Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

Thứ bảy - 05/10/2019 03:24
Chi???u ng??y 4/10, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n c??ng ??o??n ?????i bi???u Qu???c h???i TP C???n Th?? ti???p t???c c?? bu???i ti???p x??c c??? tri t???i ph?????ng H??ng Th???nh (qu???n C??i R??ng, TP C???n Th??) tr?????c k??? h???p th??? 8 - Qu???c h???i kh??a XIV.
>>Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ai ???ch???y??? l?? kh??ng d??ng!???
Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

1-B?? n??y, n??i l??o quen mi???ng r???i. B?? h??y c??ng khai tr??? l???i tr?????c c??ng lu???n:
-C??i g???i l?? Nh?? n?????c CS c???a b??, ???? d??? d??? doanh nh??n Vi???t ki???u Tr???nh V??nh B??nh v??? Vi???t nam ?????u t??. Sau ????, l???a ?????o v?? c?????p s???ch ti???n b???c c???a ??ng ta. Kh??ng nh???ng th???, ?????n t???t c??ng c???a s??? kh???n n???n v?? m???t h???t t??nh ng?????i, Ch??nh quy???n CS c??n vu v??? v?? t???ng ??ng ta v??o t??. Nh?? th???, g???i l?? c?????p c???a - h???i ng?????i, hay l?? b???o v??? ?????ng ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a ??ng ta?
-C??i g???i l?? Nh?? n?????c CS c???a b??, ???? d??? d??? ??ng gi??o gi?? Nguy???n Ti???n D??n cho Ch??nh quy???n CS m?????n ti???n, ????? h??? x??y ?????p th???y l???i cho b?? con v??ng d??n t???c ??t ng?????i. ?????p x??y xong ???? ng??t 20 n??m, ?????n nay v???n kh??ng ch???u tr??? h??ng ch???c t??? VND (c??? v???n l???n l??i) c???a ??ng gi??o. Khi???n l??o D??n gi?? ph???i lang thang nay ????y - mai ????, nh?? d??n du m???c. Nay mai, ch??ng ??ang t??nh k??? vu v???, ????? nh???p kho l??o D??n gi?? v?? ho??n thi???n n???t c??i "qui tr??nh" ???? ti???n: c?????p c???a - h???i ng?????i.
2-Ng??n ??i, d??n Vi???t c?? c??u: "Mi???ng quan - tr??n tr???". ?????c k?? l???i c??u ???? ??i v?? bi???t ??i???u, h??y ng???m c??i m???m l???i. ?????ng ti???p t???c l???a ?????o d??n ??en n???a, nh???c l???m.
Ti???p x??c v???i c??? tri ph?????ng H??ng Th???nh (qu???n C??i R??ng) c??n c?? ??ng Tr???n Qu???c Trung - B?? th?? Th??nh ???y, Tr?????ng ??o??n ??BQH TP C???n Th?? v?? ??ng Nguy???n Thanh Xu??n - Ph?? tr?????ng ??o??n ??BQH TP.
T???i h???i ngh???, ??ng Nguy???n Thanh Xu??n- Ph?? tr?????ng ??o??n ??BQH TP C???n Th??, ???? th??ng tin v???i c??? tri v??? th???i gian, ch????ng tr??nh v?? n???i dung c???a k??? h???p th??? 8 ??? Qu???c h???i kh??a XIV s???p t???i. Ngo??i ra, ??ng Xu??n c??ng th??ng tin m???t s??? ho???t ?????ng c???a ??o??n ??BQH TP C???n Th?? t??? sau k??? h???p th??? 7 v???a qua.

B??y t??? ?? ki???n v???i ??o??n ??BQH TP C???n Th??, m???t s??? c??? tri ???? ki???n ngh??? gi???i quy???t m???t s??? v???n ????? v??? ?????t ??ai, d??? ??n, b???o hi???m y t???, bi??n ch???, c???i c??ch s??ch gi??o khoa, giao th??ng,???.

Trong ????, ng?????i d??n b???c x??c nh???t li??n quan ?????n d??? ??n khu ???? th??? m???i H??ng Ph?? c???a C??ng ty x??y d???ng s??? 8 v??? vi???c nhi???u n??m qua h??? mua nh?? ?????t nh??ng v???n ch??a c?? gi???y ch???ng nh???n quy???n s??? d???ng ?????t, trong khi c??ng ty b??? t??? t??? ?? mang s??? ????? th??? ch???p ng??n h??ng ???? l??m ???nh h?????ng ?????n quy???n l???i c???a ng?????i d??n. Th???i gian qua, h??? ???? y??u c???u nhi???u n??i nh??ng v???n ch??a ???????c x??? l?? d???t ??i???m.

Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v?????? - 2

Nh???n ????? ph??ng to ???nh

Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n nh???n m???nh: "Nguy??n t???c tr?????c h???t l?? quy???n l???i c???a ng?????i d??n".

V??? ph???n ??nh n??u tr??n c???a c??? tri qu???n C??i R??ng, Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n kh???ng ?????nh, th???m quy???n gi???i quy???t l?? c???a TP C???n Th??.

Do ????, Ch??? t???ch Qu???c h???i y??u c???u TP C???n Th?? ch??? ?????o ng??nh ch???c n??ng gi???i quy???t, kh??ng ????? ???nh h?????ng ?????n quy???n l???i c???a ng?????i d??n. B?? Ng??n hy v???ng, k??? h???p s???p t???i c??? tri ??? C??i R??ng kh??ng ph???i n??i v??? v???n ????? n??y n???a.

"Nh??ng vi???c gi???i quy???t th?? c???n ph???i c?? th???i gian. N??n b?? con ph???i tin t?????ng d?????i s??? l??nh ?????o c???a Th???nh ???y, UBND TP C???n Th??, ch???c ch???n ?????ng ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con b??? ra s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??? h???p ph??p. Nguy??n t???c tr?????c h???t l?? quy???n l???i c???a ng?????i d??n. C??i n??o v?????ng ph??p lu???t th?? TP C???n Th?? b??o c??o. C??n doanh nghi???p n??o l??m sai th?? ph???i x??? l?? theo ph??p lu???t???, Ch??? t???ch Qu???c h???i nh???n m???nh.

Hu???nh H???i 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại19,144
  • Tổng lượt truy cập5,764,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây