a BCDij

THƠ KHÔNG VẦN & THƠ VÔ LỐI – GIẶC THƠ

 •   08/09/2022 02:26:32 AM
 •   Đã xem: 1259
 •   Phản hồi: 0
THƠ KHÔNG VẦN & THƠ VÔ LỐI – GIẶC THƠ
Đỗ Hoàng
  Cha ông ta chia văn chương ra nhiều loại hình: chiếu, biểu, hịch, văn xuôi, thơ (tơ tự do – không vần).
 Nhiều loại hình như : chiếu, biểu, hịch, cáo…viết hay thành tiên cổ hùng văn, thơ không vần hiện đại không sao sánh nổi. Thơ không vần hiện đại nếu không có tâm hồn, trí tuệ trở thành một loại giặc thơ, phá hoại thơ ca dân tộ và nhân loại.
Thơ không vần đòi hỏi phải có tứ độc đáo (tư tưởng, tình cảm siêu việt) vô tiền khoáng hậu, thì được người đọc chấp nhận.
BỌN LÀM THƠ VÔ LỐI - GIẶC THƠ HÃY HỌC TẬP NHÂN LOẠI LÀM THƠ KHÔNG VẦN.

BỌN LÀM THƠ VÔ LỐI - GIẶC THƠ HÃY HỌC TẬP NHÂN LOẠI LÀM THƠ KHÔNG VẦN.

 •   06/09/2022 02:46:13 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
BỌN LÀM THƠ VÔ LỐI - GIẶC THƠ HÃY HỌC TẬP NHÂN LOẠI LÀM THƠ KHÔNG VẦN.
Thơ không vần không có gì mới mẻ, nhân loại làm từ thuở khai thiên lập địa!
詩賊 – Thi tặc – giặc thơ, nguyên chữ Hán, nhà thơ Đỗ Hoàng có lẽ là người đầu tiên dùng chữ “ Thi tặc” để chỉ đám “thơ vô lối” đang hoành hành trên cõi Việt gần thế kỷ nay!
vannghecuocsong.com
250px 李清照畫像

Đường luật thành công

 •   26/08/2022 09:42:27 AM
 •   Đã xem: 1316
 •   Phản hồi: 0
Bài thơ thành công thể hiện tài năng, tầm vóc của Nhà thơ! Bài thơ Đường luật thành công càng thể hiện rõ hơn tài năng, tầm vóc của Nhà thơ. Vì sao vậy? Vì Đường thi, Đường luật cấu tạo chặt chẽ như điện tử Kim cương, nó là ngọc dạ quang chiết suất ánh sáng soi được muôn vật! Còn các thể thơ khác kết cấu lỏng lẻo, nếu không có tứ thì như than chì hoặc nước bùn bẩn! Đường thi là tinh hoa thơ Trung Quốc. Làm nên nó có người Bách Việt miền Hoa Hạ. Người Hán chỉ có thâm hiểm và đánh nhau! Đường luật học theo Đường thi không có gì tự ti nôm na mách qué cả.
a thieu

Người đẹp - Lò Ngân Sủn;...

 •   26/08/2022 09:32:04 AM
 •   Đã xem: 2084
 •   Phản hồi: 0
NGƯỜI ĐẸP – LÒ NGÂN SỦN; CÂU HỎI CUỐI NGÀY – QUỈ DÂM DỤC MÊ DZU LA – NGUYỄN QUANG THIỀU
Đỗ  Hoàng

NGƯỜI ĐẸP
Lò Ngân Sủn
(Ai viết tên em bằng ánh sáng
Ai vẽ hình em bằng ánh trăng – Dân ca Dáy)

Người đẹp trông như tuyết
Chạm vào lại thấy nóng
Các nhà Việt học tập Đường thi

Các nhà Việt học tập Đường thi

 •   11/08/2022 10:10:33 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
CÁC NHÀ THƠ VIỆT NAM HỌC TẬP ĐƯỜNG THI
Đỗ Hoàng
Làm nên Đường thi có tộc Bách Việt miền Hoa Hạ. Bởi vì nước ta thời xưa: “Bắc giáp Hồ Động Đình, tây giáp Ba Thục, Đông giáp biển Đông, nam giáp Hồ Tôn (Chiêm Thành).” Nên các nhà thơ của ta học tập và có chịu ảnh hưởng , sáng tạo Đường thi cũng là điều bình thường, đáng hoan nghênh! Hầu như các nhà thơ tài danh cận đại, hiện nay này đều học tập và ảnh hưởng Đường thi! Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Đinh Hùng
Đường luật thành công

Đường luật thành công

 •   11/08/2022 10:07:05 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Hoàng
Bài thơ thành công thể hiện tài năng, tầm vóc của Nhà thơ! Bài thơ Đường luật thành công càng thể hiện rõ hơn tài năng, tầm vóc của Nhà thơ. Vì sao vậy? Vì Đường thi, Đường luật cấu tạo chặt chẽ như điện tử Kim cương, nó là ngọc dạ quang chiết suất ánh sáng soi được muôn vật! Còn các thể thơ khác kết cấu lỏng lẻo, nếu không có tứ thì như than chì hoặc nước bùn bẩn! Đường thi là tinh hoa thơ Trung Quốc. Làm nên nó có người Bách Việt miền Hoa Hạ.
Thi tặc - Giặc thơ

Thi tặc - Giặc thơ

 •   30/07/2022 05:21:22 PM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Quang Thiều và đám thơ “Vô lối” không đem đến một hình thức, nội dung gì mới mẻ cho văn chương nước nhà.  Chúng chỉ tàn phá thi ca nghìn năm thiêng liêng của tổ tiên bằng một kiểu viết vô học, vô văn hóa, dâm dật bẩn thỉu, kênh kiệu, gian manh, trí trá, lươn lẹo, ném lựu đạn…đành lừa người đọc… Chúng đúng là một loại thi tặc – giặc thơ!

                                   Hà Nội tháng 7/ 2022
                                              Đ – H
Hiểu qua thơ Đường

Hiểu qua thơ Đường

 •   30/07/2022 05:17:08 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Hiểu qua thơ Đường luật
Đỗ Hoàng
 Ngay thế hệ tôi sinh sau năm 1954 hòa bình lập lại trên miền Bắc Việt Nam, chẳng ai dạy thơ Đường luật và làm thơ Đường luật!
  Tôi làm thơ Đường luật là học theo tiền nhân để rèn chữ, rèn ý khi làm thơ tự do
  Sau này nghe chuyên gia tiếng Việt Ni cu tin Nga nói: “ Mọi nền thơ ca sẽ tàn đi, chỉ còn thơ Đường, tôi càng kinh ngạc, kính trọng Đường thi!
Phan Hoàng nê theo đít trâu suốt đời

Phan Hoàng nê theo đít trâu suốt đời

 •   17/07/2022 09:47:02 AM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Ltg: Gần thế kỷ qua, bọn thơ Vô lối hoành hành tác oai, tác quái trên cõi Việt. Chúng là loại thi tặc – giặc thơ – phá hoại thi ca tổ tiên. Từ thằng thủy tổ Thanh Tâm Tuyền , phó thủy tổ Lê Văn Ngăn, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Phan Hoàng, Trần Hùng, In ra sa ra, Mai Quỳnh Nam, Mã Giang Lân, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Vũ Thuật, Mai Văn Phấn, Tuyết Nga, Văn Cầm Hải, Trúc Thông, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư,  Phan Thị Vàng Anh,  Từ Quốc Hoài, Đinh Thị Như Thúy, Đỗ Doãn Phương, Thi Hoàng, Hoàng Hưng…
Thi tặc - Giặc thơ

Thi tặc - Giặc thơ

 •   05/05/2022 02:06:27 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Giặc Thơ
Như đã viết “Thơ Vô lối” hoành hành trên cõi Việt cũng đã tiến gần một thế kỷ. Thanh Tâm Tuyền được coi là ông “Tổ” của đám này. Đến bây giờ ước chừng trên dười 20 tên gạo cội.Thanh Tâm Tuyền, Lê Văn Ngăn, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Trần Hùng, Phan Hoàng, Phạm Đương, Inrasara, Nguyễn Khoa Điềm, Mai Văn Phấn, Thi Hoàng, Vi Thùy Linh, Tuyết Nga, Trúc Thông, Thanh Tùng, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Doãn Phương, Từ Quốc Hoài, Mã Giang Lân, Giáng Vân, Đinh Thị Như Thúy, Văn Cầm Hải, Mai Quỳnh Nam, Phan Huyền Thư, Phan Thị Vàng Anh…Tôi gọi đám thơ Vô lối này là loại “GiặcThơ”!
Trong bài vịnh “Giặc Thơ” tôi có viết:
Ủng hộ Đỗ Hoàng

Ủng hộ Đỗ Hoàng

 •   22/04/2022 09:44:53 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Fb Vũ Tiến :
Không những tôi ủng hộ sự phản biện có căn cứ khoa học về kiểu viết thơ Vô lối hiện nay mà nhà thơ Đỗ Hoàng đã diễn dịch ,mà tôi tin rằng còn rất, rất nhiều các nhà thơ gạo cội khác, tên tuổi khác và người yêu thơ Việt hiện đại sẽ ủng hộ những bài viết phản biện thơ Vô lối của nhà thơ tài danh Đỗ Hoàng. Một ngày không xa thơ Việt sẽ phát triển đúng hướng,
Thơ Vô lối - Thi tặc (Giặc Thơ)

Thơ Vô lối - Thi tặc (Giặc Thơ)

 •   09/04/2022 02:25:11 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Số chuyên nghiệp làm thơ Vô lối nổi cộm độ trên dưới 20 vị. Thanh Tâm Tuyền, Lê Văn Ngăn, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Khoa Điềm, In ra sa ra, Mai Văn Phấn, Hoàng Vũ Thuật, Phan Hoàng, Trúc Thông, Phạm Đương, Tuyết Nga, Từ Quốc Hoài, Mai Quỳnh Nam, Trần Hùng, Đỗ Doãn Phương, Văn Cầm Hải, Hoàng Hưng, Nguyễn Phan Quế Mai, Vi Thùy Linh, Đinh Thị Như Thúy, Phan Thị Vàng Anh, Mã Giang Lân, Thi Hoàng, Phan Huyền Thư…Số này đang chiếm diễn đàn các báo văn nghệ mậu dịch quốc doanh, tem phiếu. Nhất là từ khi Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch hội Nhà văn), Nguyễn Bình Phương (Phó Chủ tịch), Inra sa ra (Chủ tịch Hội đồng thơ), Trần Hùng (Ủy viên Ban chấp hành) Phan Hoàng (Ủy viên ban chấp hành), Phạm Đương…giữ vị trí lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam (khóa X) thì thơ Vô lối bội sinh như nấm độc mọc lên sau mưa!
NGUYỄN VŨ TIÊM KHÔNG BIẾT THƠ HAY, THƠ DỞ

NGUYỄN VŨ TIÊM KHÔNG BIẾT THƠ HAY, THƠ DỞ

 •   11/02/2022 06:41:25 PM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
Vừa rồi, nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm có bài viết dài hơi, trên 8 000 chữ về “ Thơ cách tân và những vấn đề của nó” Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm số 10 ( 3+4 ) năm 2015 nhằm biểu dương những cây viết có tìm tòi về nội dung và hình thức biểu hiện thơ ca sau cuộc chiến 1975.
Việc khen chê tác phẩm là quyền của mỗi cá nhân. Sự đời có người thì khen, có kẻ thì chê. Giai cấp này khen, giai cấp khác thì chê! Đời này khen, đời sau lại chê. Nhưng thơ hay thì mọi con người trên trái đất này đều thích cả.
Inrasara phải đi học lại lớp một tiếng Việt

Inrasara phải đi học lại lớp một tiếng Việt

 •   11/02/2022 06:38:50 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
N RA SA RA PHẢI ĐI HỌC LẠI TIẾNG VIỆT LỚP MỘT VÀ PHẢI BỎ LÀM VÔ LỐI!
Đỗ Hoàng
Các chuyên luận viết về vô lối Inrasara, tôi đã đề nghị Inrasara (và cả Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều…Thanh Tâm Tuyền - về Âm phù vào lớp một) nên đi học lại tiếng Việt từ cấp một. Càng đọc thơ vô lối của họ thì mới thấy đề nghị của tôi là đúng đắn, chứ không phải nói vui chơi! Không chỉ mấy người này mà tất cả đám vô lối tiếng Việt đều rất kém khi làm thơ mà sính dùng chữ Hán, chữ nước ngoài một cách bội thực!
Đưa cháu về quê nội

Đưa cháu về quê nội

 •   19/01/2022 08:29:40 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
NGUYỄN QUANG THIỀU KHÔNG NÊN LÀM THƠ VÔ LỐI
ĐƯA CHÁU VỀ QUÊ NỘI - ỒN ÀO, SÁO RÔNG, ĐẠI NGÔN, HÔ KHẨU HIỆU SUÔNG
Đỗ Hoàng
Nguyên bản của Nguyễn Quang Thiều (*)

ĐƯA CHÁU VỀ QUÊ NỘI

Những cơn mưa đã rửa sạch con đường
Rửa sạch những vòm cây, những khu vườn yên tĩnh
Mùa hạ mở, rộng những chân trời khung cửa
Những búp sen hồng thắp sáng ban mai
Người câu gió

Người câu gió

 •   19/01/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Hoàng Vũ Thuật
(Bài in trên báo Văn nghệ - bộ mới - số 30 (3206) ra ngày 24/7/2021)
NGƯỜI CÂU GIÓ
Không ai nhận ra lối đi của gió
không ai nhận ra gương mặt gió
anh nhẫn nại ngồi câu trên đồi
sợi dây mảnh mai
những con diều làm mồi với đôi cánh mỏng
VÔ LỐI PHÚ TRẠM IN RA SA RA VIẾT CHO AI ĐỌC

VÔ LỐI PHÚ TRẠM IN RA SA RA VIẾT CHO AI ĐỌC

 •   10/11/2021 02:12:49 AM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Trong các chuyên luận trước tôi đã viết có nhiều nhà thơ dân tộc thiểu số, họ là những nhà thơ song ngữ tài danh như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đức Hậu, Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn…thế hệ kế tiếp Lương Định, Dương Thuấn, Mai Liễu…đã góp phần làm rạng rỡ văn học nước nhà. Trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam lấy tiếng nói, chữ viết, chữ ,,quốc ngữ,, của người Việt, tộc người đa số làm chính. Các nước trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Anh, Mĩ…cũng vậy. Trung Quốc quốc ngữ là tiếng Hán, Nga thì tiếng Nga, Anh thì tiếng Anh…Các nhà thơ dân tộc thiểu số như Lão Xá ,Trung Quốc, Raxun Gamzatop ,Nga, đều thông thạo quốc ngữ của mình và họ có nhiều tác phẩm rất nổi tiếng.
tải xuống

VĂN NGHỆ BỘ MỚI = TRIẾT LÝ CON CỪU, VĂN CHƯƠNG CÓC

 •   16/10/2021 04:37:12 AM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
VĂN NGHỆ BỘ MỚI = TRIẾT LÝ CON CỪU, VĂN CHƯƠNG CÓC ,,Anh đi che tàn một lũ ngốcTriết lý con cừu, văn chương cóc!,,,,Gửi Trương Tửu , Nguyễn Vỹ,, Văn chương ,,cóc,, còn may, thời nhố nhăng này ,,thơ,, Vô lối phá nát thơ ca nghìn năm thiêng liêng của tổ tiên. Bây giờ đám Vô lôi cầm chịch văn chương ,,Mậu dịch,, nên càng dễ bề thao túng . Văn chương mậu dỊch chuyên nghiệp tụng ca ,,hót học,, nhưng nó cũng một phần văn chương người Việt nên nó gây tai hại cho nhân quần không nhỏ. Nó có tính di truyền rất đậm đặc. Cha truyền con, bà truyền cháu…Hoàng Vũ Thuật vô lối tắc tỵ truyền cho con Hoàng Thụy Anh vô lối ,,đứng bóng,, ; Hoàng Hưng vô lối dục tính bẩn thỉu tởm lợm truyền cho con Ly Hoàng Ly vô lối mất màu hồ
tải xuống (12)

THANH TÂM TUYỀN,,ÔNG TỔ,, CỦA ĐÁM VÔ LỐI HÔM AY

 •   30/09/2021 03:40:19 AM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
Từ năm 1956 đến tháng 4 năm 1975, ở Việt Nam Cộng Hòa, Thanh Tâm Tuyền được coi là,,nhà thơ ,, có tiếng tăm. Ngay hồi còn tap chí Thơ, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm cũng đã mấy lần giới thiệu Thanh Tâm Tuyền. Trong khi các nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cả đời chưa chắc được in một lần lên các tạp chí đó.
Thanh Tâm Tuyền tài đến vậy sao. Chắc ngang ngửa với Trịnh Công Sơn mới được như vậy. Ôi thôi, khi tôi đọc chùm thơ Thanh Tâm Tuyền trên tạp chí Thơ thì như giẫm phải cứt chó. Đúng là ông ,,tổ,, của đám vô lối bây gìờ. Tôi lại phải dịch ,,thơ Việt ra thơ Việt,, mới đọc hiểu.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay1,790
 • Tháng hiện tại48,960
 • Tổng lượt truy cập9,181,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây