D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

Chủ nhật - 30/06/2019 22:37
Ng?????i vi???t c??? vi???t ra theo s??? suy ngh?? ch??? quan c???a m??nh. Sau ???? ng?????i ta ph??n v?? chia ra l??m nhi???u th??? lo???i nh??: V??n, th??, ph??, t???, h???ch, ca dao, t???c ng???, v??, n??i l???i, h??t vui ch??i, n??i vui ch??i... Th???i hi???n ?????i c??c t??c gi??? c??ng c?? nhi???u c??ch vi???t, c??ch n??i, c??ch l???p ng??n nh??ng ch??a th???y c??c nh?? ph?? b??nh ph???n lo???i th???. T??i ???? c?? nhi???u l???n ????? ngh??? v???i t?? c??ch c?? nh??n khi th???y nhi???u ng?????i vi???t ra nhi???u ki???u l??? m???t l??? tai, th???y th?? c??ng kh??ng ph???i th??, v??n c??ng kh??ng ph???i v??n, d???ch c??ng kh??ng ph???i d???ch, truy???n th???ng c??ng kh??ng ph???i truy???n th???ng; ng?????i tr??? c??ng c??, ng?????i gi?? c??ng c??; t???c ng?????i ??a s??? c??ng c??, t???c ng?????i thi???u s??? c??ng c??; c??c ki???u vi???t ???y n??n g???i v???i c??i t??n ph??n th??? lo???i l?? "V?? l???i". T??? "V?? l???i" c??ng ????? gi???i ngh??a c??c ki???u vi???t tr??n. ?????i bi???u cho ki???u "V?? l??i" n??y l?? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Ph?? Tr???m Inrasara, Nguy???n Quang Thi???u, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ph???m V??n Anh, Nguy???n Khoa ??i???m, Ho??ng V?? Thu???t...
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u


D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T

Nguy??n b???n:
L???CH S??? T???M TH???M TH??? NH?? K???
Nguy???n  Quang  Thi???u
Ng?????i h?????ng d???n: ???????c d???t th??? c??ng b???i m???t ng?????i ????n b?? m?? Th??? Nh?? K???
Ng?????i mua: Mua l???i t??? m???t ??ng gi?? da ??en Cuba ??? Havana n??m 1986
Ch??? nh??n: Qu?? t???ng c???a con trai t??i. ???????c treo tr??n b???c t?????ng n??y 21 n??m.

L??c g???n s??ng ti???ng nh???ng c??nh kh?? g??y
Nh???ng con nai c??i m??a ?????ng ?????c
Ch??? nh??n b???c th???m 87 tu???i t???nh gi???c u???ng tr?? ngu???i
Nh???ng con nai ?????c ng??n ng???t
Ng??i nh?? nh?? kh??ng bao gi??? m??? c???a
M???t b?? gi?? ??i ti???u l???n th??? 5, n??i:
???M??? ??au l???m???

21 n??m t???m th???m kh??ng thay ?????i ch??? treo 
Ng?????i ????n ??ng 50 tu???i th?????ng tr??? v??? v?? ?????ng
Trong ng??i nh?? n???a b??ng t???i
Tr??n ng???p t???m th???m ti???ng h?? ho??n
V?? ph??a sau t???m th???m
M???t l?????i dao l???nh l??ng ?????i
V?? m???t c??i ch???o s??ng s???c s??i

Ng?????i h?????ng d???n: Nh???ng ng??n tay ng?????i ????n b?? m?? Th??? Nh?? K??? gi??? b??? li???t 
Ng?????i mua: ??ng gi?? da ??en Cuba ???? t??? v???n
Ch??? nh??n: T??i ch??? nh??? g????ng m???t con trai t??i khi n?? m??? b???c th???m ra

C?? m???t ng?????i l??c n??o c??ng r??t
?????ng nh??n t???m th???m 
Hai b??n ch??n b??? ????ng c???ng trong v??ng m??u
??? ch??n t?????ng 

Ng?????i h?????ng d???n: (???? b??? ngh???)
Ng?????i mua: H??nh nh?? kh??ng ph???i t???m th???m t??i ???? mua
Ch??? nh??n: T??i nh??n th???y nh???ng ng?????i th??n ???? ch???t ch???y n???p sau nh???ng g???c c??y trong t???m th???m

B??y gi??? l?? n??m th??? 22.

????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t

????? Ho??ng d???ch V?? l???i "L???ch s??? m???t t???m th???m Th??? Nh?? K???" ra th?? Vi???t
 
       Ng?????i vi???t c??? vi???t ra theo s??? suy ngh?? ch??? quan c???a m??nh. Sau ???? ng?????i ta ph??n v?? chia ra l??m nhi???u th??? lo???i nh??: V??n, th??, ph??, t???, h???ch, ca dao, t???c ng???, v??, n??i l???i, h??t vui ch??i, n??i vui ch??i...
  Th???i hi???n ?????i c??c t??c gi??? c??ng c?? nhi???u c??ch vi???t, c??ch n??i, c??ch l???p ng??n nh??ng ch??a th???y c??c nh?? ph?? b??nh ph???n lo???i th???. T??i ???? c?? nhi???u l???n ????? ngh??? v???i t?? c??ch c?? nh??n khi th???y nhi???u ng?????i vi???t ra nhi???u ki???u l??? m???t l??? tai, th???y th?? c??ng kh??ng ph???i th??, v??n c??ng kh??ng ph???i v??n, d???ch c??ng kh??ng ph???i d???ch, truy???n th???ng c??ng kh??ng ph???i truy???n th???ng; ng?????i tr??? c??ng c??, ng?????i gi?? c??ng c??; t???c ng?????i ??a s??? c??ng c??, t???c ng?????i thi???u s??? c??ng c??; c??c ki???u vi???t ???y n??n g???i v???i c??i t??n ph??n th??? lo???i l?? "V?? l???i". T??? "V?? l???i" c??ng ????? gi???i ngh??a c??c ki???u vi???t tr??n. ?????i bi???u cho ki???u "V?? l??i" n??y l?? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Ph?? Tr???m Inrasara, Nguy???n Quang Thi???u, Mai V??n Ph???n, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ph???m V??n Anh, Nguy???n Khoa ??i???m, ??inh Th??? Nh?? Th??y, Ho??ng V?? Thu???t...
 Xin d???ch b??i "V?? l???i" 
 L???ch s??? m???t t???m th???m Th??? Nh?? K???
T??c gi??? Nguy???n Quang Thi???u

"T???m th???m Th??? th??ng tr???m thi??n bi???n,
H?????ng d???n vi??n d???n chuy???n r?? r??ng:
- Th???m n??y d???t s???i d???c ngang,
M???t b?? Th??? c?? tay v??ng l??m ra.
Ng?????i mua l???i m???t ??ng gi??,
Da ??en qu???c t???ch Cu Ba r???ch r??i.
??? Ha va na h???n hoi.
V??o n??m t??m s??u c??ng th???i m???i ????y.
Ch??? nh??n n??i: - T???m th???m n??y,
Qu?? con trai t???ng cho th???y u th????ng!
Hai m???t n??m treo tr??n t?????ng.
C??? c??y mu??ng th?? l??? th?????ng hi???n linh (1)
S???m khuya vang v???ng quanh m??nh,
Ti???ng c??y, ti???ng su???i th???p th??nh ????u ????y.
Ti???ng nai g???i b???n hao g???y,
M??a sinh s??i gi???c ????n b???y ?????n nhanh.
Ch??? nh??n t??m b???y xu??n xanh.
S??ng x??i tr?? ngu???i ???? th??nh th??i quen.
Nh???ng con nai ?????c kh??t th??m,
Nh??ng nh?? ????ng c???a c??i then ch???t r???i.
B?? gi?? n??m l?????t ??i ngo??i,
L??ng c??ng ch??n y???u k??u l???i x??t ??au.
Th???m kh??ng d???ch chuy???n ??i ????u,
Hai m???t n??m v???n g???n ?????u ch??? treo.
??ng n??m m????i tu???i d??ng ngh??o,
Tr??? v??? th?????ng ?????ng vai ??eo t??i h???.
Ng??i nh?? t???i s??ng m???p m???,
Tr??n l??n t???m th???m ti???ng h?? ho??n ?????y.
Ph??a sau t???m th???m ai hay?
L?????i dao s???c l???nh ?????i ng??y b??n x??i.
M???t c??i ch???o s??ng s???c s??i,
H?????ng d???n vi??n: - B?? Th??? qu??? thi???t th??i t???m th??n.
M?? lo?? li???t c??? tay ch??n.
Ng?????i mua l???i k??? ng???n ng??nh x???y ra.
??ng gi?? da ??en Cu Ba,
Kh???n c??ng t??? v???n th??? l?? ??i tong.
Ch??? nh??n b??y t??? th???t l??ng:
- Nh??? con trai g????ng m???t h???ng nh?? hoa.
Ch??nh l??c t???m th???m m??? ra,
M???t ng?????i l???nh c??ng nh?? l?? ch???t kh??
?????ng nh??n t???m th???m tr???ng tr??,
Hai ch??n ????ng c???ng l???ng t??? m??u t????i.
H?????ng d???n vi??n b??? ngh??? r???i.
Ng?????i mua qu??n b???ng m???t th???i m??nh mua.
Ch??? nh??n: T??i b???n khi???p ch??a?
Ng?????i th??n ch???t ch??y ch???ng l??a th??? g??,
G???c c??y trong th???m th??m s??.
B??y gi??? ????ng n??m hai nh?? ai ??i!

(1) Ng?????i d???t t??i t??nh ?????n m???c c??y c???, mu??ng th?? trog t???m th???m tr??? th??nh sinh linh c?? s???c s???ng ngo??i ?????i ch???y nh???y.

                                     H?? N???i, ng??y 7 - 3 - 2010
                                                       ?? - H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,075
  • Tháng hiện tại34,513
  • Tổng lượt truy cập9,408,680
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây