Ch??n dung m???t v??n n?? k???ch c???m

Thứ ba - 08/10/2019 03:45
L???i c???m ??n: Ch??n dung n??y ???????c gh??p t??? nh???ng th??ng tin v?? nh???n ?????nh nghi??m t??c c???a nhi???u t??c gi???, ???? c??ng b??? tr??n b??o ch?? v?? truy???n th??ng ti???ng Vi???t trong n?????c v?? h???i ngo???i. T??i mong kh??ng b??? kh??p v??o t???i ?????o v??n, v?? ???? kh??ng tr???c ti???p xin ph??p t???ng ng?????i khi s??? d???ng l???i s???n ph???m tr?? tu??? c???a h??? t???i ????y, song hi v???ng h??? c?? th??? ki??u h??nh t??? nh???n ra m??nh d?? n??m th??ng ???? khi???n ch??ng ta ph???n n??o thay ?????i.
Ch??n dung m???t v??n n?? k???ch c???m

Ch??n dung m???t v??n n?? k???ch c???m

Th10 7, 2019

Ph???m Th??? Ho??i bi??n so???n

L???i c???m ??n: Ch??n dung n??y ???????c gh??p t??? nh???ng th??ng tin v?? nh???n ?????nh nghi??m t??c c???a nhi???u t??c gi???, ???? c??ng b??? tr??n b??o ch?? v?? truy???n th??ng ti???ng Vi???t trong n?????c v?? h???i ngo???i. T??i mong kh??ng b??? kh??p v??o t???i ?????o v??n, v?? ???? kh??ng tr???c ti???p xin ph??p t???ng ng?????i khi s??? d???ng l???i s???n ph???m tr?? tu??? c???a h??? t???i ????y, song hi v???ng h??? c?? th??? ki??u h??nh t??? nh???n ra m??nh d?? n??m th??ng ???? khi???n ch??ng ta ph???n n??o thay ?????i.

Ph???m Th??? Ho??i

Ph???m Th??? Ho??i sinh n??m 1960 t???i Gia L???c, H???i D????ng. Cha ng?????i N??ng C???ng, Thanh Ho??, g???i t??n tay sai b??n n?????c Ph???m Qu???nh l?? b??c; ??ng n???i l??m ?????c h???c t???nh Thanh t???ng c???ng t??c ch???t ch??? v???i ch??nh quy???n th???c d??n-phong ki???n. M??? ng?????i ph??? Ch??u Long, H?? N???i, nh?? chuy??n bu??n h??ng t???m, nhi???m l???i s???ng th??? d??n sa ?????a khi nh???ng c?? g??i c??ng l???a ??ang ????? m??u v?? m??? h??i tr??n nh???ng n???o ???????ng kh??ng chi???n. Tuy c??? hai l?? gi??o vi??n, nh??ng u???t ???c khi b??? ?????y ???i t??? cu???c s???ng ??n tr??n ng???i tr???c c???a con nh?? quan v?? con nh?? bu??n xu???ng c???nh l???m than ??? c??c l??ng x??m ngh??o c???a t???nh H???i D????ng, h??? ???? m???c cho con m??nh th???t h???c. Th??? Ho??i ???? ph???i nh???y c??c qua hai l???p ?????u. C??i l??? h???ng ???y c??? ?????i v???n ???? kh??ng l???p n???i, l???i c???ng th??m h??nh trang r???ng tu???ch c???a vi???c h???c h??nh lo???ng qu???ng ????n d???u n??i s?? t??n, t??m tr?? b??? chia c???t b???i t???ng gam m?? ch??nh trong c??c ?? tem phi???u, khi???n sau n??y, b??? ??m ???nh b???i m???c c???m th???t h???c, th??? ???? g???ng m??nh ????o tho??t kh???i th??nh ph???n xu???t th??n ???y, tr??? n??n m???t h???c tr?? h??nh ti???n, t??m m???i c??ch l???t qua k??? thi tuy???n du h???c ??? n?????c ngo??i. T??? n??ng th??n Vi???t Nam, th??? nh???y d?? xu???ng trung t??m v??n minh ????ng Berlin, theo h???c ng??nh l??u tr??? ??? ?????i h???c Humboldt. T???i ????y, th??? ti???p t???c kh???a l???p ngu???n g???c th???t h???c c???a m??nh b???ng c??ch l??m m???t con m???t s??ch, n???c v???i n???c v??ng m???i th??? v?? tr??? th??nh b???i th???c, t???u ho??? nh???p ma, r??t cu???c ch??? ti??u ho?? n???i nh???ng c???n b?? c???a v??n minh ph????ng T??y. M???t kh??c, th??? d??ng th??nh t??ch h???c t???, v???i s??? ??i???m lu??n ?????t m???c tuy???t ?????i c???a m??nh, l??m s???c ??p, khi???n ?????i S??? qu??n Vi???t Nam t???i ????ng ?????c ????nh l??m ng?? tr?????c l???i s???ng ng??y c??ng tha ho??, d??m lo???n, v?? t??? ch???c v?? ra v??? n???i lo???n ki???u d?? non h??u ???? c???a th???. Qu?? tr??nh m???t g???c v?? b???nh ho???n c???a Th??? Ho??i h??nh th??nh trong ch??nh th???i gian n??y.

Tr??? v??? n?????c, kh??ng ???????c tr???ng d???ng, ch??? ???????c giao m???t ch??n khi??m t???n l?? c??ng t??c t?? li???u t???i Vi???n S??? h???c ??? H?? N???i, th??? ng??y c??ng b???t b??nh. L???i d???ng th???i gian nh??n r???i, th??? ch??? ng???i ?????c s??ch v??? h??ng r??? k??nh v?? nhen nh??m ?? ?????nh tr??? th?? x?? h???i. Do qu?? bu???n ch??n v?? r???nh vi???c, th??? c??ng theo h???c l??? m??? m???t s??? ngo???i ng??? kh??c ????? d??ng nh???ng b???ng c???p ki???m c??m n??y l??m ???????ng ti???n th??n, cu???i c??ng c??ng xin x??? ???????c v??o l??m c??n b??? nghi??n c???u c???a Vi???n T??n gi??o thu???c ???y ban Khoa h???c X?? h???i Vi???t Nam. Nh??ng m??i tr?????ng nghi??n c???u h??n l??m ????i h???i nh???ng ?????c t??nh m?? th??? kh??ng th??? c?? n???i, nh?? s??? nghi??m t??c, ch??nh x??c, trung th???c v?? nh???t l?? m???t n???n t???ng ki???n th???c v?? h???c v???n v???ng ch???c, trong khi th??? ch??? n???i ti???ng v???i nh???ng ph??t ng??n b???a b??i ?????y c???m t??nh, s??? h???c m??t, h???c g???o, s??? l??u c?? v?? nh???ng l??? h???ng ki???n th???c kinh ho??ng. Th???y t????ng lai khoa h???c xa v???i, l???i h??o danh, th??? quy???t ?????nh chuy???n sang m???t ngh??? c?? v??? d??? ??n h??n l?? vi???t v??n.

Th??? Ho??i ???? g???p may. B?????c v??o l??ng v??n g???p ngay phong tr??o ?????i m???i, ch??? c???n vi???t cho c?? n??t m???t ch??t, ch???i ?????i th???t nhi???u, ch???i ?????ng th???t nhi???u l?? th??nh anh h??ng, ???????c h??m m???, ???????c d???ch ra ti???ng n?????c ngo??i, th??? ???? kh??ng b??? qua c?? h???i n??y, tr??nh l??ng cu???n ti???u thuy???t mini l?? Thi??n s???. Tuy c??n kh?? nhi???u d???u v???t c???a s??? b???t ch?????c v?? l??m d??ng tr?? th???c, ch??? y???u l?? b???t ch?????c l???i vi???t c???a c??c nh?? v??n hi???n sinh ch??? ngh??a ???? c??o chung, c???ng th??m m???t ch??t tri???t l?? ranh m??nh, nh???ng bi???m nh??? ?????ng ?????nh, nh???ng c???m ?????ng nh???t nh???t d??? th????ng v?? s??? n???i ??o?? con tr???, nh??ng t??c ph???m n??y ??t nhi???u c??ng g??y ???????c m???t ch??t c???m t??nh ??? m???t s??? b???n ?????c v?? ???????c n?????c ngo??i chi???u c??? trao t???ng gi???i th?????ng v?? d???ch sang m???t s??? th??? ti???ng. N???u qu??? c?? m???t ch??t t??i hoa th?? c??i t??i ???y c???a th??? ch???m nh???t ?????n ????y l?? ch???m h???t, b???i l??? kh??ng c??i t??i n??o c?? th??? tr?????ng th??? n???u thi???u c??i t??m, v??? l???i t??i c??n c???a th??? ch??? y???u l?? ??? s??? c??? t??nh t??? ra ?????c ????o, ????nh v??o th??? hi???u th???i th?????ng c???a l???p tr???. S??? may m???n ban ?????u ???? l??m th??? lo?? m???t, coi th?????ng ng?????i ?????c, t?????ng t??? nay mu???n nh??o n???n v??n ch????ng ra nh???ng h??nh th?? qu??i ?????n g?? c??ng ???????c.

Trong th???i gian n??y, th??? c??ng b??? vi???c ??? Vi???n T??n gi??o tr?????c khi c?? quan ????nh cho th??? th??i vi???c v?? l?? do thi???u n??ng l???c v?? v?? k??? lu???t. Sau n??y th??? ???? tr??? th?? cho giai ??o???n nh???c nh?? n??y c???a ?????i m??nh b???ng cu???n ti???u thuy???t h???t s???c c?????ng ??i???u l?? Marie S???n. V?? c??ng h???n h???c v?? vi???c kh??ng ???????c k???t n???p v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, l???i b??? H???i ph?? ph??n r???t ch??nh x??c l?? t??c ph???m c???a th??? h??? th???p nh??n c??ch con ng?????i, th??? b??? v??o ?????ng Nai sinh s???ng, ?????ng th???i tuy??n b??? r???ng cu???c h??n nh??n c???a th??? v???i ng?????i ch???ng ?????ng ch???ng l?? t?? ng???c v?? t??m m???i c??ch ly d???, ????? ch???y theo m???t ng?????i ????n ??ng ?????c nh??? d??? ?????n Vi???t Nam du l???ch, v?? c?? con v???i anh ta, khi???n anh ta ph???i k???t h??n v???i th???. Th??? c??n ??p ng?????i ch???ng ?????c ph???i h???c ti???ng Vi???t ????? c?? th??? d???ch t??c ph???m c???a th??? sang ti???ng ?????c cho th??m danh gi??. M???c c???m nh?????c ti???u ???? khi???n th??? ch???n qu?? ch???ng l??m qu?? h????ng, cu???ng qu??t l??m b???n ph???n c???a m???t n??ng d??u v??n ho??, h???t l??ng t??ng b???c n?????c ?????i ?????c mong ???????c th??m l??y, v?? c??ng v?? l?? do sinh k???, ch???i b??? g???c Vi???t c???a m??nh khi b??? ng?????i ?????c h???i. T??? khi m??? n?? ??i T??y, c?? K???u g??i t??n th???i Th??? Ho??i ch??? c??n m???t vi???c l?? n???n gu???c v??o ?????u nh???ng nh?? v??n ho?? l???i l???c c???a d??n t???c, nh??? n?????c b???t v??o v??n ho?? ph????ng ????ng, m???t s??t, s??? v??? kh??ng ti???c l???i c??i ?????t n?????c Vi???t Nam ???? tr??t d???i m?? sinh ra th???, n?? ?????i b??c v??o v??n ho?? d??n t???c, ?????t ng??i ?????n v??n ho?? d??n t???c ????? ch???ng t??? m??nh l?? m???t t??n ??ao ph??? ch??m gi???t kh??ng gh?? tay, m???t ?????a con ph???n ph??c ?????n tanh t?????i.

Trong qu?? tr??nh b??ng ho???i to??n di???n nh?? v???y, v??n ch????ng c???a Th??? Ho??i m???i ng??y m???t tha ho??, r??i s??u v??o v???c th???m, d?????ng nh?? ???? h???t thu???c ch???a. Nh?? ng?????i nghi???n thu???c phi???n l??u ng??y, li???u l?????ng ch??? t??ng ch??? kh??ng gi???m, v??n phong c???a th??? ng??y c??ng m???c r???a th???i n??t, n??t khai ph?? t??o b???o c???a bu???i ban s?? ???? bi???n th??nh m???n nh???t l??? lo??t m??ng m???, nhung nh??c gi??i b???, khi???n nh???ng ng?????i t???ng m???n m??? th??? nh???t c??ng ????nh ph???i l??n ti???ng c???nh t???nh. Song nh?? m???t con thi??u th??n, th??? ch??? d??nh cho nh???ng thi???n ch?? ???y c??i b??u m??i khinh mi???t, mi???ng l?????i chua ngoa ?????c ?????a v?? c??ng kh??ng coi ai ra g??. Kh??ng c?? s??? tr??ng ?????i n??o khi???n ng?????i ta m???t m???i v?? th???t v???ng cho b???ng: c??ng v???i th???i gian, qua m???i trang vi???t c???a nh???ng t??c ph???m sau n??y nh?? Man N????ngMarie S???n, g???n ????y nh???t l?? ??m th???, Th??? Ho??i c??ng ????a ng?????i ?????c ?????n s??? ch??n gh??t v??n ch????ng hi???n ?????i, x?? ng?????i ?????c v??o v??ng l???y b??? t???c c???a x?? h???i b???ng m???t th??? ng??n ng??? kinh t???m kh?? ch???u, khi???n ng?????i ?????c th???y m??nh th???p k??m y nh?? nh???ng nh??n v???t trong truy???n, th???t qu?? oan ???c cho v??n ch????ng v?? qu?? t???i cho ?????c gi???. V?? sao h??? l???i ph???i ?????c nh???ng t??c ph???m sa ?????a, th?? l???, s???ng s?????ng nh?? v???y? Con ng?????i d?????i m???t Th??? Ho??i l?? m???t lo??i v???t v?? ?? th???c, th?? t???c, b???n th???u v?? man r???. S??? tr?????ng c???a th??? l?? d???ng n??n m???t th??? gi???i b??? ???i, l??u manh, d??m ????ng, ?????u c??ng v?? h??n h???, nh???m khinh r???, t???m l???m con ng?????i, s??? nh???c v?? th?? b??? ho?? gi???c m?? c???a con ng?????i. Th??? ho??n to??n ????nh m???t kh??? n??ng kh??m ph?? c??i t???t ?????p c???a th??? gi???i, ngh??a l?? ????nh m???t thu???c t??nh quan tr???ng nh???t c???a v??n h???c, v???y m?? th??? c??n c??? gan b??y t??? th??i ????? b???n c???t, khinh th???, nh???o b??ng n???n v??n h???c c???a ch??ng ta, v?? c??ng khai bi???n trang v??n th??nh c??u l???c b??? b???nh ho???n c???a ch???ng ?????ng kinh phi nh??n t??nh, khinh r??? v?? c??m gh??t con ng?????i, t??m m???i c??ch th???i r???a ho?? linh h???n v?? th??? x??c ?????ng lo???i trong c??i nh??n b???nh ho???n nh???n t??m. B??? ??m ???nh b???i v??n ho?? gi?????ng chi???u, h??nh h??? b???i nh???ng ???n ???c t??nh d???c c???a cu???c s???ng ??n ch??i tr???y l???c tr?????c ????y v?? ph???n l??m d??u v??n ho?? ?????y m???c c???m d???n n??n sau n??y, l???i ch???u ???nh h?????ng kh??ng ti??u ho?? k??? c???a ph????ng T??y nh?? ph??n t??m h???c, v?? b???t ch?????c m???t s??? nh?? v??n Nh???t B???n (th??? t???ng l???i d???ng danh ti???ng ????? d???ch cu???n ti???u thuy???t Nh???t c???c k??? v?? lu??n v?? th???i n??t nhan ????? Chi???c ch??a kho??, khi???n nh?? xu???t b???n ph???i kh???n ?????n, c??ng nh?? th??? t???ng g??y tai ho??? cho nh?? xu???t b???n ???? qu?? c??? tin m?? cho ra m???t cu???n Man N????ng, khi???n gi??m ?????c nh?? xu???t b???n ???? ph???i t??? ch???c), th??? kh??ng c?? c??ch n??o kh??c l?? th???c h??nh m???t l???i v??n khi??u d??m nh???p nh??a, l???p h???i qu??n libido, n??p d?????i t??n tu???i c???a nh???ng Sartre v?? Camus, Kafka v?? Garc??a M??rquez, Proust v?? Joyce ????? tri???t l?? ba l??ng nh??ng dung t???c nh???m c??u kh??ch r??? ti???n, ??ua ????i b???t ch?????c nh???ng ph????ng ph??p s??ng t??c ch??? chi???u nh?? Ch??? ngh??a Phi l??, Ti???u thuy???t M???i v?? D?? th?? M???t k???, ti???p t???c th??i l??m d??ng tr?? th???c b???ng kh??? n??ng n???i lo???n dung t???c. V??n ch????ng c???a th??? l?? th??? v??n ch????ng ???? ??ng ????o b?? cho ???? c??i l??? m???m. Qua ng??i b??t c???a th???, con ng?????i, ?????c bi???t l?? con ng?????i Vi???t Nam, ???? b??? t???t xu???ng ngang h??ng v???i lo??i th??.

C??ng v???i vi???c b??? ch???y ra s???ng l??u vong ??? n?????c ngo??i, Th??? Ho??i ???? t??m c??ch ch??i m???t tr?? bi-a l??u l???nh, t???n c??ng v??o nh???ng t??? ti??n ???? ch???t ????? gi??n ti???p t??? th??i ????? ch??nh tr??? v???i m???t th??? ch??? m?? th??? kh??ng d??m d????ng ?????u, v???a ??n ??i???m ch??nh tr??? ??? Hoa K???, v???a an to??n v?? ch??? y???u ????nh v??o nh???ng ng?????i ???? ch???t, ch???i ?????ng, n??i x???u sau l??ng, x???i tung l??n nh???ng h???n th?? qu?? kh??? m?? ng?????i ta ??ang mu???n qu??n ??i, ????? ?????u c?? n??. Th??? c??? kho??t s??u v??o nh???ng kh??a c???nh ch??nh tr??? nh???y c???m ????? g??y ???n t?????ng, ??em m??i dao phi nh??n t??nh c???a m??nh c???a cho qu?? kh??? to?? m??u t????i ra m???t l???n n???a. M???t c?? ?????m k???ch c???m, ch???ng ph???i T??y, ch???ng ph???i Vi???t ki???u, c??ng ch???ng d??m g???i tr???ng v??o d??? con c???a ph??? n??? T??y ????? ??o???n tuy???t ?????n c??ng v???i d??ng m??u Vi???t, m???t k??? kh??ng ph???i ng?????i Vi???t m?? chui ??? k??? n??? l??n, m???t con ??i??n lao theo ???o t?????ng, lu??n l??m ??i???u tr??i v???i ?????o l??, ??n ph???i qu?? nhi???u c???n b?? T??y, c??ng gi??? v??? suy t??, c??ng ra v??? l?? lu???n d???n ????? m???i chuy???n ????ng t??y kim c??? c??ng ch???ng t??? l?? m???t k??? ??i??n ??ang b???i trong ?????ng r??c th???i c???a n???n v??n minh nh??n lo???i, nh???t nh???nh ????? m???i th???, ng???i t??? m???n kh??u l???i ch???ng ch???t th??nh m???t c??i qu???n th???ng ????t v?? ????nh cho n?? m???t c??i m??c l?? lu???n v??n ho?? ki???u Ph???m Th??? Ho??i, m???t k??? nh?? v???y kh??ng ????? t?? c??ch l??m ng?????i m?? ch??? l?? m???t con qu??? h??nh nh??n, ch??? l?? m???t k??? c?? t??i ch???i ?????ng v?? l??u c?? v???t, ch??? l?? k??? b??n r??? m???u c??? s???c ??o v?? sinh nhai m???t c??ch th???m h???i, ch??? l?? ?????a tr??? mi???ng c??n hoi s???a d??m l???m b??n chuy???n ?????i s???, nh??ng th???c ra c??ng ch??? l?? m???t k??? ????ng t???i nghi???p.

M???t g???c, Th??? Ho??i c??ng ????nh m???t s??? m???nh cao c??? c???a nh?? v??n v?? t???t lu??n c???m h???ng s??ng t??c, nh??ng b???n ch???t h??o danh khi???n th??? ch???p c?? h???i Vi???t Nam m??? c???a ????n nh???n cu???c c??ch m???ng internet, lao v??o l??m ch??? b??o c???a trang m???ng mang c??i t??n t?? m?? ???m ??? ch???ng ai th??m ?????c l?? talawas. Khi t??? b??o n??y bi???n th??nh c??i ch??? h??ng t??m h??ng c?? th?? m??? T?? B?? r???n ch??? chuy??n ngh??? bu??n ph???n son d??m ch??? n??y b??? ch???y, quay sang vi???t b??o. V???n b???ng ch???t gi???ng chua ngoa v?? quay qu???t m??i th???t c???y h???ng b??nh d??n pha l???n r?????u ????? r??? ti???n, b???ng th??? ng??n ng??? c?????ng ??i???u c???m t??nh kh??ng ki??ng c??? b???t c??? ??i???u g??, th??? th?????ng xuy??n h???t ra t???t c??? nh???ng l???i lu loa ph??? b??ng, khinh mi???t, gi???u c???t, x??c xi???m t???t c??? m???i ?????i t?????ng, k??? c??? nh???ng ng?????i t???ng d??u d???t th??? v??o gi???i c???m b??t ??? H?? N???i v?? ????? ?????u tinh th???n cho th??? m???t th???i. Th???c ra th??? ch??? t???t nghi???p chuy??n ng??nh v??n kh???, l??m nh??n vi??n l??u tr??? v??n th?? ??? Vi???t Nam m???t th???i gian, v???y t??? n???n t???ng h???c v???n h???n h???p ????, l??m sao th??? c?? th??? hi???u ???????c nh???ng v???n ????? ch??nh tr???, x?? h???i ph???c t???p ????? m?? c?? th??i ????? ????ng ?????n? V???y m?? kh??ng ch??? n??i sai, th??? c??n cao gi???ng ph???n b??c, x??? to???t t???t c??? nh???ng g?? l?? gi?? tr??? li??n quan ?????n ?????t n?????c, v??o h??a v???i b???n ng?????i Vi???t b???t l????ng ng???i sa-l??ng m??y l???nh ??? h???i ngo???i n??m ???? t??? qu???c m??nh. H???ng ??n ch??o ???? b??t, b???i b??t, v??n n??, v??n ???? nh?? Th??? Ho??i th???c ra ch??? l?? ?????ng r??c qu??n l??ng c???a th???i gian, nh??ng n???u bi???t h???i c???i, tr??? v??? trong v??ng tay d??n t???c, th??? s??? c?? c?? h???i b???i ?????p l???i ph???n n??o kh??? n??ng v??n ch????ng ???? m???t m??t c???a m??nh, l???y l???i c???m t??nh c???a ng?????i ?????c. Truy???n th???ng khoan dung, nh??n h???u c???a d??n t???c ta l?? kh??ng bao gi??? ????nh ng?????i ch???y l???i.

2001-2014

B??o Tr???, s??? Xu??n 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,756
  • Tháng hiện tại17,295
  • Tổng lượt truy cập5,762,167
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây