Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

Thứ tư - 27/03/2019 18:03
Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V?? l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.
Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?
THANH T??M TUY???N ??? ??? ??NG T?????? TH?? V?? L???I VI???T NAM ?


Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m  ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V??  l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.
B??i th?? Li??n nh???ng b??i th?? t??nh th???i chia c??ch tr??ch sau ????y ??? trong ch??m ???y.
 B??i V?? l???i n??y to??n l?? nh???ng c??u n??i d??? h??n c??u n??i th?????ng v?? c??u v??n xu??i. V?? d???: anh tr??? d???y ?????c th?? Nguy???n Du/ em l??m con tin ??? m???t th??? gi???i/ m???i b???c th???m c???a ????ng/em ??i kh??ng n??n kh??ng ??o cho??ng???
Nh???ng c??u v?? ngh??a:  kh??ng th??? ???????c/ n???i lo???n???
?????t t???a ????? Li??n nh???ng b??i th?? t??nh th???i chia c??ch d??i nh?? v??n T??y, vi???t c??u S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai d??i nh?? c??u v??n T??y m?? theo ti???ng Vi???t th?? th???a ch???, th???a l???i, th???a ??.
S??? d???ng ??m H??n Vi???t m???t c??ch s???ng s?????ng thi???u ch???n l???c: S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai/ S??? v???ng m???t c???a em v?? b??i bi???n m??a ????ng???
 Ch???  ???s?????? ???? ???????c Vi???t h??a. Nguy??n ch??? H??n n?? c?? 3 ngh??a 1 ??? vi???c 2 ??? vi???c l??m 3 ??? th??? (t??? s??? ph??? m???u ??? con th??? cha m???). S??? em c?? m???t nghe r???t ch???i tai. T???i sao kh??ng vi???t: Vi???c em c?? m???t?
  ????y l??  m???t trong nh???ng lo???i b??i V?? l???i r???t v?? l???i c???a Thanh T??m Tuy???n. N?? th???c s??? phi th?? ca.

 
    THANH T??M TUY???NLI??N NH???NG B??I TH?? T??NH TH???I CHIA C??CH (1)

I

S??? em c?? m???t c???n thi???t nh?? nh???ng s???m mai
(n???u ?????i kh??ng c?? nh???ng s???m mai)
Anh tr??? d???y ?????c th?? Nguy???n Du
nh???ng c??u l???c b??t bu???n r??ng r??ng cu???i ???????ng c???a m???t ng??y
ch???t anh mu???n vi???t t???ng em
kh??ng th??? ???????c
em l??m con tin ??? m???t th??? gi???i
m?? l??ng s???u h??o l?? m???t tr???ng t???i
anh mu???n vi???t l???i th?? th???t t??? nhi??n
nh?? c??u chuy???n bu???i c??n g???p g???
nh?? kho???ng tr???i ????n s?? sau c???a s???
anh g???i th???m m???t m??nh
trong gi???c m?? ph??? l??n t??c bi???c
anh bi??t anh g???i th???m m???t m??nh

II

S??? v???ng m???t c???a em v?? b??i bi???n m??a ????ng
th??nh ph??? ??au t??? m???i c???t ????n
m???i b???c th???m c???a ????ng
em ??i kh??ng n??n kh??ng ??o cho??ng
m??a t???m t???
nh???ng c???a s??? ????m mu???n h?? ra
n???i lo???n
v?? m???t em m???t tr???i c??? hoa v???i m??i anh ?????m th???m
v?? r???c r??? nh??? th????ng

(1) B??i in tr??n T???p ch?? Th?? n??m 2006

 ????? Ho??ng 

D???CH:

TH?? CHIA XA

I
C?? em nh?? nh???ng s???m mai,
Cho anh tr??? d???y ?????c t??i Nguy???n Du.
Nh???ng c??u l???c b??t bu???n ru,
Anh mu???n vi???t t???ng nh?????ng nh?? kh?? l??m
Em con tin m???t ?????a ????ng,
M?? l??ng s???u h??o ???? mang t???i ?????.
Anh c??? vi???t nh???ng l???i th??
Nh?? c??u chuy???n c??? b???t ng??? g???p nhau.
Kho???ng tr???i c???a s??? nh???t m??u,
M???t m??nh anh g???i m?? ??au t??c th???!

II

Em ??i m??a l???nh bi???n m??,
C???t ????n, th???m ph??? t??i t?? n???i bu???n.
Em ??i kh??ng n??n ??o bu??ng,
M??a t???m t??? c???a, ????m tu???ng h?? ra.
M???t em tr???i th???m c??? hoa,
M??i anh n???ng ch??y v??? o?? nh??? th????ng!

H?? N???i ng??y 25 - 9 ??? 2006
?? - H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay996
  • Tháng hiện tại17,595
  • Tổng lượt truy cập6,422,267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây