Nh?? th?? P?? t?? phi

Thứ bảy - 14/12/2019 01:34
Nh?? th?? Hung-ga-ri P??-t?? - phi c?? vi???t:"T??? (lo v?? ??i t??nhV?? c??c ng?????i t??i s???ngV?? t??nh y??u l???ng l???ngT??i xin hi???n ?????i t??iV?? t??? do mu??n ?????iT??i hi sinh t??nh ??i".
Nh?? th??  P?? t?? phi

Nh?? th?? Hung-ga-ri P??-t?? - phi c?? vi???t:

"T??? (lo v?? ??i t??nh

V?? c??c ng?????i t??i s???ng

V?? t??nh y??u l???ng l???ng

T??i xin hi???n ?????i t??i

V?? t??? do mu??n ?????i

T??i hi sinh t??nh ??i".

H??y b??nh lu???n nh???ng c??u th?? tr??n.

D??N ??

I. M??? B??I

-     L?? m???t nh?? th?? l???n, ?????ng th???i l?? m???t chi???n s?? c??ch m???ng trung th??nh v???i l?? t?????ng d??n ch???, Sau-??or P??-t??-phi (1823 - 1849) ???? vi???t n??n nh???ng v???n th?? ch??y b???ng kh??t v???ng t??? do, ng???i ca ?????t n?????c Hung-ga-ri v???i c??u th?? n???i ti???ng: ????????ng l??n, h???i ng?????i Hung-ga-ri, T??? qu???c g???i ng?????i???.

-     P?? ??? t?? - phi c??ng ?????t ra m???i quan h??? gi???a t??nh y??u l???a ????i v?? t??nh y??u T??? qu???c. V???i ??ng, c??? hai ?????u cao qu??, thi??ng li??ng. Nh??ng t??? do v???n l?? cao qu?? nh???t. ??o???n th?? sau th??? hi???n r???t r?? quan ni???m ti???n b??? c???a ??ng:

T??? do v?? ??i t??nh

V?? c??c ng?????i t??i s???ng

V?? t??nh y??u l???ng l???ng

T??i xin hi???n ?????i t??i

V?? t??? do mu??n ?????i

T??i hi sinh t??nh ??i.

II. TH??N B??I         

A. GI???I TH??CH

1. Kh??ng ??t ng?????i t??m ?????c v??? m???t c??u n??i c???a c??? nh??n: ???Nhi n??? t??nh tr?????ng, anh h??ng kh?? ??o???n??? (T??nh y??u c???a ng?????i ph??? n??? c?? th??? l??m nh???t ch?? anh h??ng). C?? l??? n??o, t??nh y??u ????i l???a v?? t??? do l???i kh??ng th??? h??a h???p? Kh??ng ph???i th???. M???t t??nh y??u cao ?????p, b???n th??n n?? ???? l?? m???t gi?? tr??? thi??ng li??ng. Song c?? m???t t??nh y??u kh??c cao h??n: t??nh y??u t??? do, kh??t v???ng t??? do. ????? nh???n m???nh kh??t v???ng n??y, nh?? th?? P??-t??-phi ???? x??c ?????nh: ???V?? t??? do mu??n ?????i - T??i hi sinh t??nh ??i???. Qu??? l?? nh???ng c??u th?? ?????p, th??? hi???n m???t t??m h???n ?????p, m???t kh??t v???ng cao c???, ?????y t??nh nh??n v??n.

2. Tuy nhi??n, c?? nhi???u c??ch quan ni???m v??? t??? do. C?? ng?????i cho r???ng t??? do l?? kh??ng r??ng bu???c m??nh v???i ng?????i kh??c, l???i c?? ng?????i coi t??? do l?? ai mu???n l??m g?? c??ng ???????c, t??y theo ?? th??ch c???a m??nh. Nh???ng quan ni???m n??y, ho???c l?? th??? ?? v???i ng?????i kh??c, l???ng tr??nh tr??ch nhi???m v?? ngh??a v???, ho???c l?? n???i lo???n ki???u v?? ch??nh ph???. V???i P??-t??-phi, t??? do mang ?? ngh??a l???n lao h??n nhi???u. ???? l?? l?? t?????ng, l?? l??? s???ng cao ?????p c???a d??n t???c, r???ng h??n l?? c???a nh??n lo???i, l?? kh??t v???ng ???????c gi???i ph??ng. ?? th?? c???a P??-t?????phi l??m ta nh??? ?????n nh???ng v???n th?? c???a ng?????i t?? v?? ?????i H??? Ch?? Minh:

Tr??n ?????i ngh??n v???n ??i???u cay ?????ng

Cay ?????ng chi b???ng m???t t??? do.

3. Ch??? m???t khi d??n t???c ???????c t??? do, c?? nh??n m???i th???c s??? ???????c t??? do v???i ????ng ngh??a c???a n??. Hi???u ???????c gi?? tr??? cao qu?? c???a t??? do, P??-t??-phi s???n s??ng hi???n d??ng t???t c???, k??? c??? t??nh y??u l???ng l???ng c???a ch??nh m??nh. Nhi???u ng?????i ???? t???ng nghe nh???ng c??u th?? t??m huy???t c???a P??-t??-phi v??? t??? do v?? t??nh y??u:

Em ??i r???t c?? th???

 Anh ng?? xu???ng chi???n tr?????ng

????i m??i t????i ?????n x??

Ch??a m???t l???n ???????c h??n

Nh??ng d?? ch???t em ai

H??n em b???ng ????i m??i

C???a m???t ng?????i n?? l???.

B. B??NH LU???N

1. Trong qua ni???m c???a P??-t??-phi, m???i quan h??? gi???a t??nh y??u v?? t??? do ???????c hi???u r???t ????ng ?????n. Nh?? th?? ????u c?? h??? th???p t??nh y??u, ng?????i ta bi???t r???ng, P??-t??-phi th?????ng vi???t nh???ng b??i th?? ????? ca ng???i t??? qu???c, con ng?????i Hung-ga-ri, ca ng???i ng?????i v??? y??u qu?? Dzen- ????-r??y (J.Szendrey). Tr??n th???c t???, nh???ng v???n th?? d??nh cho v??? ??ng trong t???p th?? Cu???i th??ng ch??n ???????c coi l?? ?????nh cao th?? tr??? t??nh P??-t?????phi. H??n ai h???t, nh?? th?? hi???u ???????c s???c m???nh t??nh y??u. T??nh y??u kh??ng ch??? ???nh??n ????i??? con ng?????i, khi???n con ng?????i gi??u c?? h??n m?? c??n ??em l???i cho cu???c ?????i nh???ng h????ng v??? ng???t ng??o, h???nh ph??c.

2. N???u nh?? t??nh y??u ????i l???a l?? chuy???n t??m ?????u ?? h???p ri??ng t?? th?? t??? do l???i l?? v???n ????? c?? t??nh x?? h???i, li??n quan ?????n v???n m???nh c???a d??n t???c v?? c???ng ?????ng. ????? gi??nh ???????c t??? do ????u ch?? ng??y m???t ng??y hai, ???? l?? m???t qu?? tr??nh gian kh??? v?? quy???t li???t. Nh??ng gi???a t??nh y??u v?? t??? do, nh???ng ng?????i ch??n ch??nh bao gi??? c??ng ch???n t??? do, s???n s??ng hi sinh l???i ??ch ri??ng ????? ?????u tranh gi??nh ?????c l???p t??? do cho t??? qu???c. N???u ai c??ng ch??? ngh?? ?????n h???nh ph??c ri??ng m?? qu??n ??i nhi???m v??? t??? qu???c giao ph?? khi ?????t n?????c b??? x??m l??ng th?? l??m sao c?? ???????c t??? do ?????c l???p? V?? m???t khi ?????t n?????c m???t t??? do th?? h???nh ph??c t??nh y??u c??ng ch??? l?? h???nh ph??c c???a nh???ng s??? ph???n ???vong qu???c n????? m?? th??i!

3. Tuy nhi??n, nh???ng v???n th?? c???a P??-t??-phi c??ng cho th???y t??nh y??u bao gi??? c??ng cao c???. V?? th???, ph???i bi???t ???hi???n d??ng??? h???t m??nh cho t??nh y??u. Song khi t??? qu???c c???n, th?? ph???i bi???t hi sinh t??nh ??i. ????y l?? m???t quan ni???m kh??ng h??? m??u thu???n m?? th???ng nh???t bi???n ch???ng. B??i th?? c???a P??-t??-phi gi??p ta hi???u h??n tr??ch nhi???m v?? ngh??a v??? c???a m???i ng?????i ?????i v???i t??? qu???c v?? nh??n d??n. Quan ni???m ???y c??ng c?? ?? ngh??a h??n ?????i v???i th??? h??? tr???, ch??? nh??n c???a ?????t n?????c trong t????ng lai.

III. K???T B??I

-     Nh???ng c??u th?? c???a P??-t??-phi h??m ch???a m???t ch??n l?? l???n v??? ?????i s???ng, v??? l?? t?????ng, gi??p ta nh??n r?? h??n m???i quan h??? ri??ng ??? chung.

-     ?????c th?? P??-t??-phi c??ng c?? ngh??a l?? h???c theo cu???c ?????i ??ng - m???t coi ng?????i lu??n d??ng hi???n t???t c??? cho t??? qu???c, nh??n d??n.

Ngu???n: Ch??i Phong Th???y

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,300
  • Tháng hiện tại73,262
  • Tổng lượt truy cập6,308,314
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây