Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

Thứ bảy - 05/10/2019 03:24
Chi???u ng??y 4/10, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n c??ng ??o??n ?????i bi???u Qu???c h???i TP C???n Th?? ti???p t???c c?? bu???i ti???p x??c c??? tri t???i ph?????ng H??ng Th???nh (qu???n C??i R??ng, TP C???n Th??) tr?????c k??? h???p th??? 8 - Qu???c h???i kh??a XIV.
>>Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ai ???ch???y??? l?? kh??ng d??ng!???
Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

1-B?? n??y, n??i l??o quen mi???ng r???i. B?? h??y c??ng khai tr??? l???i tr?????c c??ng lu???n:
-C??i g???i l?? Nh?? n?????c CS c???a b??, ???? d??? d??? doanh nh??n Vi???t ki???u Tr???nh V??nh B??nh v??? Vi???t nam ?????u t??. Sau ????, l???a ?????o v?? c?????p s???ch ti???n b???c c???a ??ng ta. Kh??ng nh???ng th???, ?????n t???t c??ng c???a s??? kh???n n???n v?? m???t h???t t??nh ng?????i, Ch??nh quy???n CS c??n vu v??? v?? t???ng ??ng ta v??o t??. Nh?? th???, g???i l?? c?????p c???a - h???i ng?????i, hay l?? b???o v??? ?????ng ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a ??ng ta?
-C??i g???i l?? Nh?? n?????c CS c???a b??, ???? d??? d??? ??ng gi??o gi?? Nguy???n Ti???n D??n cho Ch??nh quy???n CS m?????n ti???n, ????? h??? x??y ?????p th???y l???i cho b?? con v??ng d??n t???c ??t ng?????i. ?????p x??y xong ???? ng??t 20 n??m, ?????n nay v???n kh??ng ch???u tr??? h??ng ch???c t??? VND (c??? v???n l???n l??i) c???a ??ng gi??o. Khi???n l??o D??n gi?? ph???i lang thang nay ????y - mai ????, nh?? d??n du m???c. Nay mai, ch??ng ??ang t??nh k??? vu v???, ????? nh???p kho l??o D??n gi?? v?? ho??n thi???n n???t c??i "qui tr??nh" ???? ti???n: c?????p c???a - h???i ng?????i.
2-Ng??n ??i, d??n Vi???t c?? c??u: "Mi???ng quan - tr??n tr???". ?????c k?? l???i c??u ???? ??i v?? bi???t ??i???u, h??y ng???m c??i m???m l???i. ?????ng ti???p t???c l???a ?????o d??n ??en n???a, nh???c l???m.
Ti???p x??c v???i c??? tri ph?????ng H??ng Th???nh (qu???n C??i R??ng) c??n c?? ??ng Tr???n Qu???c Trung - B?? th?? Th??nh ???y, Tr?????ng ??o??n ??BQH TP C???n Th?? v?? ??ng Nguy???n Thanh Xu??n - Ph?? tr?????ng ??o??n ??BQH TP.
T???i h???i ngh???, ??ng Nguy???n Thanh Xu??n- Ph?? tr?????ng ??o??n ??BQH TP C???n Th??, ???? th??ng tin v???i c??? tri v??? th???i gian, ch????ng tr??nh v?? n???i dung c???a k??? h???p th??? 8 ??? Qu???c h???i kh??a XIV s???p t???i. Ngo??i ra, ??ng Xu??n c??ng th??ng tin m???t s??? ho???t ?????ng c???a ??o??n ??BQH TP C???n Th?? t??? sau k??? h???p th??? 7 v???a qua.

B??y t??? ?? ki???n v???i ??o??n ??BQH TP C???n Th??, m???t s??? c??? tri ???? ki???n ngh??? gi???i quy???t m???t s??? v???n ????? v??? ?????t ??ai, d??? ??n, b???o hi???m y t???, bi??n ch???, c???i c??ch s??ch gi??o khoa, giao th??ng,???.

Trong ????, ng?????i d??n b???c x??c nh???t li??n quan ?????n d??? ??n khu ???? th??? m???i H??ng Ph?? c???a C??ng ty x??y d???ng s??? 8 v??? vi???c nhi???u n??m qua h??? mua nh?? ?????t nh??ng v???n ch??a c?? gi???y ch???ng nh???n quy???n s??? d???ng ?????t, trong khi c??ng ty b??? t??? t??? ?? mang s??? ????? th??? ch???p ng??n h??ng ???? l??m ???nh h?????ng ?????n quy???n l???i c???a ng?????i d??n. Th???i gian qua, h??? ???? y??u c???u nhi???u n??i nh??ng v???n ch??a ???????c x??? l?? d???t ??i???m.

Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v?????? - 2

Nh???n ????? ph??ng to ???nh

Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n nh???n m???nh: "Nguy??n t???c tr?????c h???t l?? quy???n l???i c???a ng?????i d??n".

V??? ph???n ??nh n??u tr??n c???a c??? tri qu???n C??i R??ng, Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n kh???ng ?????nh, th???m quy???n gi???i quy???t l?? c???a TP C???n Th??.

Do ????, Ch??? t???ch Qu???c h???i y??u c???u TP C???n Th?? ch??? ?????o ng??nh ch???c n??ng gi???i quy???t, kh??ng ????? ???nh h?????ng ?????n quy???n l???i c???a ng?????i d??n. B?? Ng??n hy v???ng, k??? h???p s???p t???i c??? tri ??? C??i R??ng kh??ng ph???i n??i v??? v???n ????? n??y n???a.

"Nh??ng vi???c gi???i quy???t th?? c???n ph???i c?? th???i gian. N??n b?? con ph???i tin t?????ng d?????i s??? l??nh ?????o c???a Th???nh ???y, UBND TP C???n Th??, ch???c ch???n ?????ng ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con b??? ra s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??? h???p ph??p. Nguy??n t???c tr?????c h???t l?? quy???n l???i c???a ng?????i d??n. C??i n??o v?????ng ph??p lu???t th?? TP C???n Th?? b??o c??o. C??n doanh nghi???p n??o l??m sai th?? ph???i x??? l?? theo ph??p lu???t???, Ch??? t???ch Qu???c h???i nh???n m???nh.

Hu???nh H???i 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,067
  • Tháng hiện tại188,044
  • Tổng lượt truy cập4,641,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây