B???u tr???i kh??ng m??i che...

Chủ nhật - 17/03/2019 22:09
B???U TR???I KH??NG M??I CHE ??? Y???U K??M S??NG T???O
????? HO??NG
Mai V??n Ph???n tr?????c ????y l??m th?? tuy kh??ng n???i tr???i nh??ng c??n ?????c ???????c. Sau ???? thi theo t??n h??nh th???c, theo h???u h???u hi???n ?????i n??n vi???t th??nh m???t lo???i th??? m?? t??i (????? Ho??ng) ?????t cho c??c ki???u vi???t c???a nhi???u ng?????i hi???n nay l?? V?? l???i. Th???t ra, ???? l?? m???t th??? b?? d???n, t???c t???, h?? n??t, d??? d??i, d??? chu???t, kh??ng hi???u ra l??m sao.
B???u tr???i kh??ng m??i che...

B???U TR???I KH??NG M??I CHE ??? Y???U K??M S??NG T???O
????? HO??NG
Mai V??n Ph???n tr?????c ????y l??m th?? tuy kh??ng n???i tr???i nh??ng c??n ?????c ???????c. Sau ???? thi theo t??n h??nh th???c, theo h???u h???u hi???n ?????i n??n vi???t th??nh m???t lo???i th??? m?? t??i (????? Ho??ng) ?????t cho c??c ki???u vi???t c???a nhi???u ng?????i hi???n nay l?? V?? l???i. Th???t ra, ???? l?? m???t th??? b?? d???n, t???c t???, h?? n??t, d??? d??i, d??? chu???t, kh??ng hi???u ra l??m sao. 
T??i ???? vi???t nhi???u ti???u lu???n n??i r???ng: B??y gi??? nhi???u k??? vi???t y??u c???u ng?????i ?????c, ng?????i th?????ng th???c th?? ca ph???i c?? tr??nh ????? v??n h??a cao, uy??n b??c, t???ng tr???i, c?? h???c v???n th??m h???u. Nh??ng th???t phi l?? l?? nh???ng ng?????i vi???t ra ki???u V?? l???i nh?? tr??n th?? tr??nh ????? h???c v???n, tr??nh ????? v??n h??a l???i t???m t???m, th???m ch?? c??n y???u k??m n???a. V???y, n??n xin chuy???n b??i V?? l???i c??a Mai V??n Ph???n sau ????y ra th?? Vi???t. Mai V??n Ph???n bi???t l??m th?? l???c b??t th?? c??ng c?? th??? t??? m??nh chuy???n ???????c nh?? t??i.

???D???ch??? V?? l???i c???a Mai V??n Ph???n

Nguy??n b???n:

T???M ?????U N??M (1)

thanh t???y (2) m??i v???n kh??ng th???y s???ch
quay v??? t???m b???ng ng???n ????n

th??? ????a b??? vai v??? ph??a ??nh s??ng
r???i c??? hai tay
b??n ch??n, c???m, ?????u g???i
c??? ????i tr??ng m???t v?? ti???ng ho khan

x???i ??nh s??ng v??o t???ng g??c khu???t
g???c khu???t nh?? l?? th??c m???m (3)
nh?? th??p n??ng ??em t??i v??o n?????c
nh?? qu??? tr???ng trong ??? ??ang ???p
r??? th??n c??nh ???? ch???t ????m ngang

t???m g???i cho m??a xu??n v???
v???a l???n v??o ??nh s??ng
v???a g???i th???m ??ng b??, cha m???
c?? th??? b???c cao v??? ph??a ng???n ????n

v???a x???i m???nh, v???a g???i t??n em
??nh s??ng b???ng b???nh, b???ng mang, d??? ch???a
th??? g???i m???t ai xa l???c, xa l??
ng???n ????n l???ng ph???c c??ng t???
c??ng t???

(1) B??i in tr??n b??o V??n ngh???. T???p ch?? Nh?? v??n s??? 4/ 20011 v?? tr??n m???ng
(2) Thanh t???y: B??i n??y d??ng nhi???u ch??? v?? l???i, c???m v?? l???i, lung tung, lang tang. L???m d???ng t??? H??n Vi???t nh?? thanh t???y. Trong ti???ng H??n thanh c?? 5 ch???, t???y c?? 3 ch???. Thanh ??? ????y theo ngh??a b??i l?? trong, s???ch, t???y ??? ????y l?? r???a, x???i. N???u d??ng thu???n Vi???t th?? n??n vi???t l?? r???a s???ch.
(3) L?? th??c m???m l?? l?? ????m gi???ng l??a. C??c h???p t??c x?? n??ng nghi???p ??? mi???n B???c th???i th???p k??? 60, 70 th??? k??? tr?????c hay d??ng.

Vi???t li???n v??n xu??i:

T???M ????U N??M 
Thanh t???y m??i v???n kh??ng th???y s???ch. Quay v??? t???m b???ng ng???n ????n. Th??? ????a b??? vai v??? ph??a ??nh s??ng, r???i c??? hai tay, b??n ch??n, ?????u g???i, c??? ????i tr??ng m???t v?? ti???ng ho khan. X???i ??nh s??ng v??o t???ng g??c khu???t. G??c khu???t nh?? l?? th??c m???m, nh?? th??p n??ng ??em t??i v??o n?????c, nh?? qu??? tr???ng trong ??? ??ang ???p, r??? th??n c??nh ???? ch???t ????m ngang. T???m g???i cho m??a xu??n v???, V???a l???n v??o ??nh s??ng, v???a th???m g???i ??ng b?? cha m???. C?? th??? b???c cao v??? ph??a ng???n ????n, v???a x???i m???nh, v???a g???i t??n em. ??nh s??ng b???ng b???nh, b???ng mang d??? ch???a. Th??? g???i m???t ai, xa l???c, xa l??. Ng???n ????n l???ng ph???c c??ng t???.

Nh???n x??t:

???T???m ?????u n??m??? l?? m???t qu??i thai c???a s??ng t???o. B??i n??y l?? m???t trong h??ng lo???t b??i V?? L???i c???a T???p ???B???u tr???i kh??ng m??i che??? c???a Mai V??n Ph???n, v???a ???????c Gi???i th?????ng c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??m 2010 ??? 2011 n?? th??? hi???n m???t s??? t???c t???, b???t l???c trong s??ng t???o d???n ?????n m???t c??ch th??? hi???n qu??i d???, mung lung, sai l???c c??? quy lu???t t??? nhi??n, quy lu???t t??m l?? b??nh th?????ng c???a con ng?????i, phong t???c t???p qu??n c???a con ng?????i. Ng?????i ta t???m g???i t???t ni??n, kh??ng ai n??i t???m g???i ?????u n??m ????? cho xu??n v???. Xu??n ???? v??? t??? o gi??? 1 gi??y c???a ????m giao th???a r???i. T??? ng??? th?? c?? r??ch, ?????y H??n Vi???t ch??a Vi???t ho??. Mai V??n Ph???n c??? t??m t??i l?? ????ng khen nh??ng r???i v??o l???m nh???m, lung tung l??m h???i th?? ca th?? ????ng ch?? tr??ch v?? c??ng. Th??nh c??ng c???a th?? ca kh??ng ch??? ??? g???t r??a c??u ch???, th??nh c??ng c???a th?? ca l?? ngo??i cu???c s???ng.

C??? nh??n n??i

?????i??u tr??c t??? th??? v??n ch????ng b???nh,
K??? hi???m do vu kh?? c???t ??a!???
(G???t r??a l?? b???nh c???a v??n ch????ng,
K??? qu??i, r???c r???i l??m h???i h???n th??)

Hay nh?? L???c Du khuy??n con:

??? Nh?? qu??? d???c h???c thi,
C??ng phu t???i thi ngo???i???
( N???u con th??nh t??m h???c l??m th??
Th?? th?? th???n di???u c?? ??? ngo??i cu???c ?????i ch??? kh??ng ng???i chi???t t??? con ch???))

???D???ch???

T???M ????U N??M

R???a nhi???u n??? s???ch chi m??,
Quay v??? r??? t??c t???m kh?? d?????i ????n
Nghi??ng vai ??nh s??ng, che ??en.
Ch??n tay, m???t m??i ho hen ph??i tr???n!

X???i v??ng th??? th???t, ???????ng g??n,
G??c khu???t nh?? l???m th??c m???m ??ang ????m.
Gi???ng nh?? th??p n??ng t??i ch?????m,
Gi???ng nh?? tr???ng ???p ??? r??m ?????i ng??y
Gi???ng nh?? ch??m r??? chi???t c??y
T???m g???i cho s???ch xu??n nay s??? v???.

L???n v??o ??nh s??ng b??a m??
G???i th???m cha m???, th??n qu??, ??ng b?????
Th??n h??nh b???c l???a ch???p l??a
V???a k??? c???, x???i g???i ??a t??n em
B???ng mang d??? ch???a, b???ng b??n
Xa l??, xa l???c n???i l??n ?? h???
Ng???n ????n l???ng ph???c nh?? t???
C??ng lay, c??ng t??? ????i b??? tr???n gian!

H?? N???i 28 ??? 4 ??? 2011
????? Ho??ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,120
  • Tháng hiện tại34,558
  • Tổng lượt truy cập9,408,725
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây