H??Y ?????N SA PA

Thứ bảy - 05/10/2019 23:32
H??Y ?????N SA PA
H???i ????ng
?????n Sapa, t??i l???i nh??? b??i th?? c???a nh?? th?? Xu??n Ho??ng (Qu???ng B??nh)
Sapa ???? v??n kh??ch r???i
S?????n non thu l???ng xu???ng ?????i t??? l??u
Sa mu xanh ng???t m???t m??u
Kh??ng c?? ????n c??ng d???i d???u n???ng m??a
Sa m?? tr???i h???n qu??n tr??a
????i thi??n v??n ch???n ?????i xa c?? bu???n
H??Y ?????N SA PA
H??Y ?????N SA PA
H???i ????ng
?????n Sapa, t??i l???i nh??? b??i th?? c???a nh?? th?? Xu??n Ho??ng (Qu???ng B??nh)
Sapa ???? v??n kh??ch r???i
S?????n non thu l???ng xu???ng ?????i t??? l??u
Sa mu xanh ng???t m???t m??u
Kh??ng c?? ????n c??ng d???i d???u n???ng m??a
Sa m?? tr???i h???n qu??n tr??a
????i thi??n v??n ch???n ?????i xa c?? bu???n
??? ????y thanh th???n l??? th?????ng
?????t tr???i nh?? c?? t??m h???n c???a th??!
...
?? Quy H??a h???n ng?????i l??n.
Mu???n ??i th??m s??? ch???ng qu??n l???i v???.
D???u d??ng h??i r??t s??n se
Thu eemar th??? sao nghe nh??? ng?????i.
Ph???i ch??ng quen v???i bi???n r???i
?????n ????y v???n n???ng cu???c ?????i sau l??ng!
H??y ?????nv???i Sapa! C?? bao nhi??u ??i???u m???i l???!
T??n g???i c???a th??? x?? xu???t ph??t t??? t??n th??? tr???n Sa Pa c??. Th??? tr???n n??y ra ?????i v??o c??? 1905, khi ng?????i Ph??p ph??t hi???n ????y l?? ?????a ??i???m l?? t?????ng ????? x??y d???ng khu ngh??? m??t v?? ???? th???c hi???n. T??n "Sa P???" l?? t??n v???n c?? theo ti???ng H'M??ng ??? v??ng n??y, c?? ngh??a l?? "b??i c??t", ng?????i Ph??p vi???t t??n khu l?? "Chapa", v?? ??m "S" ph??t ??m c???ng g???n nh?? "Ch" trong ti???ng Ph??p v?? "S" trong ti???ng Vi???t chu???n. D???u t??ch c??n l???i c???a t??n v??ng l?? ph?????ng Sa P??? ng??y nay. C??ng v???i c??c t??n ???? l?? lo???t t??n x?? theo ti???ng H'M??ng nh?? Lao Ch???iSan S??? H???S??? P??nSu???i Th???uT??? Gi??ng Ph??nh,...
C?? nh?? nghi??n c???u v??? Sa Pa ngh?? r???ng, t??n g???i Sa Pa b???t ngu???n t??? ch??? Chapa, t??n g???i t???t c???a ?????i ??y nam t?????c th???y qu??n l???c chi???n ?????-Cha-pa. ??ng n??y, sau khi ti???n c??ng theo s??ng ???? l??n ??i???n Bi??nLai Ch??u, Phong Th??? ti??u di???t t??n qu??n Th??i ??? M??o v?? qu??n c??? ??en L??u V??nh Ph??c ???? chi???m ???????c nh???ng ng??i l??ng c???a ng?????i M??ng - Sa Pa ng??y nay. ????? th?????ng c??ng cho ?????i ??y, B??? ch??? huy ???? ?????t t??n cho l??ng M??ng ???? l?? Chapa v?? in ???n tr??n b???n ?????. Ng?????i Vi???t ?????c ch???ch Chapa th??nh Sa Pa[4].
D???u v???y ?? ki???n n??y thi???u c?? s???, v?? kh??ng c?? t?? li???u n??o kh??c ????? ki???m ch???ng. Ng?????i Ph??p kh?? th???n tr???ng khi ?????t ?????a danh ??? v??ng n??i ho???c v??ng th??a d??n. ??i???u n??y l?? do tr?????c ????y m???t th??? k??? th?? c??c bu??n b???n c??ch nhau h??ng ng??y ???????ng, s??? r???t r???c r???i n???u c???n t??m ng?????i ?????a ph????ng khu??n ????? ?????n ?????a danh m?? h??? kh??ng bi???t. V?? th??? nh???ng t??n v??ng ??? mi???n n??i nh?? Dalat (???? L???t, c?? g???c l?? ????? L??t hay ????? L???ch) th?? ng?????i Ph??p ch??? chuy???n sang ?????c ki???u Ph??p c??c t??n b???n ?????a c???a d??n t???c ??ang h??? tr??? h??? ??? v??ng ????. T???i v??ng xu??i ????ng ng?????i Ph??p, ho???t ?????ng nh???n nh???p v?? t???ng l???p th??? d??n d??? ch???p nh???n ti???ng Ph??p th?? ng?????i Ph??p m???i ?????t t??n Ph??p, nh?? "c???ng Courbet" (B??i Ch??yH???ng Gai), hay "Cap Saint Jacque" (M??i ?? C???p, V??ng T??u). M???t kh??c n???u tra t??n h??? ng?????i Ph??p v?? ng?????i ??u g???n n?????c Ph??p, s??? ch???ng th???y t??n "?????-Cha-pa" ??? ????u c???.
Th??? x?? Sa Pa n???m ??? ph??a t??y t???nh L??o Cai. Ph??a b???c gi??p huy???n B??t X??t; ph??a ????ng gi??p huy???n B???o Th???ng v?? th??nh ph??? L??o Cai; ph??a nam gi??p huy???n V??n B??n; ph??a t??y gi??p huy???n Tam ???????ng v?? huy???n T??n Uy??n (Lai Ch??u).
Kh?? h???u tr??n to??n th??? x?? Sa Pa mang s???c th??i c???a x??? ??n ?????i, v???i nhi???t ????? trung b??nh 15-18 ??C. Di???n t??ch t??? nhi??n c???a th??? x?? l?? 678,6 km??. D??n s??? th??? x?? Sa Pa hi???n kho???ng 61.498 ng?????i, bao g???m c??c d??n t???c: H'M??ngDaoT??yGi??yPh?? L??KinhHoa.
Tuy n???m ??? mi???n B???c Vi???t Nam, l??? ra ph???i mang kh?? h???u nhi???t ?????i ???m gi?? m??a, nh??ng do n???m ??? ?????a h??nh cao v?? g???n ch?? tuy???n n??n Sa Pa c?? kh?? h???u c???n nhi???t ?????i ???m??n ?????i, kh??ng kh?? m??t m??? quanh n??m. V??o m??a h??, th???i ti???t ??? th??? x?? m???t ng??y nh?? l?? c?? ????? b???n m??a: bu???i s??ng l?? ti???t tr???i m??a xu??n, bu???i tr??a ti???t tr???i nh?? v??o h???, c?? n???ng, kh??ng kh?? d???u m??t, bu???i chi???u m??y v?? s????ng r??i xu???ng t???o c???m gi??c l??nh l???nh nh?? tr???i thu v?? ban ????m l?? c??i r??t c???a m??a ????ng. Nhi???t ????? kh??ng kh?? trung b??nh n??m c???a Sa Pa l?? 15 ??C. M??a h??, th??? x?? kh??ng ph???i ch???u c??i n???ng gay g???t nh?? v??ng ?????ng b???ng ven bi???n, kho???ng 13 ??C ??? 15 ??C v??o ban ????m v?? 20 ??C ??? 25 ??C v??o ban ng??y. M??a ????ng th?????ng c?? m??y m?? bao ph??? v?? l???nh, nhi???t ????? c?? l??c xu???ng d?????i 0 ??C v?? c?? tuy???t r??i. L?????ng m??a trung b??nh h??ng n??m ??? ????y kho???ng t??? 1.800 ?????n 2.200 mm, t???p trung nhi???u nh???t v??o kho???ng th???i gian t??? thang 5 t???i th??ng 8.
Sa Pa l?? m???t trong nh???ng ?????a ??i???m c?? tuy???t r??i t???i Vi???t Nam. Trong kho???ng th???i gian t??? 1957 t???i 2013, 21 l???n tuy???t r??i t???i Sa Pa[6]. L???n tuy???t r??i m???nh nh???t v??o ng??y 13 th??ng 2 n??m 1968, li??n t???c t??? 3 gi??? s??ng ?????n 14 gi??? c??ng ng??y, d??y t???i 20 cm.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,318
  • Tháng hiện tại19,884
  • Tổng lượt truy cập5,914,886
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây