Nh???ng ??i???u ch??a bi???t v??? con trai ??t c???a Joseph Stalin

Thứ bảy - 31/08/2019 03:46
L??c sinh th???i, Joseph Vissarionovich Stalin, l??nh t??? Li??n X?? c?? hai ng?????i v???, sinh ???????c ba ng?????i con. Ng?????i con ?????u v???i b?? Ekaterina Svanidze l?? Iakov Dzugasvili, c??n hai ng?????i sau v???i b?? Allilueva l?? Vasili Iosifovist Stalin v?? Svetlana Alliluyeva.
Nh???ng ??i???u ch??a bi???t v??? con trai ??t c???a Joseph Stalin

Nh???ng ??i???u ch??a bi???t v??? con trai ??t c???a Joseph Stalin

Print Friendly, PDF & Email

vasilystalin

T??c gi???: Tr?? Cao

L??c sinh th???i, Joseph Vissarionovich Stalin, l??nh t??? Li??n X?? c?? hai ng?????i v???, sinh ???????c ba ng?????i con. Ng?????i con ?????u v???i b?? Ekaterina Svanidze l?? Iakov Dzugasvili, c??n hai ng?????i sau v???i b?? Allilueva l?? Vasili Iosifovist Stalin v?? Svetlana Alliluyeva.

Trong s??? ba ng?????i con ???y, th?? cu???c ?????i c???a Vasili Iosifovist Stalin ch???a ?????ng r???t nhi???u nh???ng th??ng tr???m, th???m ch?? c?? l??c ??ng ???? t???ng b??? Ch??nh quy???n X??vi???t g???i l?? ???k??? th?? c???a nh??n d??n??????

Nh???ng bi k???ch ?????u ?????i

Sinh ng??y 21-3-1921 t???i Moscow, v?? m???c d?? l???n l??n trong ??i???n Kremli v???i cu???c s???ng v???t ch???t d?? th???a nh??ng Vasili l???i thi???u h???n s??? ch??m s??c c???a ng?????i cha. Do Stalin lu??n b???n r???n n??n ngo??i nh???ng gi??? h???c h??nh, ph???n l???n th???i gian Vasili ch??? ch??i ????a v???i nh???ng ng?????i l??nh c???n v??? v?? c?? em g??i Svetlana Alliluyeva.

T?????ng Nikolai Vlasic, T?? l???nh c???nh v??? c???a Stalin nh??? l???i: ???Vasili r???t ngh???ch ng???m v?? hi???u ?????ng. C???u lu??n ngh?? ra nh???ng tr?? ch??i r???i ????? ngh??? nh???ng ng?????i l??nh c???n v??? ph???i ch??i chung v???i m??nh v?? d?? nhi??n l?? ch???ng ai d??m tr??i ?? c???u b?????. Sau n??y, trong nh???t k??, Vasili vi???t: ???T??i ch??? ???????c s???ng khi cha t??i c??n s???ng???.

N??m Vasili l??n 4 tu???i, m???t bi k???ch x???y ra ???? khi???n tr?? ??c non tr??? nh?? m???t t??? gi???y tr???ng c???a c???u b?? b??? b??i l??n m???t v???t m???c ??en. Ng?????i anh c??ng cha kh??c m??? c???a c???u l?? Iakov Dzugasvili, l??c ???y 18 tu???i b???ng d??ng ????i Stalin cho??? l???y v???. Tuy nhi??n, Stalin c????ng quy???t t??? ch???i v?? y??u c???u Iakov ph???i h???c xong ?????i h???c. Ph???n ch??, Iakov d??ng s??ng t??? s??t nh??ng kh??ng ch???t. Sau v??? vi???c n??y, Stalin tuy??n b??? v???i nh???ng ng?????i th??n c???n: ???M???c k??? n??! N?? mu???n s???ng ??? ????u v?? v???i ai l?? vi???c c???a n?????.

Ng??y 9-11-1932, m??? Vasili l?? b?? Nadezhda Allilueva t??? s??t. Bi k???ch ???y m???t l???n n???a l???i t??c ?????ng kh??ng ??t ?????n s??? tr?????ng th??nh c???a ??ng. ??ng vi???t: ???Ch??n c???t m??? t??i xong, cha t??i v??i ?????u v??o c??ng vi???c. T??i ???? s???ng thi???u t??nh th????ng c???a m??? v?? kh??ng ???????c cha ch??m s??c th?????ng xuy??n. T??i c??? th??? l???n l??n, ch???u ???nh h?????ng c???a nh???ng ng?????i l??nh c???nh v??? v?? d???n d??, n?? tr??? th??nh m???t ph???n trong nh??n c??ch t??i. V?? v???y, ????i l??c t??i c?? nh???ng th??i ????? x??? s??? v?? ch???ng m???c. T??i t???p t??nh u???ng r?????u v?? h??t thu???c l?? r???t s???m, ngay t??? h???i c??n h???c ??? Tr?????ng Trung h???c s??? 25, Moscow???.

M???c d?? ????ch th??n Stalin giao vi???c gi??m s??t Vasili cho t?????ng c???nh v??? Nikolai Vlasic, v?? ph???i th?????ng xuy??n b??o c??o v???i Stalin v??? k???t qu??? h???c t???p nh??ng ??i???u n??y c??ng kh??ng ng??n ???????c t??nh ngh???ch ng???m c???a Vasili. ??ng vi???t trong h???i k??: ???Gi??o vi??n ch??? nhi???m nh???n x??t t??i h???c k??m, hay ph?? ph??ch nh??ng l???i r???t t???t b???ng, d??? h??a ?????ng v?? lu??n s???n s??ng gi??p ????? b???n b?????. Tuy nhi??n, nh???ng l???i nh???n x??t n??y kh??ng bao gi??? ???????c ghi v??o h???c b???, m?? ch??? l?? nh???ng trao ?????i ri??ng gi???a gi??o vi??n ch??? nhi???m v???i t?????ng Nikolai Vlasic ??? v?? Nikolai Vlasic c??ng ch???ng l???n n??o n??i v???i Stalin l?? Vasili h???c k??m b???i m???t l??? ????n gi???n: Vasili l?? con con trai ?????i nguy??n so??i Stalin!

Tr??? th??nh phi c??ng

T???t nghi???p trung h???c, thay v?? h???c ti???p l??n ?????i h???c th?? Vasili l???i quy???t ?????nh ch???n con ???????ng binh nghi???p. N???p ????n v??o Tr?????ng H??ng kh??ng Qu??n s??? Kachin t???i Crimea v?? m???c d?? thi kh??ng ????? ??i???m nh??ng Vasili v???n tr??ng tuy???n. Ch???ng nh???ng th???, Ban Gi??m hi???u c??n ??u ??i d??nh cho anh ch??ng phi c??ng t????ng lai n??y m???t c??n ph??ng ri??ng v???i ?????y ????? ti???n nghi thay v?? ph???i ??? trong k?? t??c x??. Bi???t ???????c tin ???y, Stalin ra l???nh cho hi???u tr?????ng ????a Vasili tr??? l???i s???ng chung v???i c??c h???c vi??n kh??c ?????ng th???i y??u c???u ??ng ph???i  th???c hi???n ?????y ????? ch????ng tr??nh h???c t???p.

 

Vasili khi l?? Trung ??o??n tr?????ng Trung ??o??n Kh??ng qu??n ti??m k??ch c???n v??? s??? 32.

T???t nghi???p phi c??ng v???i ??i???m l?? thuy???t k??m nh??ng ??i???m th???c h??nh l???i r???t cao, Vasili nh???n nhi???m v??? t???i Ph??ng Thanh tra thu???c B??? tham m??u Qu??n ch???ng Kh??ng qu??n c???a H???ng qu??n Li??n X??. T???i ????y, ??ng ???? g???p thi???u n??? Galina Burdonskaia. H??? k???t h??n l??c Vasili m???i 19 tu???i. Sau n??y ??ng c??n l???y th??m 3 ng?????i v??? n???a v?? c?? t???ng c???ng 3 ng?????i con nh??ng ch???ng ai ch???u ???????c t??nh kh?? ???s??ng n???ng chi???u m??a??? c???a ??ng.

Th??ng 12-1941, Vasili mang qu??n h??m thi???u t??, ph???c v??? t???i Trung ??o??n Kh??ng qu??n ti??m k??ch s??? 16, c??n c??? ?????t t???I Moscow. Khi ph??t x??t ?????c t???n c??ng Li??n X?? m??a h?? n??m 1942, Vasili xin ra tr???n. Th???i ??i???m n??y, ng?????i anh c??ng cha kh??c m??? v???i ??ng l?? Iakov Djugasvili b??? qu??n ?????c b???t l??m t?? binh r???i b??? ????a ?????n tr???i t???p trung Dachenhauden. L??c ???y ng?????i ?????c ???? c?? ?? ?????nh trao tr??? Iacov ????? ?????i l???y th???ng ch??? Paulus, ?????u h??ng H???ng qu??n Li??n x?? ng??y 31-1-1943 t???i m???t tr???n Stalingrad.

Tuy nhi??n, Stalin ???? tr??? l???i ph??t x??t ?????c b???ng c??u n??i n???i ti???ng: ???T??i kh??ng ????nh ?????i m???t th???ng ch??? ????? l???y m???t ng?????i l??nh???. V??? sau, Iakov Dzugasvili ch???t trong tr???i t???p trung m?? l?? do th?? c?? nh??n ch???ng cho r???ng ??ng b??? ph??t x??t ?????c gi???t, nh??ng c??ng c?? ng?????i qu??? quy???t Iakov Dzugasvili ??m m??u tr???n tr???i. Khi tr??o qua h??ng r??o v?? v?? kh??ng bi???t n?? ???? ???????c truy???n ??i???n, ??ng b??? ??i???n gi???t ch???t.

Trong su???t th???i gian l?? phi c??ng chi???n ?????u r???i tr??? th??nh Trung ??o??n tr?????ng Trung ??o??n Kh??ng qu??n ti??m k??ch c???n v??? s??? 32, Vasili ???? tham gia nhi???u tr???n kh??ng chi???n, 3 l???n ???????c nh???n Hu??n ch????ng C??? ????? nh??ng s??? m??y bay ph??t x??t ?????c b??? Vasili b???n h??? th?? kh??ng r?? r??ng. C?? ng?????i n??i 2 chi???c, ng?????i n??i 3 chi???c v?? c?? ng?????i qu??? quy???t Vasili ???? b???n r??i 5 chi???c, nh??ng trong b???ng th??nh t??ch, ch??? th???y ghi l?? ???ng??y 5-3-1943, Vasili ???? b???n r??i m???t m??y bay ti??m k??ch Fw 190 c???a ph??t x??t ?????c???.

Tuy v???y, t???t c??? phi c??ng thu???c Trung ??o??n Kh??ng qu??n ti??m k??ch c???n v??? s??? 32 ?????u c??ng nh???n r???ng Vasili l?? ng?????i c???c k??? gan d??? v?? d??ng c???m. ???y th??? m?? v???n do t??nh ngh???ch ng???m, Vasili b??? Stalin gi??ng ch???c xu???ng l??m phi c??ng hu???n luy???n ch??? v?? ??ng ???? d??ng m???t vi??n ?????n ?????i b??c 20mm c???a m??y bay IL-2 ????? ????nh c??. Ch???ng hi???u ?????t k??p n??? th??? n??o m?? vi??n ?????n ph??t n??? tr?????c khi Vasili k???p n??m xu???ng n?????c khi???n m???t phi c??ng ch???t ngay t???i ch???, nhi???u ng?????i kh??c b??? th????ng, trong ???? c?? c??? Vasili.

Gi???a n??m 1944, Vasili ???????c ph???c h???i, tr??? th??nh S?? ??o??n tr?????ng S?? ??o??n Kh??ng qu??n ti??m k??ch C???n v??? s??? 3. Th??ng 3-1946, khi m???i g???n 26 tu???i, Vasily ???????c phong qu??n h??m thi???u t?????ng. N??m 1948, Vasily Stalin l?? trung t?????ng, T?? l???nh l???c l?????ng Kh??ng qu??n Qu??n khu Moscow nh??ng trong l?? l???ch, Vasili v???n b??? ????nh gi?? l??  ???n??ng t??nh, th???n kinh y???u, c?? nh???ng tr?????ng h???p h??nh hung c???p d?????i???, ch??? y???u l?? v?? r?????u!

M???t l???n n???a, xui r???i v???n kh??ng bu??ng tha Vasili. Ng??y 1-5-1952, m???t chi???c m??y bay n??m bom TU-4 trong ?????i bay duy???t binh do Vasili ch??? huy, khi h??? c??nh ???? ????m v??o m???t ng???n ?????i. C??? phi h??nh ??o??n ?????u ch???t m?? nguy??n nh??n l?? Vasili ???? bu???c h??? ph???i bay trong th???i ti???t x???u. Sau nhi???u cu???c ??i???u tra, ng??y 27-7-1952, Stalin k?? quy???t ?????nh c??ch ch???c Vasili v???i l?? do ??????? thi???u tr??ch nhi???m, ????? x???y ra tai n???n khi???n 6 phi c??ng ch???t, 1 m??y bay b??? ph?? h???y ho??n to??n???.

Tr??? th??nh ???k??? th?? c???a nh??n d??n???

Th??ng 3-1953, Stalin qua ?????i. Trong tang l???, Vasili nh???c ??i nh???c l???i c??u n??i: ???Ng?????i ta ???? gi???t cha r???i!???. Ch??a h???t, ng??y 28-4-1953, trong b???a ??n t???i v???i m???t nh?? ngo???i giao Anh Qu???c, Vasili tuy??n b??? ???s??? ti???t l??? v??? t???t c??? nh???ng chuy???n b?? m???t c???a nh???ng ng?????i th??n c???n v???i Stalin, k??? c??? nh???ng ng?????i ?????ng ?????u nh?? n?????c???. Tr?????c s??? vi???c ?????ng tr???i ???y, Nicolai Bulganin ??? B??? tr?????ng Qu???c ph??ng Li??n X?? ???? ra l???nh chuy???n Vasili ?????n Qu??n khu Siberia ????? ??ng kh??ng c??n c?? th??? g??y ra m???i ??e d???a n??o nh??ng Vasili ch???ng l???nh.

 

Vasili c??ng ng?????i v??? th??? 4 l?? Yekaterina Timoshenko trong tang l??? Stalin.

Ng??y 26-3-1953, Vasili b??? bu???c ph???i gi???i ng??, c???m kh??ng ???????c ph??p m???c qu??n ph???c. 1 th??ng sau ??ng b??? b???t v???i c??c t???i danh vu kh???ng, h??nh hung, l???m d???ng ch???c v???. B??? t???m giam h??n 2 n??m, n??m 1955 Vasili ra t??a, nh???n m???c ??n 8 n??m t??. B???n c??o tr???ng vi???t: ???Vasili ???? tung tin r???ng l??nh t??? Stalin qua ?????i kh??ng ph???i v?? c??i ch???t t??? nhi??n m?? do b??n tay s???p ?????t c???a nh???ng th??? l???c cao c???p. Th??m v??o ???? anh ta c?? ?? ?????nh t??? c??o ??i???u n??y v???i b??o ch?? n?????c ngo??i nh?? m???t s??? vu kh???ng nh???ng ng?????i l??nh ?????o ?????ng v?? Ch??nh ph??? X??vi???t. Anh ta ???? tr??? th??nh k??? th?? c???a nh??n d??n???.

Th??? ??n t???i nh?? t?? Vladimirsky ??? n??i giam gi??? nh???ng t???i ph???m c???c k??? nguy hi???m, t??n c???a Vasili ch??? ???????c ghi m???t c??ch ????n gi???n: ???Vasili Pavlovich Vasiliev???, kh??ng h??? c?? ch??? Stalin. Vi???t ????n g???i T???ng B?? th?? ?????ng C???ng s???n Li??n X?? l?? Nikita Khrushchev v?? Ch??? t???ch H???i ?????ng B??? tr?????ng Georgy Maksimilianovich Malenkov ????? xin khoan h???ng nh??ng ????n b??? b??c v?? Vasili b??? coi l?? m???t ng?????i nguy hi???m.

Ng??y 11-1-1960, Vasili ???????c ph??ng th??ch. Khi g???p T???ng B?? th?? Nikita Khrusev, Vasili nh???n ???????c l???i khuy??n l?? ???n??n bi???t m??nh l?? ai, v?? n??n hi???u  r?? v??? tr?? c???a m??nh???. B??n c???nh ????, Khrusev c??ng n??i r???ng ??ng ta r???t s???n l??ng qu??n ??i nh???ng chuy???n c?? ??? l?? chuy???n m?? Vasili t??? c??o Khrusev c?? li??n quan tr???c ti???p ?????n c??i ch???t c???a Stalin.

???????c cho ??i ngh??? d?????ng, cai r?????u 3 th??ng ??? Kislovodsk, ???????c kh??i ph???c l???i qu??n t???ch v?? ???????c h?????ng l????ng h??u m???i th??ng 300 r??p, Vasili s???ng trong m???t c??n h??? t???i Moscow do B??? Qu???c ph??ng Li??n X?? c???p. M???c d?? ??i l???i, sinh ho???t kh?? kh??n do h???u qu??? c???a ch???ng nghi???n r?????u v?? nh???ng b???nh t???t m???c ph???i l??c c??n ??? trong tr???i giam nh??ng ???t???t l???n h??n t??i???, m???t l???n n???a Vasili l???i l??n ti???ng t??? c??o ?????m m??u gi???t h???i cha m??nh??? c??ng nh???ng l???i l??? ch???ng Ch??nh quy???n X??vi???t.

B??? b???t giam, ?????u n??m 1961 Vasili ???????c tha v?? c?? nh???ng v???n ????? v??? t??m th???n. D???u v???y, ??ng b??? c???m c?? tr?? ??? Moscow c??ng nh?? ??? Gruzia ??? l?? qu?? h????ng c???a Stalin v?? ng?????i ta s??? r???ng ??ng s??? l???i d???ng t??n tu???i v?? uy t??n c???a cha m??nh ????? n???i lo???n. N??i sinh s???ng cu???i c??ng c???a ??ng l?? th??nh ph??? Kazan, th??? ph??? c???a C???ng h??a Tatarstan thu???c Li??n bang C???ng h??a X?? h???i ch??? ngh??a X??vi???t. Ch??a h???t, th??ng 1-1962, Vasili ???????c c???p ch???ng minh th?? m???i. Trong ch???ng minh th??, t??n h??? c???a ??ng l??c n??y l?? ???Vasili Dzugasvili??? ??? ngh??a l?? ch???ng c??n ch??t g?? li??n quan ?????n Stalin!

Ng??y 19-3-1962, Vasili qua ?????i do nh???ng di ch???ng c???a n???n nghi???n r?????u m??n t??nh khi ch??? c??n 2 ng??y n???a l?? ??ng tr??n 41 tu???i. N??m 1999, T??a ??n t???i cao Nga h???y b??? t???i danh tuy??n truy???n ch???ng Li??n X?? ?????i v???i Vasili. N??m 2002, m??? ??ng ???????c c???i t??ng v?? ???????c ????a v??? ch??n t???i m???t ngh??a trang ??? Moscow. L???n n??y, h??? t??n ??ng ???????c kh???c ?????y ????? tr??n t???m bia ????: Vasili Iosifovich Stalin.

Ngu???n: ANTG


  1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,623
  • Tháng hiện tại14,779
  • Tổng lượt truy cập5,909,781
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây