a MariCurri

Marie Curie: Nhà khoa học giành hai giải Nobel

 •   12/01/2020 06:02:08 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Marie Sklodowska sinh ngày 07/11/1867 tại Warsaw và là con của một giáo viên. Năm 1891, bà tới Paris để học toán và vật lý tại Đại học Sorbonne, nơi bà gặp Pierre Curie – giáo sư của Khoa Vật lý. Họ kết hôn vào năm 1895 và cùng nghiên cứu về phóng xạ, vốn dựa trên thành quả của nhà vật lý người Đức Roentgen và nhà vật lý người Pháp Becquerel.
Vua Hàm Nghi - Nghệ sĩ

Vua Hàm Nghi - Nghệ sĩ

 •   18/12/2019 02:43:35 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Sau ca trù (1), sau Óc Eo (2), sau Nguyễn Du (3), đến lượt một nhân vật quan trọng hoàng gia, vua Hàm Nghi, được viện đại học Paris đón nhận. Người hướng dẫn nhà vua không ai khác là công nương Amandine Dabat, cháu năm đời của Ngài (*), sinh năm 1987, nhánh Như Lý. Công chúa Như Lý (1908-2005) là thứ nữ của Ngài, em Công chúa Như Mai (Ngài viết May để đọc âm Việt) (1905-1999) kỷ sư nông lâm, sống độc thân, và chị Hoàng tử Minh Đức (1910-1990), thiếu tá chỉ huy chiến xa trong hàng ngũ Lê dương đồng thời với Hoàng tử Bảo Long con cựu hoàng Bảo Đại. Thật vậy, cô sinh viên trẻ đẹp nầy vừa mới bảo vệ ngày thứ năm 03.12.2015 vừa qua một luận án Tiến sĩ Đại học ngành Lịch sử Nghệ thuật trên đề tài "Hàm Nghi (1871-1944),
Thơ Heinrich Hein ne

Thơ Heinrich Hein ne

 •   14/12/2019 11:24:08 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Heine được sinh ra trong một gia đình Do Thái đã có sự biến đổi về văn hoá ở Düsseldorf, Đức. Bố của ông là một thương gia. Khi việc kinh doanh của ông bị thất bại, Heine được gửi tới Hamburg, ở nơi đó, ông chú giàu có Salomon đang làm chủ ngân hàng, đã khuyến khích ông tham gia công việc kinh doanh. Sau khi Heiner thất bại trong lĩnh vực này, ông quay sang nghiên cứu về luật tại các trường Đại học Göttingen, Đại học Bonn và Đại học Humboldt, nhưng ông đã nhận ra rằng mình thích văn học hơn luật, mặc dù ông đã nhận được bằng tốt nghiệp vào năm 1825, cùng thời gian đó, ông đã quyết định chuyển từ đạo Do Thái sang đạo Tin Lành
Nh?? th?? P?? t?? phi

Nh?? th?? P?? t?? phi

 •   14/12/2019 01:34:31 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? Hung-ga-ri P??-t?? - phi c?? vi???t:"T??? (lo v?? ??i t??nhV?? c??c ng?????i t??i s???ngV?? t??nh y??u l???ng l???ngT??i xin hi???n ?????i t??iV?? t??? do mu??n ?????iT??i hi sinh t??nh ??i".
T???p C???n B??nh l?? ai?

T???p C???n B??nh l?? ai?

 •   25/11/2019 06:18:59 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
H??n m???t n???a nhi???m k??? 5 n??m ???? qua v???i t?? c??ch l?? ch??? t???ch Trung Qu???c v?? T???ng b?? th?? ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c ??? d??? ki???n s??? l?? nhi???m k??? ?????u trong ??t nh???t hai nhi???m k?????? vi???c T???p C???n B??nh ????n ??p lan r???ng ?????i v???i x?? h???i d??n s??? v?? ????? cao t??? s??ng b??i c?? nh??n ???? l??m th???t v???ng nhi???u nh?? quan s??t,
NH???NG NG?????I VI???T V?? L???I N??N XEM B???N D???CH NGH??A TH??

NH???NG NG?????I VI???T V?? L???I N??N XEM B???N D???CH NGH??A TH??

 •   12/11/2019 06:56:30 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
D???ch ngh??a
C??? GI?? G???Y TAY ??? T??N PHONG
C?? c??? gi?? ?????t T??n Phong nay ???? t??m m????i t??m tu???i,
Ch??n m??y, r??u, t??c ?????u b???c tr???ng nh?? tuy???t,
?????a ch??t d???t d??u ??ng ?????n tr?????c ??i???m
Tay tr??i ??ng th?? b??u vai ?????a ch??t, tay ph???i th?? g???y m???t.
H???i c???: C??? m???t tay ???? bao nhi??u n??m?
Ch???t b?? ???n?

Ch???t b?? ???n?

 •   19/10/2019 04:24:18 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Hilary Nguyen
16 ph??t
CH??NG THANH TO??N L???N NHAU!
?????c l???i nh???ng c??i ch???t b?? ???n c???a c??c ?????ng Vi??n cao c???p (Ch??? t??nh t??? sau khi l???p qu???c):
- M???t c??i ch???t c?? ho??n c???nh kh?? gi???ng v???i Th??? tr?????ng L?? H???i An l?? ?????i T?????ng Tham M??u Tr?????ng Ho??ng V??n Th??i (1915-1986), c?? m???t trong ?????i Vi???t Nam Tuy??n Truy???n Gi???i Ph??ng Qu??n, th??ng gia v???i V?? Nguy??n Gi??p. Khi chu???n b??? l??n l??m B??? Tr?????ng Qu???c Ph??ng thay V??n Ti???n D??ng th?? ch???t ?????t ng???t ch???t ng??y 2/7/1986. Tr?????c khi ch???t, ch??nh Ho??ng V??n Th??i n??i v???i v???: ???Ng?????i ta gi???t t??i.???.
V?? sao '???????ng l?????i b??' c???a TQ nhi???u l???n l???t l?????i ki???m duy???t VN?

V?? sao '???????ng l?????i b??' c???a TQ nhi???u l???n l???t l?????i ki???m duy???t VN?

 •   19/10/2019 03:24:16 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
C??c ???n ph???m c???a Trung Qu???c c?? b???n ????? '???????ng l?????i b??' ???? du nh???p v??o Vi???t Nam b???ng nhi???u con ???????ng b???t ch???p ch??? ????? ki???m duy???t ???????c cho l?? 'h?? kh???c' ??? ????y.M???i ????y nh???t, m???t du kh??ch ng?????i Vi???t ph??t hi???n c??ng ty d???ch v??? l??? h??nh Saigontourist ph??t cho kh??ch ???n ph???m du l???ch c?? h??nh ???nh b???n ????? v???i ???????ng l?????i b?? (???????ng ch??n ??o???n) m?? Trung Qu???c t??? v??? v?? t??? tuy??n b??? v??ng ch??? quy???n tr??n Bi???n ????ng.
B??i "C???" - phi v??n ch????ng

B??i "C???" - phi v??n ch????ng

 •   15/10/2019 02:30:51 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
C???ng s???n tan l?? ph???i

C???ng s???n tan l?? ph???i

 •   14/10/2019 09:25:39 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
TR?????NG PHONG GI??O D???C (Gi??o th???) ??I ?? T?? RI??NG.
T??i c?? anh b???n t??n H??a h???c Cao ?????ng S?? ph???m khoa Sinh v???t ra d???y c???p 2, v??o b??? ?????i l??i xe th???p k??? 70. Chuy???n ng??nh anh v??? l??i xe ri??ng cho Tr?????ng ph??ng gi??o d???c huy???n (huy???n L??? Th???y).??ng n??y t??? gi??o vi??n c???p 1 th??ng ti???n l??n! V???y c??n b??? c???p ch??t b???t (very b??t)
V??nh bi????t Du T??? L??, ng??i sao c???a th?? c??ch t??n v?? ho?? gi???i

V??nh bi????t Du T??? L??, ng??i sao c???a th?? c??ch t??n v?? ho?? gi???i

 •   10/10/2019 05:08:38 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Nh???c ?????n Du T??? L??, gi???i v??n h???c ngh??? thu???t nh??? ?????n m???t thi s?? c?? s??ng t??c tr???i d??i h??n 60 n??m, t??? qu?? nh?? ra ?????n h???i ngo???i. ??ng b???t ?????u l??m th?? khi tu???i m???i h??n m?????i v?? c?? s??ng t??c ?????u tay ???????c ????ng tr??n t???p ch?? v??n h???c Mai n??m 1958, l??c 16 tu???i v???i b??t danh Du T??? L??. N??m 1973 ??ng ??o???t gi???i V??n h???c Ngh??? thu???t To??n qu???c Vi???t Nam C???ng ho?? th??? lo???i thi ca, v???i t???p th?? "Th?? Du T??? L?? 1967-1972"

R???i n?????c trong bi???n c??? 30/4/1975, nh?? th?? ?????n M??? ?????nh c?? t???i Qu???n Cam, California cho ?????n ng??y qua ?????i.
Gia truy???n V??n ch????ng (ti???p theo)

Gia truy???n V??n ch????ng (ti???p theo)

 •   10/10/2019 05:02:53 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Cha con nh?? vi???t k???ch H???c Phi v?? nh?? v??n Chu Lai: V??n ch????ng l?? s??? ph???n
15:25 31/12/2015
H???u h???t nh???ng nh??n v???t trong t??c ph???m c???a c??? H???c Phi ?????u tr??n m???t m?? tu??p nh??n v???t C???ng s???n nh??ng kh??ng h??? kh?? c???ng v?? c???c k??? ??n kh??ch. C??n con - nh?? v??n Chu Lai ???? ????ng ??inh t??n m??nh v??o nh???ng ti???u thuy???t, truy???n ng???n, s??n kh???u k???ch, ??i???n ???nh v??? ????? t??i ng?????i l??nh.
Ch??n dung m???t v??n n?? k???ch c???m

Ch??n dung m???t v??n n?? k???ch c???m

 •   08/10/2019 03:45:01 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
L???i c???m ??n: Ch??n dung n??y ???????c gh??p t??? nh???ng th??ng tin v?? nh???n ?????nh nghi??m t??c c???a nhi???u t??c gi???, ???? c??ng b??? tr??n b??o ch?? v?? truy???n th??ng ti???ng Vi???t trong n?????c v?? h???i ngo???i. T??i mong kh??ng b??? kh??p v??o t???i ?????o v??n, v?? ???? kh??ng tr???c ti???p xin ph??p t???ng ng?????i khi s??? d???ng l???i s???n ph???m tr?? tu??? c???a h??? t???i ????y, song hi v???ng h??? c?? th??? ki??u h??nh t??? nh???n ra m??nh d?? n??m th??ng ???? khi???n ch??ng ta ph???n n??o thay ?????i.
NH?? TH?? M??U T??M HOA SIM - M??? H??I V?? N?????C M???T ???? (1)

NH?? TH?? M??U T??M HOA SIM - M??? H??I V?? N?????C M???T ???? (1)

 •   08/10/2019 12:49:58 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
NH?? TH?? M??U T??M HOA SIM - M??? H??I V?? N?????C M???T ???? (1)???? HO??NGT??i v??o ?????ng Nai th??ng 8 n??m 1987 sang n??m 1988 t??i ???????c k???t n???p l?? h???i vi??n H???i v??n h???c Ngh??? thu???t ?????ng Nai.Th??ng 6 n??m ???? H???i m??? tr???i s??ng t??c v??n h???c Long H???i ???B?? R???a (l??c n??y B?? R???a ??ang thu???c ?????ng Nai).
04/10/1927: Kh???i c??ng t?????ng 4 t???ng th???ng M??? tr??n N??i Rushmore

04/10/1927: Kh???i c??ng t?????ng 4 t???ng th???ng M??? tr??n N??i Rushmore

 •   06/10/2019 01:08:46 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1927, c??ng t??c ??i??u kh???c b???t ?????u tr??n v??ch N??i Rushmore trong R???ng Qu???c gia Black Hills, Nam Dakota. M?????i hai n??m sau, nh???ng b???c ph?? ??i??u ???? granit ???n t?????ng c???a b???n v??? t???ng th???ng ????ng k??nh v?? ???????c y??u m???n nh???t n?????c M??? ??? George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln v?? Theodore Roosevelt ??? ???? ???????c ho??n th??nh.
H??Y ?????N SA PA

H??Y ?????N SA PA

 •   05/10/2019 11:32:14 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
H??Y ?????N SA PA
H???i ????ng
?????n Sapa, t??i l???i nh??? b??i th?? c???a nh?? th?? Xu??n Ho??ng (Qu???ng B??nh)
Sapa ???? v??n kh??ch r???i
S?????n non thu l???ng xu???ng ?????i t??? l??u
Sa mu xanh ng???t m???t m??u
Kh??ng c?? ????n c??ng d???i d???u n???ng m??a
Sa m?? tr???i h???n qu??n tr??a
????i thi??n v??n ch???n ?????i xa c?? bu???n
Chuy???n ??? T???ng C???c 2 B??? Qu???c Ph??ng :

Chuy???n ??? T???ng C???c 2 B??? Qu???c Ph??ng :

 •   05/10/2019 03:33:40 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
L??? di???n gNguy???n Ch?? V???nh (sinh n??m 1957) l?? m???t ch??nh kh??ch v?? s?? quan c???p cao trong Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng hi???n l?? ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a XI, XII, ???y vi??n Th?????ng v??? Qu??n ???y Trung ????ng, Th??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng Vi???t Nam, h??m Th?????ng t?????ng. ??ng t???ng gi??? ch???c v??? T???ng c???c tr?????ng T???ng c???c 2[1], l??nh ?????o c??ng t??c t??nh b??o qu??n ?????i trong v??ng g???n 8 n??m t??? 2002 ?????n 2009.i??n ??i???p nh??? tr??ng c???a TQ c??i c???m trong B??? Qu???c ph??ng VN
Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ti???n m??? h??i n?????c m???t c???a b?? con s??? ???????c nh?? n?????c b???o v??????

 •   05/10/2019 03:24:18 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Chi???u ng??y 4/10, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n c??ng ??o??n ?????i bi???u Qu???c h???i TP C???n Th?? ti???p t???c c?? bu???i ti???p x??c c??? tri t???i ph?????ng H??ng Th???nh (qu???n C??i R??ng, TP C???n Th??) tr?????c k??? h???p th??? 8 - Qu???c h???i kh??a XIV.
>>Ch??? t???ch Qu???c h???i: ???Ai ???ch???y??? l?? kh??ng d??ng!???
??o??n t??u ho??? d??i h??n 2km ch???y tr??n sa m???c Sahara

??o??n t??u ho??? d??i h??n 2km ch???y tr??n sa m???c Sahara

 •   04/10/2019 05:27:34 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Qu???n chi???c kh??n cho??ng ???-r???p (kh??n touareg) quanh m???t ????? m???t kh???i b??? c??t b???i t???n c??ng, t??i tr??o thang chui v??o toa xe ch??? h??ng v?? ????a m???t ????nh gi?? hi???n tr?????ng.M???t h??ng d??i v?? t???n nh???ng toa t??u k??o d??i ?????n t???n ch??n tr???i, rung chuy???n v?? l???c l??.??? hai b??n l?? b??nh nguy??n c??t tr???i d??i ?????n v?? bi??n v?? nh???ng ?????n c??t th???p tr??i d???n qua trong ??nh s??ng l???p l??nh c???a sa m???c Sahara.

Các tin khác

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay4,951
 • Tháng hiện tại164,948
 • Tổng lượt truy cập4,618,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây