0 B??? can Ph???m Nh???t V?? ???????c ????? ngh???

Thứ ba - 03/09/2019 09:57
Li??n quan th????ng v??? MobiFone mua 95 % c??? ph???n AVG, c?? quan C???nh s??t ??i???u tra x??c ?????nh ??ng Ph???m Nh???t V??, c???u Ch??? t???ch T???ng C??ng ty c??? ph???n nghe nh??n To??n c???u (AVG), ???? c?? h??nh vi ????a h???i l???. B??? can V?? b??? ????? ngh??? truy t??? v??? h??nh vi ????a h???i l??? theo kho???n 4, ??i???u 346 b??? lu???t H??nh s???.
0 B??? can Ph???m Nh???t V?? ???????c ????? ngh???

B??? can Ph???m Nh???t V?? ???????c ????? ngh??? '??p d???ng ch??nh s??ch ?????c bi???t' do khai b??o th??nh kh???n


C?? quan t??? t???ng x??c ?????nh ??ng Ph???m Nh???t V?? c?? h??nh vi ????a h???i l??? nh??ng ch??? ?????ng kh???c ph???c h???u qu???, th??nh kh???n khai b??o.
C?? quan c???nh s??t ??i???u tra ????? ngh??? xem x??t ??p d???ng ch??nh s??ch ?????c bi???t v???i ??ng Ph???m Nh???t V??

C?? quan c???nh s??t ??i???u tra ????? ngh??? xem x??t ??p d???ng ch??nh s??ch ?????c bi???t v???i ??ng Ph???m Nh???t V??
Li??n quan th????ng v??? MobiFone mua 95 % c??? ph???n AVG, c?? quan C???nh s??t ??i???u tra x??c ?????nh ??ng Ph???m Nh???t V??, c???u Ch??? t???ch T???ng C??ng ty c??? ph???n nghe nh??n To??n c???u (AVG), ???? c?? h??nh vi ????a h???i l???. B??? can V?? b??? ????? ngh??? truy t??? v??? h??nh vi ????a h???i l??? theo kho???n 4, ??i???u 346 b??? lu???t H??nh s???.
V???i khung h??nh ph???t theo quy ?????nh, ??ng V?? c?? th??? b??? ph???t t?? t??? 12 ?????n 20 n??m.
L???i khai c???a 4 b??? can b??? truy t??? trong v??? ??n cho bi???t c???u Ch??? t???ch AVG Ph???m Nh???t V?? ???? bi???u t???ng c???ng 6,2 tri???u USD cho ??ng Nguy???n B???c Son v?? Tr????ng Minh Tu???n - c???u B??? tr?????ng B??? Th??ng tin - Truy???n th??ng; v?? 2 l??nh ?????o MobiFone l?? L?? Nam Tr??, Cao Duy H???i, sau khi th????ng v??? MobiFone mua 95% c??? ph???n AVG ho??n t???t. Trong ????, ??ng Nguy???n B???c Son nh???n 3 tri???u USD, L?? Nam Tr?? nh???n 2,5 tri???u USD, Cao Duy H???i 500 ng??n USD v?? Tr????ng Minh Tu???n nh???n 200 ng??n USD.
Theo k???t lu???n ??i???u tra, ??ng Ph???m Nh???t V?? v???i vai tr?? Ch??? t???ch AVG l?? ng?????i ?????i di???n cho giao d???ch. V?? mu???n b??n ???????c c??? ph???n n??n b??? can V?? ???? ????? ngh??? Nguy???n B???c Son, Tr????ng Minh Tu???n, L?? Nam Tr??, Cao Duy H???i, l?? nh???ng ng?????i c?? ch???c v??? quy???n h???n, s???m ho??n th??nh vi???c th???c hi???n mua b??n.
Qu?? tr??nh ????m ph??n, V?? kh??ng h???a h???n ????a ti???n cho 4 ng?????i n??y nh??ng sau khi ho??n th??nh d??? ??n, ??ng V?? ???? ????a ti???n cho 4 c?? nh??n n??u tr??n. Qu?? tr??nh ??i???u tra, b??? can V?? ???? th??nh kh???n khai b??o h??nh vi ph???m t???i c???a b???n th??n, t??ch c???c h???p t??c v???i c?? quan ??i???u tra l??m r?? v??? vi???c. B??? can c??ng l?? ng?????i ???? ch??? ?????ng h???y b??? th???a thu???n v?? h???p ?????ng chuy???n nh?????ng c??? ph???n; t??? nguy???n tr??? l???i MobiFone to??n b??? s??? ti???n c??? g???c v?? l??i, chi ph?? d??? ??n g??p ph???n t???i ??a l??m gi???m thi???t h???i cho Nh?? n?????c. Gia ????nh b??? can c?? c??ng v???i c??ch m???ng, b???n than b??? can c?? nhi???u ????ng g??p v???i Gi??o h???i Ph???t gi??o VN, c??c H???i ch???t ?????c m??u da cam v?? c??c ho???t ?????ng an sinh x?? h???i???.
Do ????, c?? quan ??i???u tra ????? ngh??? qu?? tr??nh truy t??? x??t x??? xem x??t c??c t??nh ti???t gi???m nh???, ??p d???ng ch??nh s??ch s??ch h??nh s??? ?????c bi???t ph?? h???p khi l?????ng h??nh v???i bi can.
 Sau nhi???u bu???i ????m ph??n, ?????n 2.10.2015, Ph???m Nh???t V?? ?????i di???n AVG c??ng ?????i di???n MobiFone d?????i s??? ch??? tr?? c???a B??? Th??ng tin - Truy???n th??ng ???? h???p, th???ng nh???t m???c gi?? mua 95% c??? ph???n AVG l?? 8.898,3 t??? ?????ng, bao g???m c??? ph???n v???n g??p c???a AVG t???i C??ng ty c??? ph???n An Vi??n B.P v?? C??ng ty c??? ph???n gi???ng t??m Mai L??nh (AVG ?????u t?? ngo??i ng??nh v??o C??ng ty c??? ph???n An Vi??n B.P v?? C??ng ty c??? ph??n gi???ng t??m Mai L??nh nh??ng kh??ng t??nh ti???n).

Sau khi c?? s??? ch???p thu???n c???a c???p c?? th???m quy???n, MobiFone v?? AVG ???? ????m ph??n th???a thu???n h???p ?????ng chuy???n nh?????ng; ?????n ng??y 25.12.2015, Ph???m Nh???t V?? ???? k?? Th???a thu???n b??n c??? ph???n v?? t???ng c??? ????ng AVG k?? h???p ?????ng chuy???n nh?????ng c??? ph???n cho MobiFone. T??nh ?????n ng??y 15.1.2016, MobiFone ???? thanh to??n 95% gi?? tr??? h???p ?????ng t????ng ??????ng 8.445 t??? ?????ng cho 8 c??? ????ng AVG.

 Sau khi Thanh tra Ch??nh ph??? l??m vi???c, ng??y 12.3.2018, l??nh ?????o B??? Th??ng tin - Truy???n th??ng ???? ch??? tr?? h???p v???i MobiFone v?? ??ng Ph???m Nh???t V?? ?????i di???n nh??m c??? ????ng AVG th???ng nh???t h???y b??? th???a thu???n chuy???n nh?????ng c??? ph???n. Theo ????, AVG ???? thanh to??n tr??? l???i cho MobiFone t???ng s??? 8.774 t??? ?????ng, g???m g???c v?? l??i.
P/v theo b??o Thanh ni??n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại9,113
  • Tổng lượt truy cập5,818,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây