D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

Thứ ba - 18/06/2019 01:32
Hi???n nay ??ang c?? m???t s??? nh?? v??n nh?? th?? c?? nhi???u h?????ng t??m t??i ?????c ????o nh???m ?????i m???i m???i h??nh th???c th??? hi???n v??n ch????ng: c??? trong th?? l???n trong v??n xu??i; Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t trong s??? t??c gi??? thu???c nh??m s??ng t???o t??m t??i n??y??? ????? gi??p b???n ?????c hi???u ???????c c??ng s???c gi?? tr??? t??m t??i c???a nh???ng t??c ph???m thu???c tr??o l??u s??ng t???o m???i n??y nh?? th?? ????? Ho??ng c?? s??ng ki???n d???ch l???i nh???ng s??ng t???o ???? ra ng??n ng??? v??n ch????ng quen thu???c ????? gi??p ng?????i ?????c b??nh th?????ng c?? th??? l??nh h???i ???????c???
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

D
???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???
????ng ng??y: 15:55 09-03-2010 
Th?? m???c: T???ng h???p 

     Hi???n nay ??ang c?? m???t s??? nh?? v??n nh?? th?? c?? nhi???u h?????ng t??m t??i ?????c ????o nh???m ?????i m???i m???i h??nh th???c th??? hi???n v??n ch????ng: c??? trong th?? l???n trong v??n xu??i; Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t trong s??? t??c gi??? thu???c nh??m s??ng t???o t??m t??i n??y??? 

????? gi??p b???n ?????c hi???u ???????c c??ng s???c gi?? tr??? t??m t??i c???a nh???ng t??c ph???m thu???c tr??o l??u s??ng t???o m???i n??y nh?? th?? ????? Ho??ng c?? s??ng ki???n d???ch l???i nh???ng s??ng t???o ???? ra ng??n ng??? v??n ch????ng quen thu???c ????? gi??p ng?????i ?????c b??nh th?????ng c?? th??? l??nh h???i ???????c??? 

??i???u vui ??? ????y kh??ng ph???i l?? d???ch t??? m???t ng??n ng??? kh??c ra ti???ng Vi???t m?? l?? d???ch t??? ti???ng Vi???t ra ti???ng Vi???t??? S???p t???i c?? l??? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??n t??? ch???c ra th??m m???t ban chuy??n m??n t???m g???i t??n: Ban d???ch th?? v??n ti???ng Vi???t ra ti???ng Vi???t???

N???u qu??? th???t c?? nhu c???u ???? th?? ch???c ch???c ????? Ho??ng n??n ???????c b???u l??m Ch??? t???ch c??i Ban s??ng t???o m???i m??? n??y c???a H???i Nh?? v??n VN??? 
Ch??ng t??i xin gi???i thi???u m???t t??c ph???m d???ch c???a ????? Ho??ng t??? m???t thi ph???m c???a Nguy???n Quang Thi???u ????? b???n h???c th?????ng th???c v?? n???u c?? d???ch gi??? n??o y??u th??ch c??ng vi???c d???ch v??n th?? ti???ng Vi???t ra ti???ng Vi???t n??y xin g???i t??c ph???m ????? Blog Phamvietdaonv vinh d??? ???????c l???n l?????t gi???i thi???u??? P.V.??

 

B??i V?? l???i
 - Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng
Nguy???n Quang Thi???u.
Nguy??n b???n:
Nh???ng ng??n ch??n x????ng x???u m??ng d??i v?? ??en to??? ra nh?? m??ng ch??n g?? m??i.
???? n??m n??m m?????i l??m n??m ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Nh???ng ng?????i ????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
Nh???ng b???i t??c v??? x???i x??? tr??n l??ng ??o m???m v?? ?????t
M???t b??n tay h??? b??m v??o ?????u tr??n g??nh b?? b???ng ch??i v??i
B??n tay kia b???u v??o m??y tr???ng
S??ng g???c m???t v??o b??? ?????t l???n ??i
Nh???ng ng?????i ????n ??ng mang c???n c??u v?? c??n m?? bi???n ra kh???i nh?? l???ng l???
Nh???ng con c?? thi??ng quay m???t kh??c
Nh???ng chi???c phao ng?? ch???t r???i
Nh???ng ng?????i ????n ??ng gi???n d??? bu???n b?? v?? b??? ??i
???? n??m n??m m?????i l??m n??m ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Sau nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng l?? l?? tr??? c???i tru???ng
Ch???y theo m??? v?? l???n l??n
Con g??i l???i ?????t ????n g??nh l??n vai v?? xu???ng b???n
Con trai l???i v??c c???n c??u v?? c??n m?? bi???n ra kh???i nh?? l???ng l???
V?? c?? thi??ng l???i quay m???t kh??c
Tr?????c nh???ng l?????i c??u ng?? ng??c l??? m???i
1992
T??i ????? Ho??ng th???y N guy???n Quang Thi???u kh??ng h??? bi???t th?? ph?? v??n ch????ng. Anh ta to??n n??i nh??ng, n??i cu???i nh?? th???ng d???ng ??n oan. Th???t ra Thi???u gia truy???n cu l??t n??n ??i theo ???????ng cu l??t ki???m ??n h??n ???????ng v??n ch????ng!
 B??i Ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng n?? k??m to??n di???n. Kh??ng ai g???i m??? c??, d??, c??c ch??? l??ng m??nh l?? ????n b??, trong ???? c?? m??? m??nh, ng?????i th??n c???a m??nh!
Kh??ng ai ??em c??i n??t x???u c???a con ng?????i n??u l??n. ?????y l?? ??i???u s?? ?????ng l??m ng?????i. Nguy???n Quang Thi???u to??n h???c acsiddan(????m ch??m) th?? d?? thi???n nguy???n ?????n ????u c??ng kh??ng l?? thi s??!
???M???t ng??y hai b???a c??m ????n
L???y g?? m?? ph???n, r??ng ??en h???i ch??ng!:
Sao l???y ph???n x???u c???a ch??? em b?? con c?? b??c tr????ng l??n m???t c??ch t???i t??? nh?? v???y? L??m v??nch????ng c??i g??!
????? Ho??ng d???ch :
Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng
B??n ch??n to??? nh?? c
Qu?? n???a ?????i non d???i t??i tr??ng.
????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
B???i t??c v??? x???i b???nh b???ng tr??n l??ng

Tay gi??? ch???t gi???a ch???ng ????n g??nh
Tay v???n v??o m??y tr???ng nh?? t??
S??ng tr??i ??p m???t v??o b???
Trai mang m?? bi???n l???ng t??? ra ??i.

C?? thi??ng kh??c r???u r?? qu???nh qu???
Chi???c phao ng?? c?? l??? ch???t r???i!
????n ??ng gi???n d??? ??i th??i.
Nu???t s???u ngao ng??n ch??n ?????i ??i lu??n.

N???a ?????i tr???i th???m bu???n t??i th???y
L?? tr??? con n??u v??y u gi??
L???n l??n gi???a ch???n b??n sa.
G??i thay m??? g??nh ngh??o qua b???n thuy???n

Con trai m???ng tri???n mi??n m?? bi???n
V??c c???n c??u l???ng bi???n tha h????ng
C?? thi??ng quay m???t l??? tu??n
????? tr?? c??i l?????i c??u l????n l??? m???i!

H?? N???i ng??y 6 th??ng 5 n??m 2010
?? - H


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,193
  • Tháng hiện tại34,631
  • Tổng lượt truy cập9,408,798
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây