S??? th???t v??? v??? m??y bay ch??? L??m B??u r??i tr??n ?????t M??ng C???

Chủ nhật - 15/09/2019 20:12
S??ng s???m ng??y 14 th??ng 9 n??m 1971, ?????i s??? qu??n Trung Qu???c t???i U-lan-ba-to nh???n ???????c ??i???n tho???i c???a B??? Ngo???i giao M??ng C??? n??i Th??? tr?????ng Ngo???i giao M??ng C??? c?? vi???c kh???n c???p c???n g???p ?????i s??? Trung Qu???c.
S??? th???t v??? v??? m??y bay ch??? L??m B??u r??i tr??n ?????t M??ng C???

S??? th???t v??? v??? m??y bay ch??? L??m B??u r??i tr??n ?????t M??ng C???

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Nguy???n H???i Ho??nh

S??ng s???m ng??y 14 th??ng 9 n??m 1971, ?????i s??? qu??n Trung Qu???c t???i U-lan-ba-to nh???n ???????c ??i???n tho???i c???a B??? Ngo???i giao M??ng C??? n??i Th??? tr?????ng Ngo???i giao M??ng C??? c?? vi???c kh???n c???p c???n g???p ?????i s??? Trung Qu???c.

T??m gi??? r?????i s??ng, ?????i s??? H???a V??n ??ch ?????n B??? Ngo???i giao M??ng C???. T???i ????y, ??ng ???????c Th??? tr?????ng ??-r??-????n-pi-c??p ti???p v?? n??i: ???H??m nay, ???????c Ch??nh ph??? M??ng C??? u??? quy???n, t??i xin th??ng b??o m???t vi???c nh?? sau: kho???ng 2 gi??? 30 s??ng ng??y 13, t???i t???nh Ken x???y ra m???t v??? m??y bay r??i, ch??ng t??i ???? cho ng?????i ?????n n??i t??m hi???u t??nh h??nh, ???????c bi???t ????y l?? m??y bay c???a Qu??n Gi???i ph??ng Nh??n d??n Trung Qu???c, 9 ng?????i tr??n m??y bay ?????u t??? n???n, trong ???? c?? 1 ph??? n???. Vi???c n??y x???y ra v??o ban ????m, ch??ng t??i ph???i c??? ng?????i ??i t??m hi???u, cho n??n b??y gi??? m???i th??ng b??o S??? qu??n ???????c ??? M??y bay qu??n s??? Trung Qu???c v??o s??u l??nh th??? n?????c ch??ng t??i, t??i thay m???t Ch??nh ph??? M??ng C??? ????a ra kh??ng ngh??? mi???ng. Mong Ch??nh ph??? Trung Qu???c c?? gi???i th??ch ch??nh th???c v??? nguy??n nh??n v??? vi???c n??y, ph??a M??ng C??? b???o l??u quy???n ????? xu???t giao thi???p.???

?????i s??? H???a V??n ??ch ????p: ???Xin c???m ??n Ng??i Th??? tr?????ng b??o cho bi???t vi???c n??y. Trong l??c quan h??? hai n?????c ch??ng ta b???t ?????u b??nh th?????ng ho??, vi???c m??y bay Trung Qu???c v?? nguy??n nh??n n??o ???? b??? r??i tr??n ?????t M??ng C???, d?? nhi??n l?? vi???c r???t ????ng ti???c??? ????? ngh??? ph??a M??ng C??? gi??p ????? ch??ng t??i t??m hi???u xem t???i sao m??y bay Trung Qu???c l???i bay nh???m v??o M??ng C???? Tr?????c khi n???m r?? t??nh h??nh th???c s??? c???a v??? vi???c n??y, t??i kh??ng th??? ti???p thu l???i kh??ng ngh??? mi???ng c???a ng??i Th??? tr?????ng. Tuy v???y, t??i c?? th??? b??o c??o vi???c n??y cho Ch??nh ph??? ch??ng t??i.???

Sau khi v??? ?????i s??? H???a h???p ngay ban l??nh ?????o S??? qu??n, y??u c???u gi??? b?? m???t tin n??y v?? kh???n c???p b??o c??o B???c Kinh bi???t. V?? ???????ng ??i???n b??o c???a M??ng C??? h???ng n??n ??ng quy???t ?????nh d??ng ???????ng d??y ??i???n tho???i qu???c t??? c???a M??ng C??? g???i v??? B??? Ngo???i giao Trung Qu???c, xin ph??p s??? d???ng ??????????ng d??y n??ng??? b??? ni??m phong nhi???u n??m nay. V?? th??? t???c n??y kh?? l??u n??n ?????n gi???a tr??a Ch??? t???ch Mao Tr???ch ????ng v?? Th??? t?????ng Chu ??n Lai ??? B???c Kinh m???i nh???n ???????c tin m??y bay Trung Qu???c r??i tr??n ?????t M??ng C???. S??u gi??? chi???u, ?????i s??? H???a nh???n ???????c ch??? th??? t??? B???c Kinh l?? ph???i ?????n hi???n tr?????ng t??m hi???u t??nh h??nh. L??c n??y, d?? ???? h???t gi??? l??m vi???c, ??ng v???n ph?? l??? ?????n g???p Th??? tr?????ng ??-r??-????n-pi-c??p th??ng b??o: ???Ch??nh ph??? Trung Qu???c t??? ?? l???y l??m ti???c v??? v??? m??y bay Trung Qu???c c?? th??? v?? m???t ph????ng h?????ng m?? bay v??o ?????t M??ng C??? r???i b??? r??i. ????? ngh??? ph??a M??ng C??? gi??p t??i d???n c??n b??? li??n quan ?????n hi???n tr?????ng xem x??t, v?? gi??p ho??? t??ng x??c nh???ng ng?????i t??? n???n.??? ??-r??-????n-pi-c??p ?????ng ?? ng??y mai s??? cho m??y bay ch??? m???i ng?????i ?????n hi???n tr?????ng, nh??ng n??i M??ng C??? kh??ng c?? t???p qu??n ho??? t??ng.

?????i s??? H???a l???p t???c b??o c??o v??? n?????c v?? nh???n ???????c ch??? th???: C??? g???ng tranh th??? ho??? t??ng c??c n???n nh??n v?? ????a tro h??i c???t v??? n?????c; n???u kh??ng ???????c th?? ch???p ???nh thi h??i r???i ch??n t???i ch???, sau n??y ch??? v??? Trung Qu???c.

Chi???u 15 th??ng 9, ?????i s??? H???a V??n ??ch v?? 3 c??n b??? S??? qu??n Trung Qu???c c??ng V??? tr?????ng V??? L??nh s??? B??? Ngo???i giao M??ng C??? ????p m??y bay ?????n s??n bay d?? chi???n ??? th??? tr???n ??n-??u-khan. C??ng ??i c??n c?? m???t nh??m c??n b??? ngo???i giao v?? ??o??n quay phim ch???p ???nh c???a M??ng C???. Ch??? m??y bay r??i c??ch th??? tr???n kho???ng 70 km. Tr?????c khi b???c ch??y, chi???c m??y bay l???t kho???ng 30 m tr??n ?????ng c???, ????? l???i m???t v???t ??en. X??c m??y bay tan v???n t???ng m???nh tung to?? hai ph??a kh???p chi???u d??i kho???ng 200m. Tr??n m???t m???u c??nh m??y bay c??n th???y r?? 2 ch??? ???Trung Qu???c???, m???t m???u kh??c th???y r?? 2 ch??? ???D??n H??ng??? (H??ng kh??ng d??n d???ng). ??u??i m??y bay v?? 2 ?????ng c?? n???m l??n l??c tr??n ?????ng c???. Tr??n ??u??i m??y bay th???y h??nh qu???c k??? Trung Qu???c v?? con s??? 256. R?? r??ng ????y l?? chi???c m??y bay d??n d???ng Trung Qu???c s??? hi???u 256.

Ph??a b???c ?????u m??y bay c?? 9 x??c ng?????i, b??n c???nh l?? c??c di v???t ???? ???????c thu gom x???p ?????ng l???i. X??c n??o c??ng ng???a m???t l??n tr???i, ch??n tay giang ra, ?????u ch??y x??m, m???t m??i nh??n kh??ng r??. ?????i s??? Trung Qu???c cho x???p 9 x??c th??nh 1 h??ng t??? b???c xu???ng nam, ????nh s??? th??? t??? t??? 1 ?????n 9, cho ng?????i ch???p ???nh t???ng x??c ch???t t??? nhi???u g??c ?????. Sau n??y m???i bi???t, x??c s??? 5 l?? L??m B??u, ng?????i g??y, tr??n h??i, ?????u n???t v??? l??? c??? x????ng tr???ng, hai m???t ch??? c??n hai h??? ??en, m??i ch??y, r??ng r???ng h???t ra ngo??i. X??c s??? 8 l?? Di???p Qu???n (v??? L??m B??u), ch??y nh??? h??n, t??c g???n nh?? c??n nguy??n. X??c s??? 2 l?? L??m L???p Qu??? (con trai L??m B??u), ng?????i cao l???n, m???t ch??y ??en t??? v??? ??au kh???, trong ng?????i c??n m???t di v???t l?? th??? ra v??o B??? T?? l???nh Kh??ng qu??n s??? 002. X??c s??? 1 l?? ng?????i l??i xe c???a L??m B??u. X??c s??? 3 l?? L??u B???i Phong, c??n b??? c???p d?????i c???a L??m B??u. X??c s??? 4 l?? k??? s?? c?? kh?? m??y bay, m???c ??o da, l?? ng?????i duy nh???t ??o qu???n ch??a ch??y h???t. X??c s??? 6, 7 v?? 9 l?? hai k??? s?? c?? kh?? kh??c v?? ng?????i l??i m??y bay. ?????c ??i???m c???a 9 x??c ch???t n??y l?? th??n h??nh c??n g???n nguy??n v???n, ch??? b??? ch??y m???t, g??y x????ng, v??? ?????u. ????ng ch?? ?? l?? kh??ng th???y x??c n??o c??n l???i ?????ng h??? ??eo tay v?? gi??y, c?? l??? l?? tr?????c khi h??? c??nh kh???n c???p, h??? ?????u ???? th??o ra ????? chu???n b??? ????? ph??ng tai n???n.

Sau khi kh???o s??t, ch???p ???nh xong, theo ????? ngh??? c???a ph??a M??ng C???, 9 n???n nh??n s??? ???????c ch??n tr??n m???t g?? cao c??ch ch??? x???y tai n???n h??n 1 km. L??c n??y ???? l?? 8 gi??? t???i, tr???i l???nh 2 ????? C, gi?? th???o nguy??n th???i m???nh. D?????i ??nh s??ng ????n pha ?? t??, m???t ti???u ?????i l??nh M??ng C??? kh???n tr????ng ????o h??? chu???n b??? cho l??? mai t??ng v??o ng??y mai.

Sau khi v??? ??n-??u-khan, hai b??n Trung Qu???c -M??ng C??? h???i ????m ?????n 3 gi??? s??ng v??? bi??n b???n ch??nh th???c, sau ???? tr??? l???i hi???n tr?????ng.

Ph??a M??ng C??? ????a ?????n 9 c??? quan t??i. Sau khi ch???p ???nh l???n cu???i, binh s?? M??ng C??? x???p c??c x??c ch???t v??o ??o quan theo th??? t??? s??? hi???u. Ri??ng x??c s??? 9, ng?????i to cao m?? 2 tay l???i gi?? l??n ?????u n??n kh??ng th??? x???p l???t, ?????i s??? Trung Qu???c ????nh ph???i ?????ng ?? ch???t 2 tay cho ng???n. Huy???t m??? d??i 10m, r???ng 3m, s??u 1,5m. Trong khi l??nh M??ng C??? l???p v?? ?????p m???, hai b??n h???i ????m tr??n xe ?? t?? v??? Bi??n b???n an t??ng, do ph??a M??ng C??? d??? th???o.

T???i h??m ???y, sau khi v??? ?????n ??n-??u-khan, hai b??n ti???p t???c th???o lu???n su???t ????m v??? ???Bi??n b???n ??i???u tra hi???n tr?????ng??? c??ng do ph??a M??ng C??? d??? th???o. Tuy kh??ng c??n kh??ng kh??ng g???i v??? n??y l?? ???x??m ph???m??? l??nh th??? M??ng C??? n???a, nh??ng ph??a M??ng C??? v???n ki??n tr?? nh???n m???nh m??y bay n??y ???ph???c v??? m???c ????ch qu??n s??????, c?? ???qu??n nh??n ??i tr??n m??y bay???, th???m ch?? n??i l?? ???ph???c v??? m???c ????ch qu??n s??????, r?? r??ng c?? ?? ????? mu???n ????a Trung Qu???c v??o th??? b???t l???i v??? ch??nh tr???. ?????i s??? Trung Qu???c ki??n tr?? n??i ????y l?? m??y bay d??n d???ng Trung Qu???c bay nh???m v??o ?????t M??ng C???. Hai b??n tranh c??i r???t g??ng. Khi tr???i s??ng, ph??a M??ng C??? ????? ngh??? ho??n h???p r???i b??? v??? kh??ng quay l???i.

?????i s??? Trung Qu???c m??? ra-??i-??, nghe ????i n?????c ngo??i ????a tin Ch??nh ph??? Trung Qu???c ???? ra l???nh ????ng c???a t???t c??? c??c s??n bay, c???m m??y bay c???t c??nh trong c??? n?????c. ??o??n r???ng vi???c ???y c?? li??n quan ?????n chi???c m??y bay r??i ??? M??ng C???, nh?? v???y v??? n??y r???t nghi??m tr???ng v?? ph???c t???p, nh???t thi???t ph???i th???nh th??? ?? ki???n trong n?????c, ?????i s??? H???a V??n ??ch y??u c???u ph??a M??ng C??? cho ??o??n v??? ngay U-lan-ba-to, v???i l?? do ????? chu???n b??? t??? ch???c ho???t ?????ng m???ng ng??y Qu???c kh??nh Trung Qu???c (1 th??ng 10), cu???c h???i ????m s??? ti???p t???c ??? U-lan-ba-to. Ph??a M??ng C??? kh??ng ?????ng ??, c??? ????i ti???p t???c h???i ????m su???t chi???u v?? t???i h??m ???y, nh??ng hai b??n kh??ng tho??? thu???n ???????c v???i nhau. Cu???i c??ng, m???c cho ph??a Trung Qu???c ph???n ?????i, ph??a M??ng C??? ????n ph????ng k?? ???Bi??n b???n ??i???u tra hi???n tr?????ng??? v?? ???Bi??n b???n an t??ng???.

Cu???c h???i ????m k???t th??c trong kh??ng kh?? c??ng th???ng. L??c ???y, S??? qu??n Trung Qu???c g???i ??i???n tho???i t??? U-lan-ba-to ?????n, ????? ngh??? ?????i s??? H???a v??? ngay S??? qu??n c?? vi???c kh???n. 6 gi??? chi???u ng??y 17 th??ng 9, hai ??o??n m???t n???ng nh?? ch?? c??ng l??n m??y bay tr??? v??? U-lan-ba-to.

Sau n??y, ?????i s??? H???a V??n ??ch nh??? l???i, ph??a M??ng C??? nh???n m???nh 2 ch??? ???qu??n d???ng??? trong Bi??n b???n l?? c?? l?? do c???a h???. L??m B??u l?? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng Trung Qu???c, L??m L???p Qu??? l?? Tr?????ng ban T??c chi???n c???a B??? T?? l???nh Kh??ng qu??n Trung Qu???c. Trong th???i gian C??ch m???ng V??n ho??, ng??nh H??ng kh??ng d??n d???ng Trung Qu???c do Kh??ng qu??n qu???n l??. C?? ??i???u l??c ???y trong n?????c kh??ng cho ?????i s??? bi???t t??nh ch???t c???a m??y bay m?? ch??? n??i l?? m??y bay m???t ph????ng h?????ng bay l???c v??o M??ng C??? m?? th??i.

Ph??a Trung Qu???c c??ng kh??ng y??u c???u ph??a M??ng C??? cho xin l???i chi???c h???p ??en tr??n m??y bay. ????y l?? vi???c ????ng ti???c nh???t, v?? th???i ???y c??n b??? S??? qu??n ch??a bi???t g?? v??? h???p ??en, trong n?????c c??ng kh??ng n??u y??u c???u n??y. V??? sau, c??c chuy??n gia h??ng kh??ng cho bi???t, tr??n chi???c m??y bay Trident L??m B??u s??? d???ng (mua c???a Anh Qu???c, l?? lo???i m??y bay hi???n ?????i nh???t Trung Qu???c h???i ???y) ???? c?? trang b??? h???p ??en, trong ???? ch???a nhi???u th??ng tin qu?? gi?? v??? v??? m??y bay r??i, r???t c???n cho c??ng t??c ??i???u tra.

V??? sau m???i bi???t, th???c ra tr?????c khi ?????i s??? Trung Qu???c ?????n ch??? chi???c Trident r??i, chi???c h???p ??en ???y c??ng m???t ?????ng c?? m??y bay [?] ???? b??? ng?????i Li??n X?? ?????n l???y mang ??i m???t. Ngay sau khi ??o??n Trung Qu???c r???i hi???n tr?????ng, U??? ban An ninh Qu???c gia Li??n X?? (KGB) l???i cho ng?????i ?????n ch??? ????. H??? ????o huy???t, c???t ?????u L??m B??u v?? Di???p Qu???n, cho v??o n???i n?????c lu???c cho bong h???t da, sau ???? mang v??? Moskva nghi??n c???u, ?????i chi???u v???i h??? s?? b???nh ??n c???a L??m B??u l??u tr??? ???????c trong th???i gian L??m B??u ch???a b???nh ??? Li??n X?? n??m 1938-1941 ????? x??c minh xem c?? ????ng l?? L??m B??u (nh?? Ch??nh ph??? Trung Qu???c m??i sau n??y m???i ra tuy??n b??? x??c nh???n ???? l?? L??m B??u) hay kh??ng.

Sau khi v??? ?????n U-lan-ba-to, ?????i s??? H???a V??n ??ch l???p t???c b??o c??o v??? n?????c v?? nh???n ???????c ch??? th??? ph???i ti???p t???c giao thi???p ngay v???i ph??a M??ng C???, xin l???i x??c c??c n???n nh??n v?? di v???t. Th??i ????? b???c x??c c???a ph??a Trung Qu???c khi???n ph??a M??ng C??? nghi ho???c, h??? y??u c???u Trung Qu???c cung c???p danh s??ch v?? ch???c v??? c???a n???n nh??n. Th???y v???y, ph??a Trung Qu???c b??n ????nh ch??? giao thi???p, v?? s??? ph??a M??ng C??? ??p ph???i tr??? gi?? cao. L???i m???t d???i d???t n???a c???a ph??a Trung Qu???c.

Ghi ch??:

Hi???n c?? 5 gi??? thuy???t v??? v??? m??y bay ch??? L??m B??u r??i t???i M??ng C???: 1- M??y bay h???t nhi??n li???u ph???i h??? c??nh kh???n c???p xu???ng ?????ng c???;  2- B??? t??n l???a Trung Qu???c (ho???c Li??n X??) b???n b??? th????ng, ph???i h??? c??nh g???p;  3- N???i b??? nh??m ng?????i tr??n m??y bay b???n nhau l??m m??y bay ph???i h??? c??nh;  4- Phi c??ng ch??? ?????ng l??i m??y bay ????m xu???ng t??? s??t ????? t??? l??ng trung th??nh v???i Mao Tr???ch ????ng (ph???ng ??o??n c???a ?????ng Ti???u B??nh);  5- Tr??n m??y bay r??i ??? M??ng C??? ch??? c?? L??m L???p Qu??? v?? ?????ng b???n, c??n v??? ch???ng L??m B??u ???? b??? ??m s??t ngay sau b???a d??? ti???c Mao chi??u ????i L??m B??u tr?????c ????.

Theo ghi ch??p t???i trang 1603-1604 trong ???Truy???n Mao Tr???ch ????ng??? do Ph??ng Nghi??n c???u t?? li???u Trung ????ng ?????ng CSTQ bi??n so???n, khi chi???c m??y bay s??? 256 ch??? L??m B??u v?? ?????ng b???n s???p s???a bay t???i bi??n gi???i Trung Qu???c-M??ng C???, c?? ng?????i th???nh th??? Mao Tr???ch ????ng xem c?? n??n cho m??y bay ??u???i theo ch???n l???i hay kh??ng. V?? khi ???y c??n ch??a r?? ?? ????? c???a L??m B??u v?? ?????ng b???n n??n Ch??? t???ch Mao kh??ng ?????ng ?? v???i ????? ngh??? n??y. L??c 1h50 s??ng ng??y 14/9, m??y bay 256 bay v??o kh??ng ph???n n?????c CHND M??ng C???. 2h30, m??y bay n??y r??i xu???ng v??ng ??n-??u-khan v?? b???c ch??y, to??n b??? ng?????i tr??n m??y bay thi???t m???ng. Sau n??y d???a v??o b??o c??o kh???o s??t th???c ?????a v?? ph??n t??ch c???a c??c chuy??n gia, Trung ????ng ??CSTQ ???? ti???t l??? b?? ???n c???a v??? tai n???n n??y: do h???t nhi??n li???u, m??y bay 256 bu???c ph???i h??? c??nh tr??n ?????ng c???, th??n m??y bay c??? s??t v???i m???t ?????t khi???n m??y bay ph??t n??? v?? ch??y.

Nguy???n H???i Ho??nh  t???ng h???p t??? c??c ngu???n t?? li???u c???a Trung Qu???c.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại9,066
  • Tổng lượt truy cập5,818,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây