L?? Nhu???- Nh?? v??n

Thứ tư - 04/09/2019 04:41
L?? Nhu??? l?? ki???u ti???u thuy???t gia khi???n ch??nh c??c nh?? v??n ph???i "k??nh n???" h??n l?? nh???ng ?????c gi??? b??nh d??n. ??ng kh??ng n???i ?????n m???c ?????i ch??ng nh?? M???c Ng??n v???i t??c ph???m Cao l????ng ????? hay D?? Hoa, ng?????i vi???t Ph???i s???ng (b???i c??? hai ?????u ???????c Tr????ng Ngh??? M??u chuy???n th??nh phim). Thay v?? th???, L?? s???ng k??n ????o, t???p trung ?????c, ngh?? v?? vi???t kh??ng ng???ng ngh???.
Sau v??i n??m, ??ng l???i khi???n th??? gi???i v??n h???c ph???i s???ng s???t v?? m???t t??c ph???m m???i. Ti???u thuy???t m???i nh???t c???a L?? l?? Ng??n Th??nh c??? s??? (NXB V??n ngh??? D????ng T??? ???n
L?? Nhu???- Nh?? v??n
L?? Nhu???: Nh?? v??n TQ ??ang ???????c ph????ng T??y ch?? ??
4 trong s??? 5 t??c ph???m c???a ??ng ???? ???????c Goran Malmqvist - Vi???n s?? Vi???n H??n l??m Th???y ??i???n d???ch. ??ng l?? nh?? v??n Trung Qu???c ???????c ph????ng T??y ch?? ?? nh???t hi???n nay.
L?? Nhu???
4 trong s??? 5 t??c ph???m c???a ??ng ???? ???????c Goran Malmqvist - Vi???n s?? Vi???n H??n l??m Th???y ??i???n d???ch. ??ng l?? nh?? v??n Trung Qu???c ???????c ph????ng T??y ch?? ?? nh???t hi???n nay.
L?? Nhu??? l?? ki???u ti???u thuy???t gia khi???n ch??nh c??c nh?? v??n ph???i "k??nh n???" h??n l?? nh???ng ?????c gi??? b??nh d??n. ??ng kh??ng n???i ?????n m???c ?????i ch??ng nh?? M???c Ng??n v???i t??c ph???m Cao l????ng ????? hay D?? Hoa, ng?????i vi???t Ph???i s???ng (b???i c??? hai ?????u ???????c Tr????ng Ngh??? M??u chuy???n th??nh phim). Thay v?? th???, L?? s???ng k??n ????o, t???p trung ?????c, ngh?? v?? vi???t kh??ng ng???ng ngh???.
Sau v??i n??m, ??ng l???i khi???n th??? gi???i v??n h???c ph???i s???ng s???t v?? m???t t??c ph???m m???i. Ti???u thuy???t m???i nh???t c???a L?? l?? Ng??n Th??nh c??? s??? (NXB V??n ngh??? D????ng T??? ???n h??nh th??ng 5 n??m 2002) ???? c?? th??nh c??ng vang d???i, ??o???t gi???i th?????ng v??n h???c Mao Thu???n v???a r???i v?? ngay l???p t???c ???????c x???p v??o trong s??? "100 ti???u thuy???t l???n nh???t c???a Trung Qu???c trong m???i th???i ?????i".
Tr??n th??? tr?????ng v??n h???c qu???c t???, L?? ???????c ch?? ?? h??n h???n c??c nh?? v??n kh??c. T??c ph???m c???a ??ng ???????c c??c nh?? H??n h???c gi???i nh???t th??? gi???i theo s??t ????? d???ch. ?????c bi???t trong s??? ???? l?? Goran Malmqvist, th??nh vi??n n??i ti???ng H??n duy nh???t c???a Vi???n H??n l??m Thu??? ??i???n, n??i trao gi???i Nobel h??ng n??m.
Malmqvist "b??m" L?? Nhu??? ngay t??? th??nh c??ng ?????u ti??n c???a ??ng v???i t??c ph???m H???u th??? n??m 1989. Ng??i vi???n s?? c?? quy???n b??? phi???u trao gi???i Nobel n??y ???? d???ch 3 trong s??? 5 t??c ph???m c???a L?? v?? tuy??n b??? ??ang h??o h???ng d???ch cu???n th??? 4 Ng??n Th??nh c??? s???. Ngo??i ra, t??c ph???m c???a L?? c??ng c???c k??? thu h??t ?????c gi??? ??u M??? nh??? c??c d???ch gi??? n???i ti???ng nh?? Howard Goldblatt (M???) v?? Annie Curien (Ph??p).
M???t l?? do ????? L?? Nhu??? kh??ng qu?? n???i ??? ?????i l???c ch??nh l?? vi???c ??ng kh??ng thu???c t??p nh?? v??n "m???n ?????". V???i m???i ti???u thuy???t, L?? ?????u suy t?????ng v?? chu???n b??? d??i d??i. Khi L?? vi???t, c??ng r???t ch???m. Tr?????c khi b???t ?????u vi???t C???u ch???, ??ng ng???m ngh?? t???i 7 n??m, Ng??n Th??nh c??? s??? th?? L?? c??n ngh?? l??u h??n. Nh??ng k???t qu??? th?? th???c ???n t?????ng. T??? H???u th??? (1989), C???u ch??? (1992) ?????n V?? phong chi th??? (1994 - NXB V??n h???c v???a ???n h??nh b???n ti???ng Vi???t v???i t???a l?? C??y kh??ng gi??), V???n l?? v?? v??n (1996) v?? cu???i c??ng l?? Ng??n Th??nh c??? s??? (2002) m???i t??c ph???m c???a L?? ?????u kh??c nhau ?????n c??n b???n trong b??t ph??p v?? c??ch k??? chuy???n.
B??? c???c c???a c??c c??u chuy???n c??ng v???y. Song, d?? ????? t??i c?? th??? n??o, c??c c??u chuy???n c???a ??ng ?????u xoay quanh m???t ch??? ????? duy nh???t - kh??m ph?? b???n ch???t c???a ?????i s???ng con ng?????i. L?? do n???a khi???n L?? kh??ng ?????i ch??ng l?? ??ng ?????ng ngo??i m???i "tr??o l??u" v??n h???c v???n c?? ??? TQ r???t nhi???u t??? 1970 ?????n nay. Nh?? lo???i "v??n h???c v???t th????ng" v???i h??ng tri???u b???n s??ch b??n ra trong ?????u nh???ng n??m 1980 m?? t??? to?? ??n v?? n???i kh??? c???c trong c??ch m???ng v??n ho?? (1966-1976); hay "v??n h???c v??? ngu???n" v???i nh???ng ho??i ni???m th???i trai tr??? trong c??ch m???ng v??n ho?? tr???n ??t nhi???u bu???n th????ng.
T??? 1990, v??n ho?? th????ng m???i ???? h??t h???n nhi???u v??n s?? TQ v?? h??? ???? h?????ng v??n h???c theo ki???u gi???i tr??, t????i m??t. Trong ti???u lu???n Ch???ng h??t ?????ng ca (1994), L?? Nhu??? ???? vi???t: "T??? khi nh?? T???n th???ng nh???t c??ch ??o c??ch c??n, v?? s??? ng?????i TQ ch??? th??ch c???t gi???ng c??ng t???p th???, th???c ????ng ch??n, kh?? ch???u. Ch??ng ta li???u c?? gan h??t solo hay kh??ng?".
Hai t??m ??i???m trong t??c ph???m c???a L?? Nhu??? l?? N??i L???c L????ngv?? Ng??n Th??nh c??? s???, kh??c x??? qua ?????i ??ng, m???t cu???c ?????i cay ?????ng L?? t???ng n???m tr???i c??ng v???i th??? h??? m??nh trong C??ch m???ng V??n ho??, khi ??ng m???i 16 tu???i ??? B???c Kinh. L?? b??? ????a v??? n??i L???c L????ng ??? S??n T??y ????? c???i t???o, 6 n??m r??ng, trong m???t ng??i l??ng bi???t l???p c?? c??? th???y 11 gia ????nh. Ch??nh ?????i c???i t???o ???? sinh ra v??n s?? L?? Nhu???. "T??i c?? ???????c nh???ng kinh nghi???m c?? nh??n l???n nh???t c???a ?????i t??i ??? ????, nh???ng ??i???u quy???t ?????nh v??n phong c???a t??i sau n??y", ??ng n??i.
Nh??ng L?? ch???ng ho?? gi???ng v??o h???p x?????ng "v??n h???c v???t th????ng". ??ng vi???t H???u th??? - t???p 17 truy???n ng???n - r???t mu???n v???i m???t l???i nh??n kh??c h???n. Qua m?? t??? cu???c ?????i th?????ng nh???t ?????y kh???n kh??? y??u gh??t c???a n??ng d??n v??ng L???c L????ng, L?? ???? v??? n??n m???t b???c ch??n dung v??n ho?? v??? m???t v??ng ?????t c???a TQ.
N??m 1994, 1996 L?? tr??? l???i n??i ????y ????? "ch???" ra 2 ti???u thuy???t n???a: C??y kh??ng gi?? v?? V???n l?? v?? v??n. Kh??c v???i N??i L???c L????ngNg??n Th??nh c??? s??? l?? m???t ?????a ch??? t?????ng t?????ng c???a nh?? v??n sau nhi???u n??m nghi??n c???u v?? "ch??? t???o" c??c m???u ng?????i, trang ph???c, s??ng su???i, ngh??? l??m mu???i v?? nh???ng t??? h???i c???a "th??nh ph??? b???c". ????y ch??nh l?? n???n t???ng c???a C???u ch???v?? ?????c bi???t l?? Ng??n Th??nh c??? s???, c??u chuy???n t??? v??? nh???ng con ng?????i ??? c??i th??nh ph??? chao ?????o trong cu???c c??ch m???ng 1911 l???t ????? Thanh tri???u. "Nh??n v???t ch??nh c???a Ng??n Th??nh c??? s??? l?? l???ch s???", nh?? v??n th???a nh???n. V???i nh???ng ng?????i nh???t ph??n tr??u ??? Ng??n Th??nh c??? s???, nh???ng ng?????i l??m mu???i m???, v???i n???i bu???n, ??au ?????n v?? c??i ch???t c???a h???, ng?????i ta nh??n th???y l???ch s???, lo???i b???o li???t v???n th?????ng tr??m l??n s??? ph???n.
Theo China.com.cn
????? Ho??ng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại9,076
  • Tổng lượt truy cập5,818,366
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây