D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

Thứ bảy - 20/07/2019 22:09
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

????? Ho??ng
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???CH V?? L???I THANH T??M TUY???N
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n


Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c 
gi??ng m??a s???c c???a c??? 
nh???ng ng??n tay nh???ng ng??n ch??n nh???ng n??? c?????i 
n???ng th??ng ba m??a
l?? 
??au m??i 
C??? c???a hoa v?? hoa
th??ng b???y s????ng th??ng ch??n 
cho th??m ???????ng h??m nay ?????n s???m mai 
h??n t??? ng??y d??i t???i l???i 
ch??a qu??n 
Gai tr???ng con ng????i m??? m?? l??a 
h??i ?????t n???m trong t??c 
th??m mu???n m???i h??m r??ng 
t???ng m??ng vu???t 
?????y ?????ng xanh hoa nhi???u m??u m???t ng?????i 

c??? ??i c??? k???t th??nh l???i 

s???ng s??t d??n nh???c huy ho??ng 
c?? ????n 
Gi???c v???ng v??? 
tia nh???n s??ng 
?????ng r??i ho??ng h??n c??nh r???ng d???y 
nh???ng ng???c th????ng nhau 
kh??ng ??o 
v?? c??? d???i r???i b???i 
Ch??ng ta ??m th???i gian trong su???t 
ch???ng ph??n v??n 
nh?? m???t tr???i chuy???n tr?? c??ng l?? c??? 
nh?? l?? c??y th???m ng?? ph??? vai tr???n 
nh?? ti???ng tim th???t c?????i ngo??i d?? v??ng

B??NH GI???NG
H???i mi???n Nam t???m b??? chi???m c?? hai t??c gi??? V?? l???i l?? Thanh T??m Tuy???n v?? L?? V??n Ng??n. Thanh T??m Tuy???n c??n c?? l??m th?? Vi???t, L?? V??n Ng??n to??n t??ng V?? l???i. Hai t??c gi??? ???? ch???t. Tuy???n ch???t b??n M???, Ng??n ch???t trong n?????c. Ng??n sau gi???i phong mi???n Nam theo phe ta v??o ???????c ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. V?? l???i c???a Thanh T??m Tuy???n th?? d??? h??i, c???t l???n, nh?? b??? th???n kinh, V?? l???i c???a Ng??n d??i d??ng v??n t???, d??y c?? ra d??y mu???n l??ng th??ng xu th???i b??o c??ng v???i C??ch m???ng kh??ng c?? ?? ngh??a g??! Thua xa h??ng v???n d???m c??c b???n d???ch ngh??a th?? n?????c ngo??i!
  ????? gi??p b???n ?????c hi???u th??m ????m V?? l???i, t??i s??? l???n l?????t ph??n t??ch, b??nh gi???ng c??c t??c gi??? V?? l???i ???????c tr??ch d???n. ?????u ti??n l?? b??i C??? c???a Thanh T??m Tuy???n. Tr?????c ????y t???p ch?? th?? ???? l??ng x?? Thanh T??m Tuy???n in m???t ch??m th?? h???n hoi. V???a r??i t???p ch?? Nh??? v??n & T??c ph???m c??ng in th?? Tuy???n v?? m???t b??nh lu???n kh?? d??i. T??i ???? d???ch ra th?? Vi???t c???a Tuy??n v?? m???t b??i ph???n bi???n t???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m. C?? l?? m???t lo???i b??i ?????t tr??ng cho l???i vi???t d??? h??i c???a Thanh T??m Tuy???n.
  M??? ?????u b??i C??? l?? m???t c??u r???t ng??? ng???n, v??? v???n:
???Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n??? 
Em l?? con ng?????i, con ng?????i l?? m???t ph???n c???a thi??n nhi??n, sao c??n n??i m???t c??ch v?? ngh??a, ng??? ng???n nh?? v???y!
 Thi??n nhi??n ???? ???????c  ?????nh ngh??a: ???T??? nhi??n hay c??ng ???????c g???i thi??n nhi??nth??? gi???i v???t ch???tv?? tr??? v?? th??? gi???i t??? nhi??n (ti???ng Anhnature) l?? t???t c??? v???t ch???t v?? n??ng l?????ng ch??? y???u ??? d???ng b???n ch???t. "T??? nhi??n" n??i ?????n c??c hi???n t?????ng x???y ra trong th??? gi???i v???t ch???t, v?? c??ng nh???c ?????n s??? s???ng n??i chung. Ph???m vi bao qu??t c???a n?? t??? c???p h??? nguy??n t??? cho t???i nh???ng kho???ng c??ch l???n trong v?? tr???. Nghi??n c???u v??? t??? nhi??n l?? m???t m???nh gh??p l???n trong th??? gi???i khoa h???c. D?? cho con ng?????i hi???n nhi??n l?? m???t ph???n c???a t??? nhi??n, nh??ng nh???ng ho???t ?????ng c???a con ng?????i th?????ng ???????c ph??n bi???t r???ch r??i kh???i nh???ng hi???n t?????ng t??? nhi??n.(Theo t??? ??i??n Wikipedia)
Em ???? l?? thi??n nhi??n. Em to l???n nh?? v???y, anh c??i ?????u xu???ng ng???c, l??m sao ???????c.Ph??ng ?????i em th??nh k??? kh???ng l??? kh???ng long th??? th?? m???n ??n chi ???????c!
 C??u ti???p l?? c??u l???i v?? ngh??a, ng??? ng???n, h??m h???p:
???gi??ng m??a s???c l?? 
??au m??i???

Ba c??u ti???p theo c??ng v?? th?????ng, v?? ph???t, th???a ch???, th???a l???i:
???C??? c???a hoa v?? hoa c???a c??? 
nh???ng ng??n tay nh???ng ng??n ch??n nh???ng n??? c?????i 
n???ng th??ng ba m??a th??ng b???y s????ng th??ng ch??n ???

Th?? ph???i ki???m l???i, t??y ho??n c???nh nh???n m???nh, c??n ??? ????y c?? g?? m?? d??ng ?????n ba ch??? ???nh???ng???
Ti???p theo c??? m???t ??o???n h??n h??t, ??i??n d???i, t??nh d???c b???n th???u, r???i r???c, kh??ng c?? m???t ng??? ngh??a g??:

???h??n t??? ng??y d??i t???i l???i 
ch??a qu??n 
Gai tr???ng con ng????i m??? m?? l??a 
h??i ?????t n???m trong t??c 
th??m mu???n m???i h??m r??ng 
t???ng m??ng vu???t 
?????y ?????ng xanh hoa nhi???u m??u m???t ng?????i 
s???ng s??t ???N???i theo ??o???n n??y c??ng l?? m???t ??o???n v?? b???, c??ng ?????y d???c t??nh b???n th???u, r???i r???c, t???t t???, ????nh ?????, c??n thua ??ng n??i g??, b?? n??i v???t. Ng??? nh?? Thanh T??m Tuy??n ddang t??? trong tr???i t??m th???n Tr??u Qu??? ??i ra! N??o ??? C??? ??i, c??? k???t th??nh l???i???, ???th??m mu???n m???i h??m r??ng???, ???gi??n nh???c huy ho??ng???, ???c?? ????n??? ?????n ???nh???ng ng???c th????ng nhau/ kh??ng ??o??????:
???d??n nh???c huy ho??ng 
c?? ????n 
Gi???c v???ng v??? 
tia nh???n s??ng 
?????ng r??i ho??ng h??n c??nh r???ng d???y 
nh???ng ng???c th????ng nhau 
kh??ng ??o 
v?? c??? d???i r???i b???i ???

 ??o???n k???t c??ng t?? m??, u???n ??o, v?? ngh??a ?????m th???i gian trong su???t ch???ng ph??n v??n??? sao c??n so s??nh nh?????, s??o r???ng ??? huy ho??ng???, ???nh???ng ng???c th????ng nhau??? ??? nh?? m???t tr???i chuy???n tr?? c??ng l?? c???????.
  Ngo??i vi???c tri???t ti??u tr??m ph???n tr??m v???n, ??i???u  V?? l???i c???aThanh T??m Tuy???n c?? c??? b??i C??? n??y l?? m???t ki???u vi???t qu??i thai kh??ng ch???p nh???n ???????c trong v??n h???c d??n t???c Vi???t.
H?? N???i 10 ??? 12 ??? 2017
?? - H


????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t
C???
Mong em n??t ?????p nh?? ti??n
Cho anh c??i ?????u xu???ng ng???c
M???c d??ng m??a d??i l?? s???c
C??? hoa hoa c??? l??n m??i!

Nh???ng ng??n tay thon, n??? c?????i
M??a n???ng th??ng ba, th??ng b???y
Th??m ???????ng ?????n ng??y mai ???y
N??? h??n d??i kh??ng h??? qu??n!

H????ng ?????t c??n trong t??c em
??i h??m r??ng ?????u tr???ng mu???t
?????y ?????ng hoa th??m t????i t???t
S???ng vui l???i m???t ki???p ng?????i!

C??? y??u, c??? k???t th??nh l???i
C?? ????n huy ho??ng d??n nh???c
Gi???c m?? v???ng v??? ti???ng h??t
?????ng r??i ho??ng h??n r???ng d??y!

Hai ta c???m tay trong tay
??m l???y th???i gian trong su???t
M???t tr???i chuy???n tr?? h???n ?????c
Ti???ng tim vang v???ng ti???ng c?????i!

H?? N???i 10 ??? 12 ??? 2017
?? ??? H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,024
  • Tháng hiện tại34,462
  • Tổng lượt truy cập9,408,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây