Dịch thơ Việt ra thơ Việt - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

Dịch thơ Việt ra thơ Việt - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

 •   17/06/2020 09:09:47 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Hoàng Vũ Thuật

mùi

ở đâu đó rất xa vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy
nghe được sờ được

dòng thác nóng ran hai bờ đêm

nguyên bản cuộc sống vốn thế
cơn sốt bất thần run bần bật
có thể viêm nhiễm sau cuộc phẫu có thể mới ra đời đã biến mất
có thể từ trời cao đổ xuống từ dưới đất trồi lên
mằn mặn nhàn nhạt hương một loài
“Dich” Vô lối của Mai Văn Phấn

“Dich” Vô lối của Mai Văn Phấn

 •   17/06/2020 12:12:07 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Mai Văn Phấn trước đây làm thơ tuy không nổi trội nhưng còn đọc được. Sau đó thi theo tân hình thức, theo hậu hậu hiện đại nên viết thành một loại thể mà tôi (Đỗ Hoàng) đặt cho các kiểu viết của nhiều người hiện nay là Vô lối . Thật ra, đó là một thứ bà dằn, tắc tỵ, hủ nút, dở dơi, dở chuột, không hiểu ra làm sao. Tôi đã viết nhiều tiểu luận nói rằng: Bây giờ nhiều kẻ viết yêu cầu người đọc, người thưởng thức thơ ca phải có trình độ văn hóa cao, uyên bác, từng trải, có học vấn thâm hậu. Nhưng thật phi lý là những người viết ra kiểu Vô lối như trên thì trình độ học vấn, trình độ văn hóa lại tầm tầm, thậm chí còn yếu kém nữa
Dịch thơ Việt ra thơ Việt, Nguyễn Khoa Điềm (tiếp theo)

Dịch thơ Việt ra thơ Việt, Nguyễn Khoa Điềm (tiếp theo)

 •   09/06/2020 10:27:59 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Khoa Điềm là tay gian manh,xảo quyệt, giả mạo Đảng viên Đáng Cộng sản Việt Nam (xem Đi thiên lý tìm công lý) làm đến Ủy viên Bộ Chính tri Đảng Cộng sản Việt Nam.. Thơ vè rất nhôm nhoam:" Thơ vờ viịt Nguyễn Khoa ĐiềmNên đem tất cả búa liềm lại phang!"
Dịch thơ Việt ra thơ Việt - Dịch vô lối Nguyền Khoa Điềm

Dịch thơ Việt ra thơ Việt - Dịch vô lối Nguyền Khoa Điềm

 •   09/06/2020 03:47:11 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngyễn Khoa Điềm

Nguyên bản:

NGỒI VỚI CÂY LONG NÃO NHÀ BẠN

Ngồi với tôi mỏi mê
Anh quay vào bếp
Xong nồi lục đục
Mỗi âm thanh dễ nhận ra
Củi – diêm - nước mắm
Và những gì gian khó
Dịch thơ Việt ra ...thơ Việt (tiếp theo) - Dịch Vô lối Nguyễn Khoa Điềm ra Vè...

Dịch thơ Việt ra ...thơ Việt (tiếp theo) - Dịch Vô lối Nguyễn Khoa Điềm ra Vè...

 •   09/06/2020 12:39:46 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Khoa Điềm không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng gã mạo danh Đảng viên (xem Đi thiên lý, tìm công lý) làm cán bộ Cộng sản từ thấp lên cao. Thơ Nguyễn Khoa Điềm vờ vịt, ồn ào, sáo rỗng, giả dối: "Người ới ngươi! Ta yêu người tha thiết!
a ng khoa điem

Dịch thơ Việt ra thơ Việt - Dịch Vô lối Nguyễn Khoa Điềm

 •   08/06/2020 12:24:29 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
DỊCH THƠ VIỆT RA THƠ VIỆT
Dịch Vô lối Nguyễn Khoa Điềm
Hồ Tây, 2011
Nguyễn Khoa Điềm
Những chiếc lá sen non lớn dần
Bạn có thể nghe chúng thở trên mặt nước

Trong vắng lặng của làn sương mỏng
Những chú sâm cầm reo lên trong trẻo
Những người ném câu múa tay như làm phép mầu
Với bầy cá dấu mình trong chuyện cổ
CÕI LẶNG

CÕI LẶNG

 •   07/06/2020 01:04:13 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
CÕI LẶNG
Nguyễn Khoa Điềm
Cõi lặng. Anh soi thấy mặt mình
Với nỗi buồn trong sạch

Cõi lặng. Không tiếng động nào khác
Tiếng đập trái tim anh
Người ơi, tôi yêu người tha thiết
Tôi sống với người, chết vì người
Vô lối Trúc Thông (tiếp)

Vô lối Trúc Thông (tiếp)

 •   30/03/2020 01:57:34 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG THƠ VIỆT
DỊCH THƠ VIỆT RA THƠ VIỆT
Dịch Vô lối Trúc Thông
Đỗ Hoàng
TRÚC THÔNG VÔ LÔI
Ltg: Nhà thơ Tiến sỹ Văn chươg Trần Quang Đạo, nhà thơ Tiến sỹ Triết học Nguyễn Linh Khiếu nói với tôi: “ Vừa qua báo chí, các nhà phê bình tang bốc Trúc Thông lên quá, chúng mình không có mắc mớ gì với ông, ông là người tốt nhưng thơ làm mới của ông hỏng hết, không được cái gì, Đỗ Hoàng nên viết một bài phản biện.
Tôi đáp: “Tôi cũng vậy, anh Thông tốt với mọi người, nhưng thơ làm mới của anh như ma - nơ – canh (tượng gỗ ở các cửa hàng may mặc )! Tôi đã viết bài “Đau chữ không thể thành thi sỹ” và dịch “thơ Vô lối” của Trúc Thông ra thơ Việt và dịch thơ Vô lối của những kẻ nhân danh cách tân làm hỏng thơ Việt”.
Dịch thơ Việt ra thơ Việt (tiếp theo)

Dịch thơ Việt ra thơ Việt (tiếp theo)

 •   21/01/2020 07:25:20 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Đau đớn thay cho dân Việt, cái thời "chấu cẩu" lên ngôi! Chúng ngồi xổm lên chính trị đã đành, còn ngồi xổm lên kinh tế, văn hóa, thi ca. Một thời sinh ra các loại chó! không chỉ trong nước đám lưu vong ăn cứt Tây cũng sủa khỏe lừa dân quốc nội như: Đỗ Kh, Kế Iêm,
Dịch thơ Việt...

Dịch thơ Việt...

 •   01/01/2020 04:38:52 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
Mùi lồn - Vô lối Hoàng Vũ Thuật
Hoàng Vũ Thuật

mùi

ở đâu đó rất xa vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy
nghe được sờ được

dòng thác nóng ran hai bờ đêm
nguyên bản cuộc sống vốn thế
cơn sốt bất thần run bần bật
có thể viêm nhiễm sau cuộc phẫu có thể mới ra đời đã biến mất
có thể từ trời cao đổ xuống từ dưới đất trồi lên
Dịch thơ Việt ra thơVieetj - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

Dịch thơ Việt ra thơVieetj - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

 •   14/12/2019 07:47:01 PM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Mùi lồn - Vô lối Hoàng Vũ Thuật
Hoàng Vũ Thuật

mùi

ở đâu đó rất xa vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy
nghe được sờ được

dòng thác nóng ran hai bờ đêm

nguyên bản cuộc sống vốn thế
cơn sốt bất thần run bần bật

có thể viêm nhiễm sau cuộc phẫu có thể mới ra đời đã biến mất
có thể từ trời cao đổ xuống từ dưới đất trồi lên
V??n ch????ng C???ng s???n th???i m???t v???n! (ti???p theo)

V??n ch????ng C???ng s???n th???i m???t v???n! (ti???p theo)

 •   19/10/2019 07:55:13 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i Tr??c Th??ng
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch V?? l???i Tr??c Th??ng
????? Ho??ng
TR??C TH??NG V?? L??I
Ltg: Nh?? th?? Ti???n s??? V??n ch????g Tr???n Quang ?????o, nh?? th?? Ti???n s??? Tri???t h???c Nguy???n Linh Khi???u n??i v???i t??i: ??? V???a qua b??o ch??, c??c nh?? ph?? b??nh tang b???c Tr??c Th??ng l??n qu??, ch??ng m??nh kh??ng c?? m???c m??? g?? v???i ??ng, ??ng l?? ng?????i t???t nh??ng th?? l??m m???i c???a ??ng h???ng h???t, kh??ng ???????c c??i g??, ????? Ho??ng n??n vi???t m???t b??i ph???n bi???n.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   02/10/2019 12:08:43 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Nguy??n b???n (3)

ng?????i Di gan

ng?????i di gan kh??ng bu???n
ch??? bi???t h??t
nhi???t cu???ng v?? m?? lo???n

ng?????i di gan kh??ng ??au
ch??? bi???t m??a
v?? ??i???u ng?? nghi??ng ph??? x??
r???ch r??i l??m xi???c di???n tu???ng
M??i Vi??n Tr?? - Dich th?? Vi???t ra th?? Vi???t

M??i Vi??n Tr?? - Dich th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   29/09/2019 07:24:52 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y.
N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? (M??i tr?? vi??n) l?? Mua v?????n ch??
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n

 •   29/09/2019 04:36:48 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (ti???p)
L?? V??n Ng??n
Nguy??n b???n:
GI???I THI???U
M??? t??i sinh t??i ra d?????i ????y x?? h???i
nu??i t??i l???n l??n d?????i ????y xa h???i
????? tin t??i ch??? l??u b???n
C?? t??? ng?????i m??? kh??? hi???n
D???ch ra th?? Vi???t - V?? l???i Phan Qu??? Mai

D???ch ra th?? Vi???t - V?? l???i Phan Qu??? Mai

 •   08/09/2019 07:56:42 PM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

 •   20/07/2019 10:09:07 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

 •   08/07/2019 04:07:15 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
??a ph???n c??c nh?? th?? ng?????i d??n t???c thi???u s??? khi d??ng ti???ng ph??? th??ng (ti???ng Kinh) s??ng t??c th?? ?????u y???u v??? v???n ??i???u v?? thi ph??p k??? c??? Y Ph????ng, L?? Ng??n S???n, Ph?? Tram Insarra, P??? S???o M??n, D?? Th??? Ho??n, L?? Cao Nhum, Vi Th??y Linh.... N??n h??? th??ch l??m V?? l???i (l?????c h???t v???n ??i???u). Vi Th??y Linh l?? m???t ng?????i nh?? th???!
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

 •   30/06/2019 10:37:21 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Ng?????i vi???t c??? vi???t ra theo s??? suy ngh?? ch??? quan c???a m??nh. Sau ???? ng?????i ta ph??n v?? chia ra l??m nhi???u th??? lo???i nh??: V??n, th??, ph??, t???, h???ch, ca dao, t???c ng???, v??, n??i l???i, h??t vui ch??i, n??i vui ch??i... Th???i hi???n ?????i c??c t??c gi??? c??ng c?? nhi???u c??ch vi???t, c??ch n??i, c??ch l???p ng??n nh??ng ch??a th???y c??c nh?? ph?? b??nh ph???n lo???i th???. T??i ???? c?? nhi???u l???n ????? ngh??? v???i t?? c??ch c?? nh??n khi th???y nhi???u ng?????i vi???t ra nhi???u ki???u l??? m???t l??? tai, th???y th?? c??ng kh??ng ph???i th??, v??n c??ng kh??ng ph???i v??n, d???ch c??ng kh??ng ph???i d???ch, truy???n th???ng c??ng kh??ng ph???i truy???n th???ng; ng?????i tr??? c??ng c??, ng?????i gi?? c??ng c??; t???c ng?????i ??a s??? c??ng c??, t???c ng?????i thi???u s??? c??ng c??; c??c ki???u vi???t ???y n??n g???i v???i c??i t??n ph??n th??? lo???i l?? "V?? l???i". T??? "V?? l???i" c??ng ????? gi???i ngh??a c??c ki???u vi???t tr??n. ?????i bi???u cho ki???u "V?? l??i" n??y l?? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Ph?? Tr???m Inrasara, Nguy???n Quang Thi???u, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ph???m V??n Anh, Nguy???n Khoa ??i???m, Ho??ng V?? Thu???t...

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay1,246
 • Tháng hiện tại11,096
 • Tổng lượt truy cập5,755,968
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây