G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng
                     
                   H??n th??ng n??y, m??a nh??ng nh??ng li??n mi??n kh??ng d??t. Qua v??ng s??ng hiu h??t c??a ??nh ????n ??????ng ph??, ta th??y mu??n v??n s??i m??a li ti k??o d??i nh?? s??i t?? nh??n v????ng v??t tr??n l?? c??y, tr??n ????u ng????i ??em theo c??i l??nh th??u x????ng ???? xu??ng m??t ????t.
        M??a d??m l??nh l??o nh?? th??, nh??ng nh??ng ng????i b??n tr??ng v??t l??n rao ban ????m c??a x?? Ho?? c??ng kh??ng ngh?? ng??y n??o. ????m nao c??ng nh?? ????m n??o, ??nh ????n chai lu??n l??p lo?? d??c c??c l??i ph?? nh?? ??nh l??a ??om ????m v??ng qu?? v??o ???? th??ng h??. M??i ng??y ??nh ????n chai l??i t?? s??ng ????ng th??m. Trong ????m ng????i b??n tr??ng v??t l??n rao v??t v?? ??y, b?? B??u l?? ng????i b??n l??u n??m nh??t.  Nh??ng l??o ph?? th??y b?? b??n rao tr??ng v??t l??n t?? l??c t??c c??n ???? ch??m. B?? l?? ng????i c??n c??, ch??u kh??. H??u nh?? kh??ng ????m n??o v??ng c??i b??ng nhom nhem, d??t d?? kh?? h??o nh?? con l??ch ????ch, b????c th??p, b????c cao v??i ti??ng rao: l??n l??n u bu??n kh?? ????c vang kh??p m??i ng?? ng??ch, t?? khi th??nh ph?? l??n ????n cho ????n t??n khua kho??t l??c ??nh sao tr??i ???? tan v??o ????m ????c. Nh?? b?? B??u b??n tr??ng v??t l??n rao c?? th?? n??i l?? gia truy??n. B??, con g??i b??, gi?? l?? ch??u g??i c??a b??. ????a ch??u t??t nguy??n, hai ch??n ????p l??a theo b?? l??i kh??p c??c ng?? ng??ch t?? khi n?? bi??t ??i. B?? th????ng n??i v??i ????m b??n b??n tr??ng v?? l??n: - Cu??i ????i b??, b?? c?? c??i l??c l?? nh?? ????a ch??u g??i n??y. B?? s??c y??u, kh??ng r??o ??????c nhi??u, tu??i gi?? l??i hay ??m v??t. N?? qu?? qu??t nh??ng n??ng n??, ??i b??n rao su??t ????m v??n kh??ng m??t. Nh?? ???? m?? b?? s??ng th??m ??????c ng??y n??y qua th??ng kh??c.
  Th?? m?? ????m nay, ??nh ????n chai, ti??ng rao c??a hai b?? ch??u t??t l??m v?? im b??t tr??n ??????ng. H?? ??m ??au hay b?? b??n ????n ??ng say r????u n??i c??n k??o v??o g??c th??nh ho??c ????a xu??ng ???? ? Ch??ng ai ho??i h??i m?? ngh?? ????n nh??ng ki??p ph?? sinh nh?? v??y!
  Kh??ng! ????m nay b?? B??u l??m m??t c??ng vi??c h?? tr??ng c??a ????i b?? l?? b?? ??i t??m ????a ch??u g??i t??t nguy??n l?? d??i c??a b?? t??nh b?? x?? ra ??i. B?? ????nh ph??i b?? bu??i b??n tr??ng v??t l??n, d?? bi??t r??ng m??t ????m kh??ng b??n tr??ng th?? ng??y mai b?? ch??ng c?? m??t c??ng rau, c?? khoai n??o m?? ??n. ?? ph?? x??, ??????ng nh??a bi??t l??y c??i chi m?? b?? v??o m??m.
   ????u ????i c??i n??n m?? x?? v??nh, c?? ??eo t??m cho??ng b??ng ni lon l??y trong bao ph??n ????m v??t ngo??i b??i r??c ???? ng?? m??u v??ng ??a, c??ng qu??o, b?? B??u l??ch th??ch d??m m??a, ????i gi?? l??i qua nh??ng ?? n????c ????ng v??ng tr??n s??n ga, ????o m??t t??m quanh c??c ng??c ng??ch c??a m??y ph??ng ????i c??a nh?? ga l?? hoang vu c?? t??ch n??y.
 Con b?? gan g??c th??t! Gi??a gi??, m??a m??ng l??ng, b??ng mang d?? ch??a, kh??ng m??t lon g??o, c?? khoai, ch??ng c?? m??t xu gi??t l??ng th?? m?? v??n li??u b?? x?? ra ??i. ??i nh?? th?? kh??c n??o n?? t??m m??t c??i ch??t cho khu??t m??t b??! C?? ch??t th?? ch??t v??i b??, m??c chi ??i ch??t t??u, ch??t ch??? ?? nh?? c?? ai r??c x????ng, r??c th??t g?? ????u. Nh??c th?? c??ng ???? nh??c r??i. Nh??c c?? t?? ????i b?? ch?? chi ????i n??. Nh??c ????i n?? c?? th??m v??o ????u!
   H??n ????y r??i! M??t b??ng ??en b??t ????ng ng??i thu lu ?? g??c ph??ng t??u ch??, kh??ng c?? ??nh ??i??n l??t v??o tr??ng nh?? m??t x??c l??nh t??n sau cu??c chi??n.T??c n?? xo?? nh?? t??c ng????i r??ng, ????u n?? g??c l??n hai tay v??ng ????t tr??n hai ????u g??i. Gi?? n??y kh??ng c?? t??u ??i v?? ????n n??n ph??ng ????i v??ng nh?? ch??a b?? ??anh. M??t v??i  ng????i kh??ch ????i t??u ng?? g??, ng?? g??t tr??n nh??ng chi??c gh?? d??i.
  B?? B??u kh?? kh??ng ng??i xu??ng c??nh n??.
    - M?? t??m ch??u m??n chi? - ????a ch??u ch??t b??ng t??nh khi b?? ??em h??i l??nh ngo??i tr??i ph?? ????n - ????m ni kh??ng ??i b??n tr??ng, mai m?? l??y chi m?? ??n?
   - Chao ??i! N?? n??i sao nh?? Ph??t n??i v??y -??? Nh??t nh??t t??c nh??t th??c???(M??t ng??y l??m, m??t ng??y ??n). B?? B??u nh?? l??i c??u Ph??t d??n c??a m??ng t?? th???? bi??t n??i v?? l??m theo Ph??t.
   B?? ng??i  xu??ng b??t ????ng, l??y tay qu??t m??t. B?? kh??ng ng?? n?? v??a m??i b?? ??i ch??a ????y m??t bu??i m?? th??n n?? x??c x?? ti??u tu?? nh?? b??ng ma tr??n ????t,  kh??ng kh??c g?? ????a tr?? b?? nh?? b??i ????i m????i n??m.
  M??i m??t l??c sau b?? m??i c??t c??i gi??ng r??n r??n kh?? n??ng c??a m??nh:
    -V?? ch??u ??! B??ng mang d?? ch??a th?? ??i ????u? ????m ????u v??o t??u h???
    - R??a r??ng ng??y x??a m?? v?? m?? ch??u b?? ??i? - ????a ch??u ng??ng l??n, h??t m??i t??c b??m x??m ra sau g??y ????p l??i l??i b??.
   - Tr????c m?? v?? m?? ch??u b?? ??i l?? kh??c, b??y gi?? kh??c! Th??i m?? ng????i ta b??o ch??a hoang.
  - Ch??a hoang c?? l??m sao! Con n??t mang b??u m??i ch??t- N?? c??i l??i.
  - Th??i nay kh??ng ai b??t t??i con n??t ??? B?? B??u gi??ng gi??i v?? ti??p l??i ??? Th??i tr????c ch??a hoang coi nh?? h??t m??t ????i con g??i. Kh??ng l??y n??i ch??ng. Ch??ng ma n??o n?? ng?? t??i! Nh??c nh?? mu??n ????i t?? t??ng. Con g??i ch??a hoang nh?? m?? l?? b?? c??o tr??c ????u b??i v??i r??i l??t tru??ng di??u ra ngo??i ch??. H?? ????o m??t c??i l?? v??a b??ng ch??a b??t m??nh n??m s??p xu??ng r??i sai ng????i ????nh n??m ch??c roi. Sau ???? cha m?? ???? ph??i b??n ru??ng, b??n nh?? ??i m?? lo l?? t?? t??i v??i l??ng n????c! M?? c??n b?? ????n l?? ??n h??i c??a nh?? trai n??a ????! C??n b??y ch??  vi??c c??a ch??u, c??n b?? th??nh ph?? r??i ph????ng b??o ???? ????y ???? t??m th??ng th?? ph??m b??t n?? ??i t??. N?? ph??i ????n b?? cho ch??u! ??? B?? B??u ch??m ch?? n??i.  ??i d??o l?? ????n b??! C??ng t??i m??! M??y ch?? v??n ???? b??o ??i k?? ho??ch l?? xong ???
Ai ???? n?? nh?? th?? n??y, m??t m??i n??o nh??n ph?? ph????ng! - Ch??u g??i b?? ??au x??t r??n l??n.
  - M?? Ph??t! T??i tr??i l??m ch??u ??!- B?? B??u v??a n??i v??a ch??p hai tay l??m nh??m.  ??o??n b?? s?? b??ng n??. C??i b??ng ???? l??m l??m. B?? ti??p : - C?? c??i h??nh ng????i r??i ????! T??i l??m! X?? mi??ng t?? ????i ??ng, ????i b?? kh??ng ai ??i l??m c??i vi??c th??t ????c nh?? r??a m??!
     - N?? h??n c??i t??i n??y! ??? N?? r??a.
     - C?? chi m?? t??i! ??? B?? B??u qu?? quy??t.
     - R??a th?? ch??u ??i! Ch??u t?? nu??i con! M?? ch??ng c?? h??i s??c ????u m?? lo cho ch??u. M?? lo cho m?? ??????, l?? ch??u ???? m??ng l??m r??i ??? N?? v??n kh??ng kh??ng.
  B?? B??u im l??ng.
    Ngo??i tr??i m??a gi??ng nhi??u h??n.Gi?? t??t m??a v??o c??a s?? ??em theo c??i l??nh th??m t?? ng????i. Tho??ng ho??c c?? m??t ng????i kh??ch ch??y v??o ph??ng ????i r??i l??i ch??y ra. ????m c??ng khuya, quang c??nh s??n ga l?? c??ng hiu qu??nh.
     L??u sau, b?? B??u m??i ??au ????n th??t l??n:
 - M?? gi?? y??u r??i, c?? ????m kh??ng ??i b??n tr??ng ??????c. Ch??u ??i, m?? ch?? c?? c??ch ch??t l?? xong!
 N??i ????n ???? th?? b?? kh??c. Gi??ng kh??c g??n t??ng ti??ng ph??t ra r??t kh?? nh??c. ????a ch??u g??i t??t nguy??n ??m l??y b??, hai ng????i c??ng kh??c kh??ng ra ti??ng gi??a c??i ph??ng ????i c??a c??i s??n ga heo h??t v??ng v?? n??y!
                                                                 
                                                           *
 
                 ????a ch??u g??i c??a b?? B??u c??ng nh?? b?? v?? m?? n?? sinh ra ch??ng c?? t??n. ????m b??n tr??ng v??t l??n rao th??y n?? nh?? t??o t??o g??i n?? l?? B?? Em. C??ng nh?? b?? th??i tr????c, b?? v?? gia c??, b??n nh??m b??n tr??ng l??n gi??u b?? l?? b??u v??t v?? g??i th??nh t??n B??u lu??n. M?? n?? c??ng nh?? tu??i n?? b??y gi?? ??i ?? thu?? b?? ch?? hi??p r??i b?? ??u??i ra l?? ??????ng. N?? ch??o ????i ??????c m??y ng??y th?? m?? n?? b?? x?? t??m k?? sinh nhai. B?? ph??i nu??i n?? t?? l??c c??n ???? h??n. L??c b?? n?? l?? ????a tr?? ph??t tri??n b??nh th????ng, nh??ng c??ng l??n th?? hai ch??n n?? c??ng teo l??i, ????u g??i to ra, khi ??i hai ????u g??i c?? ????p v??o nhau. ?? x?? n??y ng????i ta g??i l?? ????u g??i ????p l??a. B?? Em t??t nguy??n nh??ng s??ng d??, b??y g?? n?? bi??t ngay.
   Song  n?? kh??ng ??????c ????n tr????ng. B?? B??u ng??y lo m??t b??a ??n kh??ng ???? l??m sao cho ch??u g??i ??i h??c ??????c. N?? l?? ????a tr?? t??t nguy??n ????ng ra c?? ti??u chu??n tr?? c??p. Nh??ng khi  ng????i l??m s?? s??ch ????n h??i b?? h?? kh??u ????u th?? b?? ch??ng c?? h?? kh??u th????ng tr??, t??m tr?? g?? c??. Su??t ????i ?? ????u h??t anh em, l??ng x??m, h??t l??ng x??m ????n ng????i d??ng. B?? Em ch??ng c?? tr?? c??p, tr?? b?? g?? ??????c. Ba b??n tu??i ???? l??o ????o gi??p b?? b??n tr??ng. B?? B??u s??ng ????n h??m nay l?? nh?? n?? m??t ph??n. Khi B?? Em ???? ch??n m????i tu??i th?? n?? t?? m??nh ??i b??n
tr??ng l??n ban ????m. Nh??ng l??c b?? c??m ng?? phong h??n, ngu??n s??ng ch??nh c??a b?? l?? nh?? n??.
  D??m th??ng tr????c n?? b????c qua tu??i m????i ba tu??i th?? x??y ra vi??c h??t s??c tai h??i cho ????i n??.
    
     S?? l?? th?? n??y: M??y ????a tr?? g??i trai c??ng tu??i v??i B?? Em, ch??ng n?? l??nh l??n, ch??ng n?? ??i b??n tr??ng l??n xa l??m. C?? khi ch??ng l??n t??n H????ng Long ho??c ra ngo??i H????ng S??. B?? Em ch??n c?? t??t n??n ch?? ??i rao quanh c??c khu T??y Linh,T??y L??c. Khi ??i kh??ng n??i, B?? Em ng??i b??n tr????c c??a ch?? T??y Ph????c nh?? c??c ch?? b??n tr??ng c?? nh?? c??a v??  m??c cho h?? xua ??u??i. T??p tr?? kho?? ??i b??n tr??ng kh??p c?? th??nh ph?? nh??ng c??ng c?? khi ?????m ren??? (b??n kh??ng h??t tr??ng) tr?? v??. C??n B?? Em g?? qu?? ??n qu??n c??i xay, nh??ng ????m n??o B?? Em c??ng b??n h??t tr??ng. ????m tr?? b??n tr??ng l??n ph??i kh??m ph??c:  B?? Em c?? t??t, c?? t??i!
  Tr??n ??????ng ph?? ??i ????n ch?? T??y Ph????c c?? m??t ng?? ph?? kh??ng t??n nh??ng nh?? ?? ???? ????u l?? nh?? l??u nhi??u t??ng, s??n h??ng, t??a, xanh, ???? ??????ng b?? l??m. Nhi??u nh?? c?? ?? t?? ????t ti??n ???? ?? ga ra ri??ng. B?? Em th????ng v?? ????y b??n tr??ng. ????m tr?? ch??ng n?? c??ng bi??t ???? l?? ???tr????c m??t??? (ngon nh??t) nh??ng ch??ng nh????ng cho B?? Em v??  B?? Em t??n t??t. B?? Em v??o ????y b??n m??t l??c l?? h??t tr??ng, Nhi??u l??n B?? Em ph??i ch??n ch??o ????p l??a l?? v?? nh?? b??o b?? B??u lu??c th??m tr??ng ??i b??n ti??p. Nh??ng l??c ???? hai b?? ch??u m??ng t??t ????nh. N??i m??ng t??t ????nh c??a ng????i b??n tr??ng l??n g??p ??????c v??n may!
    C?? ??i??u b??n ?? ng?? ph?? kh??ng t??n n??y ph??i ch??u kh?? th??c khuya. Th????ng th?? ph??i m????i hai gi??, m??t gi?? s??ng. C??c gia ????nh sang tr??ng c?? khi ??ng ch??ng hay b?? v?? v?? mu??n, h?? ??n u??ng sinh ho??t th??u ????m. B??n tr?? bu??n ng?? ph??i v?? s??m, c??n B?? Em v??n th??c r??ng ??????c. Tuy th?? b??n v?? khuya th????ng hay g??p nhi??u nguy hi??m. B??n ????nh b??c h??t ti??n ch??y ra tr??n l??t, b??n b??i ????i c??ng ??n hi??p. C??n k?? bia r????u nhi??u n??i c??n kh??ng ch?? g??p con g??i, g??p con trai ch??ng c??ng x??ng v??o l??m t??nh, l??m t??i. B?? Em nh?? h??i ch??a b?? n??i r?? tr??ng l??n theo m?? ??i b??n v?? khuya g??p m??t t??p m??t d??y, ch??ng n?? ch??a b??ng tu??i con c??a m?? B?? Em, th?? m?? hai ba ????a x??ng ????n k??o x??nh x??ch b?? v??o g??c ph?? khu??t h??nh cho ???? ????i r??i m??i bu??ng tha. Sau n??y l??n ch??t ??t, t?? ??i b??n m??t m??nh, B?? Em nhi??u phen ch??y ch??n ch??o t??t th?? v?? b?? b??n ????n ??ng r????t ??u??i.
   Ng?? ph?? kh??ng t??n c?? m??t nh?? l??u cao ng??t, r??t sang tr??ng . Ga ra h?? ???? ????n hai ?? t?? lo??i ????t ti??n. Nh?? c?? hai ??ng b?? ???? c??ng tu??i. ??ng th?? ph????ng phi to m??p, da ????ng hun ch??c nh?? g?? lim, c?? ????i, b??p tay cu??n cu??n; c??n b?? th?? b??o t??t nh?? m??t con l??n ?? tr??m c??n, c??p ????i b?? ng??n ng??n th??t m?? tr??ng phau to b??ng c?? ng????i B?? Em. ????i v?? kh??ng l?? n??n n?? nh?? ng?? c??a b?? ch??y s?? xu??ng b??ng tr??ng gi??ng kh??i b??t s??n v??a nh??i c??a m??y m?? b??n b??nh l??c ?? ch?? T??y Ph????c. Hai ??ng b?? n??y hay ??n tr??ng v??t l??n v?? khuya. C?? khi ??ng ??n h??t s??u qu??, c??n b?? c??ng ng??t ng??t n??m qu??. ??ng b?? nh?? n??y gi??u n??t ???? ???? v??ch th?? nh??ng ch??ng m??y khi s??ng ph??ng v??i B?? Em. Nh??t l?? b?? v??. B?? b??t b?? t??ng t?? m??t. N??o l?? tr??ng nh?? nh?? d??i ????n ??ng, n??o l?? tr??ng r??a kh??ng s??ch, lu??c b?? m??p. Tr??ng c??n non ch??a ????ng ???? ??p, tr??ng ch??a ti??u ch?? (h??t c??i d??a), ch??a ???? m????i t??m, m????i ch??n ng??y trong l??. Tr??ng c?? c??i d??a to b??ng ng??n tay l?? b?? tr?? l??i. Rau r??m, mu??i ti??u, ??t c??ng v??y, b?? y??u c??u ph?? s??ch, ph??i t????i, ph??i ????ng l?? rau s??ch tr??m ph??n tr??m. Tr??ng, rau kh??ng ????ng y??u c??u l?? b?? kh??ng ??n, L??m b??n, B?? Em ????nh ch??u l?? mang v??. Ch??ng nh??ng th??, n?? c??n b?? b?? m??ng cho te t??p. B?? Em c??ng b?? ngo??i ph??i ch??y h??t l?? n??y, ????i l?? n?? ki??m tr??ng cho ????ng ch??t l????ng. R??i c??n ph??i ra ch?? ch??n rau r??m, ti??u mu??i, ??t ???? l??m sao v??a l??ng kh??ch ??n. N??u kh??ng th?? m??t kh??ch.
      Hai ??ng b?? m?? c??a g??i tr??ng v??o ??n. Nh??n m??t con b??  t??n t??t b??n tr??ng l??n v?? th??y n?? th??p l??n nh?? nhoi con n??t n??n c?? khi hai ??ng b?? ch?? v??n qu??n xi l??p m??ng d??nh s?? s??i ng??i b??t ?? c??a ph??ng ????p tr??ng ??n lu??n. ????u video, m??n h??nh v??n ch??y. B?? Em th??y ??ng b?? ??n tr??ng gi??ng nh?? c??nh ????n b??, ????n ??ng tr??n tru??ng tr??n ti vi. Nh??ng l??c th??y hai ??ng b?? nh?? hai con heo ?? ??ang nh??y n??c, B?? Em quay m??t ??i. N?? t?? tr??n an; ???H?? ?? l?? kh??ng bi??t ????c d????c(x??u h??), m??c chi m??nh ph??i ????c d????c.???
   V?? c??i ????m ????nh m??nh ??y ???? ????n. ???? l?? ????m m??i ????u ????ng, nh??ng sao m??a d??m v?? l??nh nh?? c??i ????m b?? x?? ra ??i n??y. Tr??i t??i m??, t??i m??t. ????ng c??ch n??m s??u b????c l?? kh??ng tr??ng th??y ng????i. M??a ???? t??ng tr??n, gi?? r??t t??ng h??i. C??i t??m nilon nh??t trong bao ph??n ????m lu??n lu??n b?? gi??, m??a ????nh t??c l??n. ??o qu??n nh?? nh??p, ????t ??t r??t kh?? ch??u. B?? Em c??ng l??nh, v??a b????c, v??a run. ????i ch??n ch??o, hai ????u g??i ????p l??a ????nh li??n h??i nghe da th??t r??t b??ng. L??p kh??p ??i h??t c??c l??i ph??, ????i cho tr??i th??t khuya, B?? Em m??i  l??p c??p l??n ????n n??i b??n quen.
   T?? ng??y ch?? k??n ra huy??t, m?? B?? Em b??o B?? Em ph??i c??n th??n v??i ????n ??ng. Bi??t v??y, nghe v??y, ch?? c?? th??ng con trai, ng????i ????n ??ng n??o ????ng ch??m B?? Em t?? khi l??n ????n gi??. C??c ch?? v??n ???? k??o h??ng t?? ????n ??ng v?? ???? m??nh ng?? l??i m?? h?? c?? s?? ????u. V?? th?? B?? Em ch??ng h??i s??c ????u m?? ???? ph??ng.
  Tr??i l??nh n??n ng????i ??n tr??ng r??t ??t, B?? Em c??n g??n nguy??n r?? tr??ng. Th??i kh??c nh?? m??i h??m nh??ng v?? m??a gi?? d?? n??n t????ng nh?? khuya kho??t l??m. Nghe t?? trong nh?? ??ng b?? ??n tr??ng v??t l??n c?? ti??ng nh??c cu??ng lo??n, ti??ng r??n r??m, k??u th??t y nh?? b??y l??n ????n k?? ????ng c??n, B?? Em ????nh
kh??ng v??o nh??ng r?? tr??ng ???? n??ng b??n h??ng gi??c B?? m??nh d??n g?? c??a.
??ng ch?? h?? ph??ng v??y B?? Em b??ng tr??ng v??o. V??a b????c ????n gi??a s??n nh??n t??i ga ra ch?? th??y c?? m??t chi??c xe ??en, B?? Em b??n t??n, b??n nghi, nh??ng ??ng ch?? l??i l??n ti??ng, B?? Em n??ch r?? tr??ng d??n b????c.
  Tuy tr??i l??nh th?? m?? v??n nh?? m??i l??n, ??ng ch?? m??c c??i qu??n l??t m??ng tang b??ng nilon th??a r??c r??c che kh??ng k??n c??i b?? ph??n c??a ????n ??ng. Chi??c gi????ng ????i c?? ph?? ra tr??ng kh??ng c?? b?? ch?? th????ng n??m t??nh h??nh nh??  m??i l??n. Ti??ng r??n r?? khi ????n ??ng ????n b?? ng?? v??i nhau ph??t ra m?? B?? Em nghe ??????c ngo??i c??ng l?? c??nh phim heo m?? ??ng ta ??ang m??. Kh??ng nh?? l??n tr????c, l??n n??y ??ng xoay m??n h??nh ra ngo??i, ????y c??a v??o l?? th??y tr??n c?? c??nh ??ang chi??u. ??ng ta gi?? v?? ????ng che l??p m??n h??nh ??on ???? thay ????i c??ch x??ng h?? l??u nay:
    - Em l??y tr??ng ra ??i, h??m nay anh ??n h??t c?? r?? tr??ng cho em! ??????c kh??ng n??o?
   N??i ??o??n, ??ng ????a tay b??m v??o vai ????t l??nh c??a B?? Em r??i gian t?? r??i b??n tay xu??ng ng??c n??i ch?? ????i v?? m??i n??i tr??i tr??m, B?? Em  nh??c bu??t , run b??n b??t c?? ng????i. Nh??n c??nh trong phim, B?? Em th??y ng????i m??nh nh?? c?? ki??n b??, ??ang l??nh th?? m?? b??y gi?? ng??c ????p m??nh, n??ng r??c. B?? Em c??ng kh??ng c??n ???? ?? ??ng ta ???? l??y tay ????y c??nh c??a l??i kh??p t?? l??c n??o. ????m nay ??ng ta ??n r??t kho??, l??m m??t l??c h??t s??u qu?? tr??ng. ??ng ta v??a ??n, v??a nh??n v??o b?? ng??c m??i nh?? c??a B?? Em v?? lu??n m??m khen:
   - Tr??ng c??a em h??m nay ngon l??m, anh ???? h??a mua h??t s?? tr??ng trong r?? n??y! Anh s?? th????ng cho em m??t m??n qu?? c?? gi?? tr?? n??a!
R??i ??ng ????a tay qu?? chai r????u ngo??i m??u m??n qu??n tu m??t h??i h??t m??t ph??n chai. Ti??p theo, ??ng ta l??y th??m m??t qu?? tr??ng giang tay ????p lu??n xu??ng n??n g??ch hoa r??i ng?? c?? t??ng v?? ngay, kh??ng c??n ti??u mu??i, rau r??m. Xong, ??ng ????ng b??t d??y h??c th??ng ????n ??ng to l??n ??en tr??i tr??i trong phim, k??o qu??n l??t m??t c??i xo??c l??i c??i ???? ????n ??ng ???? ho??t to nh?? c??i ch??y ????m ti??u ch??a v??o ng??c B?? Em.
     B?? Em b??ng t??nh, n?? ch??ng ????u g??i ????ng d??y ????y c??a ????nh ch??y ra ngo??i. Nh??ng ????i ch??n ????p l??a c??a n?? l??m sao m?? nhanh b??ng th??ng ????n ??ng h?? ph??p no ????. L??o nh?? ng????i kh??ng l?? b??t con nh??i b??n. Ch?? m??t nh??y m??t, hai tay l??o ???? ??m tr??n con b?? g??y nhom, m??t m??i nhem nhu??c, v??u vao v??o l??ng. R??i h??n, r??i h??t, r??i gi??t ??o, t??t qu??n. Ch??a qu?? n??a gi??y, l??o ???? b?? th??c con b?? t??t nguy??n kh??ng m??t m??nh v??i l??n c??i gi????ng ti??n t?? c??a v?? ch??ng l??o h??nh l??c. ????i ch??n qu?? c??a B?? Em ????p h??t s??c c??ng kh??ng suy suy??n c??i b??ng th??ng c??a l??o. L??o ???? con b?? gi??ng nh?? con voi ???? con chu??t. B?? Em th??y ??au th??t t??n tim ?? b??ng d????i, r??i kh??ng c??n bi??t g?? n??a. Khi t??nh d??y, nh??n ??????c th?? ???? th??y v?? l??o c??i b?? to b??o th????ng ????m ??n tr??ng l??n v??i l??o ??i ?? t?? v?? l??c n??o ??ang ????ng ch??n tr????c
 c??a lu loa l??i l?? h??t s??c t??c t??i:-
    - Mi ch??i tau kh??ng tho?? hay sao m?? c??n k??o con b?? nh?? nh??p  n??y l??n gi????ng tau m?? ???? n??a. Mi hi??p d??m tr?? em t??t nguy??n, mi t?? m??t g??ng!

 L??o ch??ng tr??n tru??ng nh?? nh??ng nh??y xu??ng gi????ng qu?? d????i ch??n v?? l??y nh?? t?? sao:
     - Tui l??y m?? mi! Tui l??y m?? mi!
C??n B?? Em lu??ng cu??ng ch?? k??p v?? ??????c c??i ??o cho??ng l??n ng??c
B?? v?? ??ang s??i gan ch??y t??i t??m t??c n?? ????p li??n h??i k?? tr??n v??o c??nh c??a. V??a ????p v??a ch????i:
 -L??i l?? t??i mi! Mi m??i n??t m??t m?? ???? h??c th??i d??m ??, ????i tru??. Xem phim heo cho nhi??u r??i r??ng m?? l??n, ????m khuya b??n tr??ng l??n m?? v??o nh?? ng????i ta quy??n r?? ch??ng ng????i ta. Mi ph?? v?? h??nh ph??c gia ????nh danh gi??, mi c??ng b?? t?? m??t g??ng!
   V??i s??c n??ng g??n tr??m c??n, ng????i ????n b?? h?? ph??p ch?? d??n m??y c??i, B?? Em ???? lo?? c?? m??u ????u. M?? v?? th??y m??u ch??y nhi??u ho??ng s?? b?? tay ra. Nh??n c?? h??i ??y, B?? Em x?? c??a b?? r?? tr??ng, l??t ch??n ch??o ch??y ra ngo??i c?? tho??t ??????c th??n. B?? Em v?? ??????c nh?? th?? ng??t x??u ngay b??c th??m. May m?? b?? ngo??i n?? v??n ch??a ng??. B?? B??u nh??o ra ch?? B?? Em n??m, gi??ng th??t thanh:
  • M??n r??ng ra ri ch??u?
B?? B??u bu??t t??n tim khi th??y ????a ch??u ch?? c?? c??i ??o che ng??c, ????u b?? b??t m??u, ch?? k??n c??ng huy??t nh??y nh??a! ??? ??i th??i, ch??u t??i b??  hi??p r??i! C?? kh?? ch??u t??i! Tr??i ??i!
 H??ng ch??c n??m nay b?? B??u c?? bao gi?? kh??c, ch?? gi??y ph??t n??y b?? m??i k??u l??n nh?? con th?? b?? th????ng! B?? l??p c??p qu?? b??c ????ng ??o qu??n m?? l??y m??t c??i qu??n kh??ng bi??t c??a b?? hay c??a ch??u m??c cho B?? Em. ??o??n b?? x?? c??i m??ng ch??o l??ng l??m b??ng b??t ch?? m??u tr??n ????u r??i v??c B?? Em l??n vai ch??y ra tr??m y t?? ph????ng. R??t may l?? Tr??m c??n c?? ng????i tr??c. H?? x??m l??i r??a v??t th????ng, s??t tr??ng b??ng b?? v??t da to??c tr??n ????u n??.
 C?? y s?? b??o r??ng: - N??u ???? ch??m m??t l??c th?? c?? th?? nguy h??i t??nh m??ng c??a ch??u. Sau khi s?? c??u v??t th????ng, Tr??m y t?? g??i xe ch?? B?? Em qua b??nh vi??n Trung ????ng khu v??c.
  V??i s??c d??o dai giang ????i d??m m??a d??i n??ng, B?? Em v????t qua ??????c c??n th??p t?? nh??t sinh. M??t th??ng sau n?? ??????c ra vi??n. Nh??ng trong th??ng ????u n?? kh??ng ph??c h??i ??????c tr?? nh??. Khi nh?? ch??c tr??ch v?? c??n b?? ph?? n?? th??nh ph?? v?? ??i??u tra ???? t??m th?? ph??m th?? n?? ch??a th?? nh?? ra l?? n?? b?? ?? nh?? n??o v?? hai v?? ch??ng l??o ??c th?? l?? ai. Ng????i ta ????a ??nh nhi??u ng??i nh??, ??nh c??a nh??ng ????i t????ng nghi v??n, trong ???? c?? ng??i nh?? v?? ??nh c??a v?? ch??ng l??o ??c th?? ?? ng?? ph?? kh??ng t??n, nh??ng B?? Em c??ng kh??ng nh??n ra ??????c.
     Ch?? c??n b?? ph?? n?? th??nh ph?? ????ng vi??n:
       - Ch??u b??nh t??nh nh?? l??i ??i, ai l?? k?? ???? h??i ????i ch??u?  C??c c?? ch?? s?? b??t n?? ????n t??i!
   B?? Em v??n l??c ????u:
   - Ch??u kh??ng sao nh?? ??????c!
  B?? con h??ng ph?? k??u l??n:
      -  Ch??ng hi??p d??m con ng????i ta r??i ????nh v??o ????u l??m cho con ng????i ta l??m m??t tr?? nh??. Bao C??ng c??ng ????nh b?? tay. Ch??ng n?? ????i gian, ????i ??c, h??n c?? gi??t ng????i di??t kh??u!
   C??c b?? l??o th?? t??nh t??o h??n:
      - Ch??ng n?? c?? ch??y ????ng tr??i, tr??i kh??ng tha ch??ng n?? ????u! 
     M??t th??i gian d??i B?? Em v?? b?? B??u ph??i s??ng v??o ti??n c??u tr?? c??a ch??nh quy??n v?? c??a b?? con h??o t??m trong ph??. Kh??ng ng?? c??i ????m tai ??c ??y, l??o d??m ????ng kia ???? ???? l??i c??i h??nh h??i con ng????i cho B?? Em. M??i m??t ng??y c??i thai m??i l??n. C?? ng????i nghi ng??:- N?? ??ang con n??t sao m?? c?? ch??a ??????c. C??c b?? l??o hi??u bi??t li??n b??o: - N?? th??p tam, nam th??p l??c.
  B?? B??u theo Ph??t n??n b?? ki??n quy??t kh??ng cho ??i k?? ho??ch. Khi nh?? ch??c tr??ch n??i ph??i di??t tr?? c??i ??c ngay trong tr??ng v?? kh??ng n??n ???? h??u ho?? cho ch??u b?? th?? b?? b??t l?? ngay:
            -  Tui c??ng b?? m??y th??ng ????i gian, ????i ??c hi??p  m?? tui sinh ra m?? n?? ph??c ????c nh?? v??y. M?? n?? c??ng b?? m??y th??ng ????i gian, ????i ??c hi??p m?? m?? n?? v??n sinh con B?? Em ngoan hi??n. Con B?? Em r??i c??ng c?? con ngoan hi??n nh?? tui v?? m?? n??. Nh?? Ph??t, sinh linh c??a tr??i m??nh d????ng d??c ????u s?? t?? bi c??!
  Khi B?? Em ph??c h??i tr?? nh?? th?? n?? m??i bi??t x??u h?? v??i b??n b??, h??ng ph??. Nh??ng thai nhi ???? l??n, kh??ng th?? ??i k?? ho??ch b??nh th????ng ??????c n??a. Nghe l??i c??c ch?? v??n ???? n?? quy??t ????nh ????n Trung t??m y t?? d?? ph??ng khu v??c. Nh??ng m??t l??n n??a, b?? n?? kh??ng cho n?? ph?? thai . V?? n?? b?? x?? ra ??i!

                                                *

-  M?? ????ng kh??c n??a, ch??u ?? l??i v??i m??. C?? m??, ch??u ch??ng c??n g?? m?? s?? nh??c. 
  B?? Em vu??t l??i m?? t??c b??i x??i, b??t hai c??ng ch??n ????p l??a cho th??ng ra r??i ch??ng tay ????ng d??y. M?? n?? c??ng ????ng d??y theo. Hai b?? ch??u c??m tay d??u nhau ra kh??i ph??ng ????i t??u. Ngo??i tr??i l??c gi?? l??nh nh?? ????ng. H?? ????i m??a, che gi?? g??ng g??i ??i v??!
                                                      H?? N??i 5-4-2006
                                                            ???? Ho??ng

T??p ch?? Nh?? V??n
65- Nguy??n Du- H?? N??i
Tel: 0913 369 652 ; 04 6 874 199
 
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,065
  • Tháng hiện tại34,503
  • Tổng lượt truy cập9,408,670
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây