D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

Thứ hai - 08/07/2019 04:07
??a ph???n c??c nh?? th?? ng?????i d??n t???c thi???u s??? khi d??ng ti???ng ph??? th??ng (ti???ng Kinh) s??ng t??c th?? ?????u y???u v??? v???n ??i???u v?? thi ph??p k??? c??? Y Ph????ng, L?? Ng??n S???n, Ph?? Tram Insarra, P??? S???o M??n, D?? Th??? Ho??n, L?? Cao Nhum, Vi Th??y Linh.... N??n h??? th??ch l??m V?? l???i (l?????c h???t v???n ??i???u). Vi Th??y Linh l?? m???t ng?????i nh?? th???!
D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)D???ch v?? l???i 8


 ??a ph???n c??c nh?? th?? ng?????i d??n t???c thi???u s??? khi d??ng ti???ng ph??? th??ng (ti???ng Kinh) s??ng t??c th?? ?????u y???u v??? v???n ??i???u v?? thi ph??p k??? c??? Y Ph????ng, L?? Ng??n S???n, Ph?? Tram Insarra, P??? S???o M??n, D?? Th??? Ho??n, L?? Cao Nhum, Vi Th??y Linh.... N??n h??? th??ch l??m V?? l???i (l?????c h???t v???n ??i???u). Vi Th??y Linh l?? m???t ng?????i nh?? th???!

Vi Th??y Linh

Nguy??n b???n:

M??a th??? m???m (1)

????m song song ph??? ?????t - c???p ????i d??i
N??ng ?????m ng??y ng?????i y??u v??? l???i
?????m b???ng ng??n tay nh?? nh???ng ph??m ????n n??u c???a anh
????i ch??n ch??a nh??n th???y
Ch??? nh???ng d???u ch??n v???n nh???n tr???i mang b???u v??nh c???u
T??? ki???p tr?????c
Ch??ng m??nh ???? y??u c???n m???n.
 V?? im l???ng
?????i ng?????i th?? ng??n
 Gi???c m?? l???i d??i
Anh gi???u ????i tay tr?????c s??? ch??? ?????i c???a em
Ngo??i kia
 T???t c??? th??nh ph??? c??y xanh b???ng r???c v??ng c??nh kh??.
L?? v??ng ng??n nga nh?? nh???ng ??t- c?? h???i h???p
C??n ph??ng say m???m tay
??nh v??ng tho??t ra t??? l??? g???m nh?? m??? h??i m???t tr???i chi???u
 N??u anh, em s??ng...
Kh??ng th??? ??u l??n chi???c kim gi??? hi???n th???c
V?? khu??n m???t ch??ng ta l?? chi???c ?????ng h???
Gi??? cho anh hai m????i b??p ng???c lan ??? b??n ng???c em t??? ????m anh cho??ng ng???p
V??c tay ?????y h????ng linh
M???ch m???ch n?????c n???c l??n v?? nh???
B???ng t???ng ????m l?????i nh?? ng???n l???a
Li???m v??o th??n s??ng n??ng
 Nguy??n m???t m??a ?????m ?????i
T??nh y??u sinh ra con ng?????i Khi em l??ng t??ng kh??ng c???t ti???ng, l?? l??c n???i s??? h??i xa c??ch qu???t l??n
 Kh??ng ng??? kh??ng quy???n uy cho di???n ?????t y???u ??u???I
 ????i m???t ??i m??i n???ng n??n ??i
T???o cho ch??ng ta ??nh s??ng m???i tinh sau m???t ????m m?? man c??n v??ng s???a M???nh tr??ng nh?? mi???ng d??a h???u ?????
 B??? l???c gi???a tr???i
V??ng v???t c??n c??n m??a m?? s???ng
 Nh???ng gi???t m??a tu???t ra t??? nh???ng ????m m??y b???ng mang d??? ch???a Khi???n c??i t??i nilon t??? tung v??? n?????c ???i t??? m???t s??? m??i nh??
V??? kh??ng gian r???i tung c???c s???t
 M??a t???i t???p v???a r??i v???a y??u
 Kh??ng ph??i ph???t ngh??n m???t ngh??n tay
 Anh ??? em trong im l???ng ?????y h??i ???m b???ng ????i tay xu???t th???n
Con ???????ng kh???nh theo chi???c r??ng b??n tr??i
 C???u v???ng m???c t??? hai ng??n tay c??i
 Em ng???p v??o ng??n gi??
 Ng??n anh
 Gi???a n???i l???c l??ng
 Trong ??nh s??ng ????? c???a m???t tr??ng d??a h???u ??ang h???i l???i m??a thu non v?? ???????c b?? d???u d??ng
 Nh???ng chi???c m??y bay nh?? b???y chu???n chu???n ???t
C???n r???n Ng??y v?? ????m
Th??? m?? ????m ch???ng bi???t b??i qua nh???ng ng??n c??ch, kh??ng kho???ng c???a lo??i ng?????
????m m???t m??nh v?? ????m y??u nhau
L??c n??o c??ng t??c
T??c ?????t trong ph??ng t???m t??c kh?? h??o g???I
 D??ng s??ng ?????y t??c r???ng ??ang ng??n gi??
 G???i xanh
 K??a b??p sen xanh m???t quy???n uy kh??p ????m giao linh
??m c??n kh??t ????? anh tung v??
Ch??? h??i th??? v?? ti???ng h??n hoan t?????i ?????y m???t ?????t
H??ng h?? m???m c??y nh?? nh???ng n??m v?? b???t l??n t??? hoang thai ?????t ??ai
Ti???ng l???c l???c tr??n hoang m???c
 Ng??y sinh c???a ch??ng ta: s??? nh??n chia ????i ti???n ?????nh hai ng?????i th??ng T??
 Em n???p v??o v???t tay anh ????? l???i tr??n b??n v??ng c??n ph??ng quen l??? ???y
N??i l?????i n???n ph???p ph???ng v????n c??? khi s???p t???t trong c??i nh??n h??nh ph???u c???a chi???c l???i ch???p b??n n??? h???ng v??ng kh?? m??p c??nh gi???ng ????i m??i em.
Ng??y anh v??? ch??a bi???t r??
Ph??? ?????y c??y ph?????ng g???i anh t??? m??a hoa n??y
 N??i bay l??n b???y v?? thi???u n???
Con ???????ng ????m h??o nh?? qu??? ph?????ng gi??
Th??ng 9 nh??? v??? ch??n nh???p ph???n sinh trong ti???ng d???i ????a ????a hoa k??n th??ng T?? n??? v??o m??a thu tinh khi???t
Con ???????ng tr???i c???p ch??n d??i


D???ch:
 

M??a sinh s??i


????m ????i ng?? tr???i d??i ph??? ?????t
 N??ng t??nh ng??y ng?????i y??u tr??? v???.
 B???m ng??n tay nh?? ph??m c???m m?? ?????c.
 Ch??a th???y ng?????i trong m???nh h???n qu??!

Nh???ng d???u t??ch xa v???i tr???i m???ng
 ???? l??u r???i t??? ki???p tr?????c ?????a ????ng
?????i th?? ng???n, gi???c m?? th?? d??i r???ng
Anh c?? b???i h???i tr?????c n???i em mong?

Ngo??i kia l?? nhi???t n???ng ph??? x??
H??ng c??y xanh b???ng r???c r??? th???m v??ng
 Nh???ng chi???c l?? hoe ng??n nga ti???ng gi??
Nh?? l?? b??i h???i h???p ??m vang.

 Nh??? c??n ph??ng m???m say tay ???m.
??nh v??ng nh?? nh???ng s???i gi???t chi???u
 D???p d??u n??u anh em nh?? s??ng
Gi???a th?? gi??? hi???n th???c phi??u di??u!

 G????ng m???t ta chi???c ?????ng h??? b??o th???c
Gi??? cho anh nh???ng b??p ng???c lan
??? ng???c em l??m anh cho??ng ng???p
V???c tay ?????y lan h????ng linh th??m.

 Ngu???n m???ch ?????i cu???n s??i n???i nh???
 L?????i m???m nh?? ng???n l???a r???c h???ng
??i ?????n t???n ng???n ngu???n s??ng v???
T??nh y??u sinh nh??n lo???i ki??u h??ng!

 L??c b???i r???i em l??m sao n??i h???t
Em s??? nhi???u hoang v???ng c??ch xa
Ch??t y???u m???m l??m em m??i m???t
 ????i m???t ?????y n???ng th???m thi???t tha!

????m th??m th???m gi??? gi??m ta ??nh s??ng
M???nh tr??ng thanh t???a m???nh d??a h???ng
 Ai b??? l???c gi???a tr???i xa cao r???ng
 T???ng c??n m??a v??ng v???t r??t thinh kh??ng.

 M??a r??i xu???ng tr??n m??y m??? s???ng n?????c
 N?????c t??? tung g?? nh???p m??i nh??
L??m v??? c??? b?? t??ng c???t s???t
 M??a n???ng n??n t??nh c???m ????i ta!

Kh??ng ph??i Ph???t ngh??n tay, ngh??n m???t
Anh ??? em b???ng c??? t??m h???n
 ???????ng ?????i ???y c??n bao tr??? tr???c
 Ng??n tay anh nh?? ??nh c???u v???ng .

 Em ng???p l???n trong anh ng??n gi??
Gi???a c?? ????n l???c l??ng l???a ????i.
 Trong ??nh s??ng m???t tr??ng d??a ?????
 D??ng s???a th??m b?? m???m tuy???t v???i.

????m ???n ti???ng m??y bay chu???n ???t
C??? b??ng qua kho???ng c??ch lo??i ng?????I
????m n???ng n??n y??u m??i h????ng t??c
 Ng??n gi?? ng??n, xanh g???i s??ng tr??i.

 ????m giao linh, m???t quy???n uy kh??p m???
Em ph??? th??n tr??n c??n kh??t ?????i anh
 Tr?????c m???t ?????t ph??t h??n hoan ng???t th???
M???m c??y l??n cho b???ng ?????a ??m l??nh!

 Tr??n hoang m???c rung vang l???c l???c
 Ng??y th??ng T?? c???a ta ???? sinh s??i,
Em ng???p v??o c??nh tay anh th??n thu???c
 Ng???n n???n m???m d???u ???m l??n m??i.

 Ng??y anh v???, em ch??a t?????ng t???
 Ph?????ng h???ng ??i! Anh c???a m??a n??y.
 S??? bay l??n nh?? b???y thi???u n???
 N??? m??a thu tinh khi???t ?????m say!

Con ???????ng hoa tr???i c???p ch??n d??i!

 H?? N???i 10 - 9 ??? 2007 (1)
Theo ?????c Tr??ng - Th??

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,284
  • Tháng hiện tại56,970
  • Tổng lượt truy cập9,189,744
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây