t t??m s???t ???? chi???n th???ng qu??n th??. V?? nh?? th?? ???? th??? hi???n m???t c??ch t??? nhi??n k???t l???ng c???i ngu???n s???c m???nh c???a ni???m tin ???y!???
  Trong th??, Nguy???n Khoa ??i???m c??? l??n g??n, c??? ra v??? tr?? tu???, c??? ra v??? suy ng???m, c??? ra v??? ?????nh ngh??a???nh??ng c??ng c???, c??ng sai. ??i???u n??y ????ng ra Nguy???n Tr???ng Ho??n ph???i ch??? ra cho t??c gi??? bi???t ????? s???a ch???a. ?????ng n??y Nguy???n Tr???ng Ho??n ??a v??o khen l???y khen ????? ????? t??c gi??? sai m???t m??nh sai m?????i. M???t l?? m??nh d???t, hai l?? m??nh n???nh th??i. Ba l?? hai c??i c???ng l???i!
Hai ??i???u tr??n t??i ???? d???n, nay n??i v??? vi???c s??nh ????????nh ngh??a??? c???a Nguy???n Khoa ??i???m.
 Chuy???n n??y t??i ???? vi???t kh?? k??? ??? b??i  ???C??i l???ng??? t???p s??ch y???u k??m d?????i trung b??nh , nay ch??? xin ng???n g???n.: ??? Trong to??n h???c c?? nh???ng ph???m tr?? kh??ng ?????nh ngh??a nh??: ?????i???m???, ???m???t ph???ng??? m?? ch??? m?? t???. Trong v??n ch????ng c??ng v???y. ???T??? qu???c???, ???nh??n d??n???,???qu?? h????ng|?????? l??m sao ?????nh ngh??a v?? ?????nh ngh??a bao gi??? cho xong v?? d???n ?????n nhi???u h??? lu???, sai tr??i.
????????t l?? n??i anh ?????n tr?????ng
N?????c l?? n??i em t???m
???
?????t l?? n??i con chim ph?????ng ho??ng bay v??? h??n n??i b???c
N?????c l?? n??i con c?? ng?? ??ng m??ng n?????c bi???n kh??i
???.
?????t l?? n??i Chim v???
N?????c l?? n??i R???ng ??????
L???c Long Qu??n v?? ??u C??
????? ra ?????ng b??o ta trong b???c tr???ng??????
N???u k??? th??? ??inh ngh??a n??y k??o ?????n v???n ng??y:
  • ?????t l?? n??i ah ?????n tr?????ng
  • n?????c l?? n??i em v??? sinh m???i s??ng.
  • ?????t l?? n??i anh ????o giao th??ng h??o
  • N?????c l?? r??t v??o bi ????ng ????a cho b??? ?????i???

K??? bao gi??? m???i h???t!
N?????c l?? n??i em t???m b???n nh?? th??? m???i ????? ra ?????ng b??o ta ra th??? n??y!
     K??? l??? in t???n gi???y, t???n t???, suy ng???m, ?????nh ngh??a d??i d??ng v??n t???, sai h???t ??i???u n??y ?????n ??i???u n??? th??? m?? Nguy???n Tr???ng Ho??n c??n d???n ??ng T??y m??i l?? b???o k?? cho vi???c b???c th??m c???a m??nh v??? Nguy???n Khoa ??i???m:
???C?? th??? n??i: Kh??ng ch??? l?? ?????t n?????c ???????c t?????ng h??nh, c???t ngh??a b???ng v??? tr?? ?????a l??, b??? d??y truy???n th???ng l???ch s??? v?? v??n ho?? m?? h??nh t?????ng ?????t n?????c c??n ???????c s??ng t???o b???ng ph????ng ph??p li???t k?? , c??ch s??? d???ng th??? ph??p song h??nh bi???u th??? c???p ph???m tr?? ??? h??nh ???nh (Anh v?? Em ??? ?????t v?? N?????c), l???i c???u tr??c m?????n t????ng ph???n ????? ph???n ???nh s??? t????ng ?????ng, ch???t gi???ng tr??ng ca, ?????c bi???t l?? vi???c s??? d???ng v???i t???n su???t r???t cao th??? ph??p li??n v??n b???n c???a t??c gi??? - n??i nh?? Kristeva (1984)- ???? t???o ra m???t h??nh t?????ng c?? t??nh ?????a b???i, bi???n ?????ng, c?? kh??? n??ng ki???n t???o???. Trong tr?????ng ca n??y, h??nh t?????ng ???? ???????c ki???n t???o t??? t??nh ph???c ??i???u c???a t?? duy kh??i qu??t th??nh t?? t?????ng.???
 ????ng l?? d???y m??i m???m chu???n th???i ng??m n?????c m??a l??u ng??y!
   Nguy???n Khoa ??i???m c?? l?? l???ch m??? ??m, gi??? d???i nh?? v???y n??n th?? Nguy???n Khoa ??i???m nhi???u b??i, nhi???u ??o???n n??i l???p l???ng chung chung nh??:
: ???T??i r??ng rung trong bu???i ?????u k???t n???p??? (Ghi ??? H???ng tr?????ng)
Kh??ng bi???t k???t n???p v??o g?? ????y?
  ?????ng C???ng s???n th?? kh??ng ph???i, hay k???t n???p ??o??n vi??n? C??ng kh??ng ph???i. C??i l???p l???ng, chung chung n??y c?? t??? th???i m???i v??? ?????o??i c??ng chu???c t???i??? tr??n r???ng A L?????i :
???B???n th???y kh??ng c??? n?????c ???? l??n ???????ng
T??i y??u qu?? nh???ng ng?? ???????ng g???p g???
Nh???ng ?????i ng??. Nh???ng ???????ng l??n c???a m???
Nh???ng gi?? tr??? ?????nh h??nh trong s???c gi?? ta ??i???
 C??u m???t th?? qu?? chung chung. C??? n?????c l??n ???????ng t??? th???i ng???n t???m v??ng, s??ng k??p, t??? th???i 34 chi???n s?? X??ch ????? - trung ?????i v?? trang tuy??n truy???n  do V?? Nguy??n Gi??p ch??? huy ch??? ????u ?????n n??m 1964, 1965 c??? n?????c m???i l??n ???????ng. C??u hai ???t??i y??u qu?? nh???ng ng?? ???????ng g???p g??? l?? c??u gi??? t???o, l???a g??i. Anh c?? y??u th???t kh??ng? C?? y??u th???t ng?????i ta c??ng kh??ng n??i tr???ng ra nh?? v???y.
C??u ba, c??u b???n ???n ??o l???i qu?? chung chung l???i ?????nh h??nh, l???i s???c gi????? ???Nh???ng gi?? tr??? ?????nh h??nh trong s???c gi?? ta ??i???.
 Ban ?????c h??y xem Nguy???n Tr???ng Ho??n b??i son, tr??t ph???n cho Nguy???n Khoa ??i???m. Ho??n vi??t: ???T???t c??? c??c y???u t??? th??? ph??p ngh??? thu???t c?? t??nh t????ng h???p ???? ???? t???o n??n m???t hi???u ???ng ti???p nh???n ?????c bi??t th??ng qua nh???ng k???t n???i th???m m??? t??? nhi???u chi???u li??n t?????ng, nhi???u bi??n ????? c???m x??c khi ?????c tr?????ng ca M???t ???????ng kh??t v???ng n??i chung v?? ch????ng ?????t n?????c n??i ri??ng??? Kh??ng ch??? th???, trong tr?????ng ca c??n nhi???u c??u th??, ??o???n th?? t??c gi??? vi???t b???ng b??t ph??p gi???n ???? ?????t t???i gi?? tr??? kh??i qu??t cao v??? t???m v??c l???ch s??? c???a cu???c kh??ng chi???n??????
 Vi???t l???p l???ng chung chung h???i h???t nh?? tr??n m?? b??nh l?? kh??i qu??t v??? t???m v??c l???ch c???a cu???c kh??ng chi???n th?? ph???i k??u l??n th???i @: ???B?? tay ch???m com???!
 B???c th??m ??o???n tr?????c ch??a ????? th??m m??i, Nguy???n Tr???ng Ho??n b???c th??m ti???p giai ??o???n sau c???a Nguy???n Khoa ??i???m.
???N???i ti???p m???ch th?? s??ng t??c nh???ng n??m chi???n tranh, th?? giai ??o???n sau c???a Nguy???n  Khoa ??i???m c??ng them c?? ?????ng, gi???u h??nh t?????ng ???t??m h???n ta nh?? c??nh ?????ng xa khu???t ??? l???i xanh m???u v?? m??i m??i ??m vang??? (Tr??n ???????ng), v?? v???n gi??? nguy??n ch???t gi???ng tr???m t??nh ???y:
?????ng ng?? xu???ng nh?? m???t ng?????i lao l???c tr??n tr??i ?????t
Ng?? xu???ng tr??n th??? ?????t m??nh m???i l???t l??n
Kh??ng c?? ngh??a b??ng ??? ????y
B???i v??
??ng l?? Nguy??n H???ng
Nh?? v??n Nguy??n H???ng
V?? ngo??i c??i ????
??ng ch??? c??n l?? con ng?????i lao l???c Nguy??n H???ng.
(K??nh t???ng Nguy??n H???ng)
B??i n??y vi???t cho ai m?? ch??? ???????c, nh?? v??n, nh?? n??ng h???c, nh?? khoa h???c, nh?? kinh t??????ch??? c???n thay t??n. V??? d??? vi???t v??? b??c h???c L????ng ?????nh C???a
?????ng ng?? xu???ng nh?? m???t ng?????i lao l???c tr??n tr??i ?????t
Ng?? xu???ng tr??n th??? ?????t m??nh m???i l???t l??n
Kh??ng c?? ngh??a b??ng ??? ????y
B???i v??
??ng l?? L?????ng ????nh C???a
Nh?? n??ng L????nng ?????nh C???a
V?? ngo??i c??i ????
??ng ch??? c??n l?? con ng?????i lao l???c L????ng ?????nh C???a.
(K??nh t???ng L????ng ?????nh C???a).
Th??? th?? c??n g?? l?? kh???c ho??? ch??n dung.
Sau n??y Nguy???n Khoa ??i???m vi???t v??? t?????ng Gi??p, th??? t?????ng V?? V??n Ki???t thay t??n ??ng n??o v??o c??ng ???????c nh?? t?????ng Chu Huy M??n, Ho??ng V??n Th??i, L?? Tr???ng T???n???, th??? t?????ng Ph???m V??n ?????ng,  Phan V??n Kh???i.
   Giai ??o???n sau khi b??? ??ng c???u ru???t v??? t??? c??o l??n T???ng B??? th??, Ban Ch???p h??nh Trng ?????ng C???ng s??n Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m tr?????c n??m 1975 kh??ng ph???i ?????ng vi??n C???ng s???n l?? k??? b??? c?? l???p ch??nh tr???, ?????i t?????ng nghi v???n c???a C??ch m???ng, Nguy???n Khoa ??i???m bu???c ngh??? h??u tr?????c tu???i.  Th???i n??y, Nguy???n Khoa ??i???m to??n vi???t V?? l???i (M???t lo???i qu??i thai trong s??ng t??c th?? Vi???t c???a nhi???u ng?????i) kh??ng t??nh c???m, ch?? l?? s??? h???m h???c, u???t ???c h???i ti???c ph???i r???i b??? v??? tr?? cao sang, ??ang h??i ra v??ng ra b???c. Nh??ng Nguy???n Tr???ng Ho???n v???n ???con v???t hai ch??n???. ???Sau nhi???u tr???i nghi???m, tr??? l???i x??? Hu???, x??? th??, trong b??i C??i l???ng, nh?? th?? ????c k???t:

C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh
V???i n???i bu???n trong s???ch

C??i l???ng . Kh??ng ti???n ?????ng n??o kh??c
Ti???ng ?????p tr??i tim anh
.
C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c
?????n nh???ng mi???n trong xanh.???

Nguy???n Khoa ??i???m l??m sao c?? n???i bu???n trong s???ch? Hai c??u n??y l?? hai c??u d??? nh???t th??? gi???i ??? m???c s??o r???ng, v??? v???t:
???Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t
T??i s???ng v???i ng?????i , ch???t v?? ng?????i???

B??i d???ch ra th?? Vi???t:

C??I L???NG
C??i l???ng anh soi th???t m??nh
N???i bu???n trong s???ch tr???ng trinh ??? ?????i

C??i l???ng kh??ng ti???ng n??o r??i
Ti???ng tim anh ?????p mu??n ?????i n??o y??n

Y??u ng?????i tha thi???t, thi??ng li??ng
Nguy???n c??ng s???ng ch???t ?????o ??i??n v?? ng?????i

C??i l???ng gh???nh th??c v?????t r???i
?????n mi???n trong s???ch tuy???t v???i xanh trong???
(????? Ho??ng)

Nguy???n Khoa ??i???m vi???t chi c??ng d??y c?? ra d??y mu???ng, k??? l??? con c?? con k??, suy t?? t?? l?? m??, ?????nh ngh??a lung tung, t??nh th?? th?? nh???t nh???o, v?? c???m. C??? m???y tr?????ng ca k??o d??i c???a Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng b???ng c??i m??ng ch??n hai c??u sau c???a vua Tr???n Nh??n T??ng:
??????  
????????????????????????
????????????????????????

 T???c s???
X?? t???c l?????ng h???i lao th???ch m??,
S??n h?? thi??n c??? ??i???n kim ??u.

(X?? t???c hai l???n bon ng???a ????
Non s??ng mu??n thu??? v???ng ??u v??ng )- (????? Ho??ng d???ch th??)
 Con ng?????i ch??nh tr??? c???a Nguy???n Khoa ??i???m ???? ch???t, t???m th?? Nguy???n Khoa ??i???m ch??? b??o li???p c??ng ???? ch???t. Nguy???n Tr???ng Ho??n l???t l??n ????? b???c th??m th?? m??i kh???m c???a n?? c??ng v??ng d???y v???y l??n cao!
                                                  H?? N???i 8 ??? 2 ??? 2019
                                                         ?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,100
  • Tháng hiện tại34,538
  • Tổng lượt truy cập9,408,705
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây